Menu

Menu

Polska coraz ważniejszym partnerem handlowym Niemiec

Według wstępnych wyników Niemieckiego Urzędu Statystycznego, opublikowanych w lutym 2021 r., Polska awansowała na 5. miejsce wśród najważniejszych partnerów handlowych Niemiec, po raz pierwszy zajmując tak wysoką pozycję. Tym samym wyprzedziła w zestawieniu Włochy. To wyraźne potwierdzenie rosnącego znaczenia naszego rynku dla niemieckiego handlu zagranicznego.

 

W 2020 r. obroty handlowe między Polską a Niemcami wyniosły 122,9 mld euro, a Polska poprawiła swoją pozycję przede wszystkim jako dostawca do Niemiec. W zestawieniu Niemiec zajęliśmy czwarte miejsce pod względem wielkości importu z kwotą 58,1 mld euro (+1 proc. rok do roku), wyprzedzając Francję. Wyżej plasują się tylko Chiny (116,2 mld euro, +5,6 proc.), Holandia (88,4 mld euro, -9,6 proc.) i Stany Zjednoczone (67,8 mld euro, -5 proc.).

Coraz mocniejsze powiązania Polski z Niemcami

Według Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK) sukces bilateralnego handlu w czasach pandemii jest wynikiem kilku czynników. − Z jednej strony Polska w ostatnich latach z powodzeniem zdywersyfikowała swój rynek. Mimo że poszczególne sektory znalazły się pod silną presją w wyniku pandemii, spadki w nich zostały zaabsorbowane przez inne branże. Ponadto kraj zdołał szybko ustabilizować swoje łańcuchy dostaw, co zaowocowało wolumenem handlu, który był tylko o 0,5 proc. niższy od poziomu z 2019 r. Z drugiej strony z 5 500 niemieckimi inwestorami i siecią wysoko wyspecjalizowanych firm dostawczych Polska ma coraz mocniejsze powiązania z Niemcami. Polskie firmy widzą w kryzysie szansę na nawiązanie kontaktów z niemieckimi MŚP, o czym świadczą liczne zapytania kierowane do AHK − mówi Lars Gutheil, dyrektor generalny AHK Polska.

Lars Gutheil, dyrektor Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Znaczący awans w eksporcie

Pod względem niemieckiego eksportu Polska awansowała z 8. na 6. pozycję, wyprzedzając Włochy i Austrię. W sumie niemieckie firmy sprzedały w Polsce towary o wartości 64,7 mld euro (-1,8 proc.). − Nawet jeśli sprzedaż nieco się zmniejszyła, nadal mówimy o względnej stałości w porównaniu z innymi klasycznymi rynkami sprzedaży, takimi jak Francja, które odnotowały wyraźny dwucyfrowy spadek. Świadczy to o tym, że również Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna jako kierunek eksportu dla niemieckich produktów. Chociaż konsumpcja prywatna w Polsce obecnie przechodzi trudny okres, siła nabywcza prawie nie ucierpiała. Polska jest nadal bardzo interesująca dla niemieckich przedsiębiorstw, zarówno jako rynek dla klientów prywatnych, jak i dla klientów komercyjnych – zaznacza Gutheil.

Obiecujący rozwój cyfryzacji i energetyki

AHK dostrzega szansę w programach rozwoju cyfryzacji, które zostały zainicjowane m.in. w wyniku pandemii koronawirusa w Polsce. Polskie firmy dużo inwestują obecnie w automatyzację i robotyzację. Jednocześnie można zaobserwować zmianę na rynku energetycznym, który w dużej mierze opiera się na węglu. − Do 2040 r. ogromne sumy zostaną przeznaczone na rozwój technologii odnawialnych, co daje obu stronom możliwość dalszej bliskiej współpracy − wyraża nadzieję Gutheil.

Perspektywy owocnej współpracy otwierają również silne sektory w Polsce, takie jak przemysł motoryzacyjny, budowa maszyn, przemysł spożywczy oraz sektor farmaceutyczny i opieki zdrowotnej.

Źródło informacji: AHK

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.