Menu

Menu

Projekt ustawy ws. pomocy kredytobiorcom trafi do rządu

Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. 17 maja projektem zajmie się rząd.

W projekcie ustawy znalazły się przepisy, które mają na celu wsparcie kredytobiorców dotkniętych wzrostem stóp procentowych. Projekt zmienia definicję kredytu mieszkaniowego, dodając przesłankę zaspokajania potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy. Ma to służyć wykluczeniu możliwości uzyskania wsparcia w przypadku posiadania innego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego albo innego roszczenia o przeniesienie na kredytobiorcę prawa własności do określonej kategorii lokali.

Projekt zmienia również przepisy ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami w zakresie czynności związanych z procesem restrukturyzacji kredytu.

Zasady wakacji kredytowych

Ujęte w projekcie przepisy dotyczące wakacji kredytowych dotyczą umów zawartych przed 1 lipca br., jeżeli okres kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy, licząc od tej daty, pod warunkiem że nie są to kredyty walutowe. Proponuje się zawieszenie spłaty zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Maksymalny termin zawieszenia wynosi 2 miesiące w każdym z dwóch ostatnich kwartałów 2022 r. oraz jednego miesiąca w każdym kwartale 2023 r. Zgodnie z zapisami ustawy za okres wakacji kredytowych nie będą naliczane odsetki, co oznacza, że związane z wakacjami przedłużenie okresu spłacania kredytu nie wygeneruje żadnych kosztów.

mieszkanie na kredyt

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

W ramach pomocy dla kredytobiorców z przejściowymi problemami przewiduje się możliwość szerszego skorzystania z rozwiązań Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, m.in. usprawnienia w przekazywaniu wniosków o wsparcie.

Zmiany dotyczą także wyliczania składek na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, które będą proporcjonalnie do wartości bilansowej brutto posiadanego przez banki portfela kredytów mieszkaniowych. W uzasadnieniu wskazuje się, że obecnie stan Funduszu wynosi ponad 600 mln zł, a wniesienie dodatkowej wpłaty przez kredytodawców spowoduje, że wartość środków na koniec 2022 r. przekroczy 2 mld zł.

Jednocześnie przewidziano zwolnienie z obowiązku wpłaty składek dla kredytodawców, którzy nie spełniają określonych wymogów w zakresie funduszy własnych (w przypadku banków) albo współczynnika wypłacalności (w przypadku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych).

Jeśli nie WIBOR, to co?

W miejsce WIBOR-u zakłada się wprowadzenie nowego wskaźnika oprocentowania kredytu. Jeżeli zamiennik WIBOR nie zostanie wyznaczony, stanie się nim stawka procentowa obliczona w wyniku procesu ustalenia Stawki Referencyjnej Polonia, organizowanego przez NBP.

Źródło: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.