Menu
 • Menu

  Samochód osobowy w leasingu operacyjnym – jak poprawnie ująć go w ewidencji i obliczyć podatek?

  Przedsiębiorcy często wykorzystują na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochody osobowe na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych opłaty leasingowe,  poprawnie obliczyć podatek VAT i podatek dochodowy w przypadku umowy leasingowej zawartej w 2020 roku.

  leasing operacyjny

  Opłaty leasingowe a VAT

  Do celów VAT leasing operacyjny traktowany jest jako usługa. Jeżeli zatem samochód użytkowany w firmie na podstawie umowy leasingu operacyjnego służy czynnościom opodatkowanym VAT, to podatnik może odliczyć VAT od opłat leasingowych. To, w jakim zakresie przysługuje mu do tego prawo, zależy czy samochód wykorzystywany jest wyłącznie do celów firmowych, czy mieszanych. Jeśli samochód służy zarówno celom prywatnym przedsiębiorcy lub jego pracownika, jak i firmowym, wówczas podatnik może odliczyć tylko 50% kwoty VAT od opłat leasingowych. Aby móc odliczać pełną kwotę VAT, przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków. Po pierwsze samochód osobowy, którego dotyczy odliczenie, musi być wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzonej działalności, co powinna potwierdzać prowadzona przez podatnika ewidencja przebiegu pojazdu. Przedsiębiorąca dodatkowo musi złożyć w urzędzie skarbowym informacje na druku VAT-26 o wyłącznym wykorzystaniu samochodu do celów firmowych. Niezależnie od tego, czy podatnik dokonuje pełnego, czy tylko 50% odliczenia VAT, ma do niego prawo w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę.

  Jak ująć opłaty leasingowe w kosztach podatkowych

  Opłaty leasingowe w przypadku samochodu osobowego użytkowanego na postawie leasingu operacyjnego z założenia są koszem uzyskania przychodu leasingobiorcy. Należy jednak pamiętać o tym, że mogą być one ujmowane w kosztach podatkowych tylko do określonego w ustawie o podatku dochodowym osób fizycznych, limitu. W przypadku leasingu operacyjnego, którego przedmiotem jest samochód osobowy, kosztami uzyskania przychodu nie są opłaty wynikające z umowy leasingowej, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie, w wysokości przekraczającej porcjowaną ich wartość, w jakiej kwota 150  000 zł pozostaje do wartości danego samochodu osobowego. Należy przy tym zaznaczyć, że limit 150 000 zł stosowany jest jedynie do części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego. W przypadku, gdy opłata leasingowa została skalkulowana tak, że zawiera koszty eksploatacji samochodu osobowego, wówczas do tej jej części stosuje się przepisy regulujące kwestię kosztów użytkowania samochodu osobowego  w działalności, czyli w szczególności limit 75%.

  Warto podkreślić także, że zarówno w przypadku leasingu operacyjnego, jak i finansowego część odsetkowa raty leasingowej jest kosztem finansowania dłużnego. Może być ona zatem ujmowana w kosztach z zastosowaniem ograniczenia wynikającego z art. 15c ustawy o PDOP.

  Moment ujęcia opłat leasingowych w kosztach podatkowych

  Opłaty leasingowe są kosztami pośrednimi. Jeśli dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest przy tym możliwe ustalenie, w jakiej części dotyczą danego roku podatkowego, stanowią koszty uzyskania przychodu, proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Dniem poniesienia kosztu uzyskania przychodu jest na ogół data ujęcia go w księgach rachunkowych jednostki na podstawie faktury lub innego dokumentu.

  Warunkiem zawarcia umowy leasingowej jest opłata wstępna, która ma charakter samoistny i nie jest powiązana z żadną z rat. Ujmuje się ją w kosztach podatkowych jednorazowo, w dacie poniesienia, czyli w dniu, w którym została ujęta w księgach rachunkowych na podstawie faktury.


  Szukasz biura rachunkowego, które kompleksowo zajmie się sprawami księgowymi i kadrowymi w Twoje firmie? Zapraszamy do współpracy. Nasz zespół tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy na bieżąco śledzą zmieniające się przepisy polskiego prawa podatkowego. Możesz liczyć na nasze wsparcie w każdej sytuacji. Po więcej informacji o naszej ofercie zapraszamy na: http://efekta.waw.pl/

  biuro rachunkowe warszawa śródmieście

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *