Menu

Menu

Polacy w Wielkiej Brytanii mogą mieć ograniczony dostęp do pracy

Polacy w Wielkiej BrytaniiPolacy w Wielkiej Brytanii będą mogli napotkać trudności w znalezieniu pracy. Po wyjściu z Unii Europejskiej pracodawcy zobowiązani zostaną, by w pierwszej kolejności zatrudniać Brytyjczyków. Dopiero, gdy na dane stanowisko nie znajdą kandydata, będą mogli zatrudniać obywateli Unii. Jak pisze portal Money.pl, zmiany takie chce wprowadzić brytyjski rząd. Obowiązywać mają one jednak dopiero po Brexicie.

Na razie nic się nie zmieni dla Polaków na Wyspach. Jednak do wyjścia ze Wspólnoty pozostało już tylko półtora roku. Dokument regulujący kwestie zatrudnienia opublikował „The Guardian”. Portal Money.pl podkreśla, że choć regulacja nie jest jeszcze przyjęta, to jednak wskazuje, w jaki sposób Zjednoczone Królestwo podchodzi do kwestii traktowania pracowników z innych krajów Zjednoczonej Europy po Brexicie?

„The Guardian” miał dotrzeć do poufnego dokumentu Home Office prezentującego plan ograniczenia liczby imigrantów w kraju. Polityka rządu ma doprowadzić do zmniejszenia liczby głównie pracowników niewykwalifikowanych, oraz ograniczenia możliwości sprowadzania rodzin na Wyspy. Prawo pobytu na 3 do 5 lat mieliby otrzymywać tylko pracownicy wykwalifikowani. W przypadku pozostałych okres ten ma wynosić do 2 lat.

Brytyjczycy nie planują jednak wprowadzenia wiz. Obywatele Unii w tym Polacy w Wielkiej Brytanii będą mogli legalnie przebywać kilka miesięcy w celach turystycznych. Na dłuższy pobyt wystawiane będą inne dokumenty pod warunkiem spełnienia wielu rygorystycznych wymogów.

Polacy w Wielkiej Brytanii powinni postarać się o prawo stałego pobytu

By nie wypaść z tamtejszego rynku pracy, Polacy w Wielkiej Brytanii mają dwie możliwości: uzyskać obywatelstwo tego kraju, lub przynajmniej prawo stałego pobytu. Inaczej będą traktowani jak obywatele innego państwa. Oznaczać to będzie, że otrzymają tylko takie stanowisko, na które nie znaleziono Brytyjczyka.

Dla posiadaczy prawa stałego pobytu warunki zatrudnienia nie ulegną zmianie po wyjściu z Unii. Posiadanie podwójnego obywatelstwa (brytyjskiego i polskiego) umożliwi natomiast dalsze swobodne poszukiwanie pracy zarówno w Unii jak i na Wyspach.

Po referendum w 2016 roku zainteresowanie Polaków pracą w Zjednoczonym Królestwie wyraźnie słabnie. Przyczyną jest niepewność co do przyszłości pracowników z UE w tym kraju. Dlatego wielu naszych rodaków wybiera bardziej bezpieczne miejsca Europie. Osobom wybierającym się do Wielkiej Brytanii Money.pl radzi, żeby brały pod uwagę możliwość wprowadzenia wspomnianych wyżej zmian w brytyjskiej polityce zatrudnienia. Jest to oczywiście czarny scenariusz, ale należy wkalkulować go w ryzyko wyjazdu.

W lepszej sytuacji niż pozostali znajdą się pracownicy posiadający kwalifikacje, których brakuje Brytyjczykom, bądź poszukiwane tam zawody. Natomiast problem z pracą będą mieli pracownicy wykonujący niskopłatne zajęcia. Money.pl pisze, że jednym z kryteriów umożliwiających otrzymanie pozwolenia na zatrudnienie ma być uzyskanie dochodów gwarantujących utrzymanie się. Nie wiadomo jednak, dochody jakiej wysokości Brytyjczycy mają na myśli?

Źródło – Money.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.