Menu

Menu

Rejestracja spółki – na jakie trudności można trafić?

Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa utworzonego przez wspólników opracowano w Niemczech w 1892 roku. W Polsce spółki stanowią handlową formę działalności regulowaną przez kodeks handlowy. Warto wiedzieć, jakich błędów unikać przy zakładaniu nowej firmy.

Rejestracja

Minimalny kapitał zakładowy szacowany jest w granicach pięciu tysięcy złotych. Wkłady mogą stanowić gotówkowe instrumenty lub aporty. Minimalna wartość udziałów to pięćdziesiąt złotych. Spółki jednoosobowej nie może otworzyć inna jednostka jednopodmiotowa z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziały należy pokryć przed złożeniem wniosku w KRS. Umowa spółki powinna natomiast stanowić akt notarialny. Po jej zawarciu powstaje jednostka z ograniczoną odpowiedzialnością – podmiot praw i obowiązków. Wspólnicy mogą wówczas utworzyć konto bankowe. Spółka uzyskuje również REGON oraz NIP. Rejestracja spółki nierzadko przybiera formę wirtualną. Odbywa się ona wówczas za pośrednictwem portalu Ministerstwa Sprawiedliwości z wykorzystaniem standardowego wzoru umowy. Rozwiązanie to ogranicza koszt usług notarialnych. Wirtualna rejestracja jest również dużo szybsza.

Komplikacje

Nazwa firmy powinna oddawać przedmiot działalności. Warto pamiętać, że w obszarze tym istnieją różnorodne ograniczenia. Wiele nazw jest bowiem zarezerwowanych dla konkretnych sektorów i form działalności. Sąd może ponadto odrzucić wniosek rejestracyjny, jeśli firma będzie identyfikowana z podmiotem, specjalizującym się w tym samym dziale rynkowym. W przypadku naruszenia znaku towarowego brand może zażądać nałożenia na zakładaną spółkę kary finansowej. Warto pamiętać, że wniosek rejestracyjny powinien być skierowany do właściwego wydziału KRS. Przy wypełnianiu dokumentów należy również zwrócić uwagę na prawidłowość wprowadzanych danych.

Rejestracja spółki związana jest z wieloma formalnościami. Alternatywne rozwiązanie stanowi zakup gotowych jednostek oferowanych przez profesjonalną firmę, świadczącą kompleksowe wsparcie w tym sektorze. Kup gotową spółkę na MyLegalStore już dziś.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.