Menu

Menu

Polskie zdjęcia satelitarne dla autonomii sektora obronnego

Polski sektor obronny od lat bazuje na zdjęciach satelitarnych nabywanych od zagranicznych podmiotów. Powstałe właśnie polskie konsorcjum ma szansę to zmienić.

Creotech Instuments SA – wizualizacja konstelacji nanosatelitów

Obrazy satelitarne są powszechnie wykorzystywane w takich dziedzinach, jak meteorologia, oceanografia, rolnictwo, leśnictwo, geologia i w wielu innych obszarach. Historia obserwacji satelitarnych ma swój początek w branży obronnej. Satelity rozpoznawcze, zwane wywiadowczymi lub szpiegowskimi, a najczęściej satelitami podwójnego zastosowania, zajmują się pozyskiwaniem obrazów satelitarnych w celach militarnych. Dostarczają one dokładne dane na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym.

Branża obronna mocno wyróżnia się na tle innych odbiorców obrazowania satelitarnego za względu na swoje wysokie wymagania w zakresie jakości obrazów. Zdjęcia dostarczone przez satelity rozpoznawcze powinny charakteryzować się wysoką rozdzielczością. To jeden z kluczowych parametrów układów optycznych satelitów wywiadowczych, ponieważ to właśnie ona określa, jakich rozmiarów obiekty mogą być dostrzeżone.

PIAST i nowe nadzieje dla obronności

Scanway – prace nad teleskopem

W odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego sektora obronnego powstało konsorcjum realizujące projekt PIAST (ang. Polish ImAging SaTellites). Składa się ono z kluczowych polskich podmiotów, których kompetencje pozwalają na budowę satelitów podwójnego zastosowania. O jakości zdjęć decydują komponenty – teleskopy obrazujące, które zostaną wyprodukowane we Wrocławiu przez firmę Scanway sp. z o.o. Spółka, założona przez absolwentów Politechniki Wrocławskiej, zajmuje się instrumentami optycznymi do urządzeń kosmicznych i przemysłowych. Dotychczas zaprojektowała i wyprodukowała takie instrumenty, jak teleskopy do satelitów ScanSAT i EagleEye. Inne urządzenia leciały już na pokładzie rakiet suborbitalnych w projektach we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (projekty DREAM i TRACZ), jak również automatyzują wiele polskich linii produkcyjnych.

Pozostałe podmioty tworzące konsorcjum to: Wojskowa Akademia Techniczna (lider), Creotech Instruments S.A. (dostawca platformy satelitarnej HyperSat), Centrum Badań Kosmicznych PAN, Centrum Badawcze Łukasiewicz Instytut Lotnictwa i PCO S.A. Zostały one zakwalifikowane do dofinansowania z prestiżowego programu SZAFIR, który ma na celu wsparcie rozwoju technologii kluczowych dla zdefiniowanych w programie gestorów technologii, m.in. Ministerstwa Obrony Narodowej.

Efektem tej współpracy będzie konstelacja satelitów obserwacyjnych, które w ciągu najbliższych 4 lat znajdą się na orbicie okołoziemskiej i dostarczą dane wywiadowcze umożliwiające zastosowanie ich dla polskiej obronności i administracji.

Polski sektor obronny a obrazowanie satelitarne

Polski sektor obronny od dawna bazuje na zdjęciach satelitarnych nabywanych od zagranicznych podmiotów. Ile kosztują takie zdjęcia? Przykładowy koszt dostępu do konstelacji wysokorozdzielczych satelitów optycznych od jednego z komercyjnych dostawców, o rozdzielczości 50 cm na piksel, wynosi ponad 100 tys. zł za dość niewielki wycinek terenu w tzw. komplecie danych (kanały RGB i podczerwień).

Scanway – teleskop o podobnej rozdzielczości – projekt ScanSAT

Potrzeby uzyskania autonomii w obszarze rozpoznania satelitarnego były dostrzegane i definiowane od kilku lat. Na początku 2021 r., podczas jednego z najbardziej aktualnych paneli „Potrzeby wojska w obszarze rozpoznawania satelitarnego”, została poruszona kwestia zmiany polityki pozyskiwania zdjęć satelitarnych. Szczegółowo omówiono wówczas kwestie zakupu albo stworzenia własnych satelitów oraz wejścia w posiadanie własnych, polskich nano- i mikrosatelitów, a także utworzenia narodowego programu satelitarnego mającego na celu zapewnienie polskim siłom zbrojnym niezależnego dostępu do zobrazowań satelitarnych.

Źródło informacji: PAP Media Room

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.