Menu

Menu

Podstawowe wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej. Czego nie może w niej zabraknąć?

Rozdzielnica elektrycznaRozdzielnica elektryczna jest jednym z najważniejszych elementów instalacji elektrycznej. To właśnie od rozdzielnicy zależy jej prawidłowe funkcjonowanie, a tym samym możliwość bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.

W co jednak powinniśmy wyposażyć rozdzielnicę, by odpowiednio spełniała swoją rolę?

Współcześnie trudno nam jest wyobrazić sobie życie bez elektryczności. Telewizory, lodówki, suszarki do włosów, komputery czy pralki – każde z tych urządzeń działa dzięki podłączeniu do prądu. Jaką funkcję w tym wszystkim pełni zatem rozdzielnica? Jest ona swoistą centralą, w której znajduje się różnego rodzaju aparatura modułowa, rozdzielającą prąd do odbiorników w domu.

Czym jest rozdzielnica elektryczna?

Rozdzielnica jest elementem instalacji elektrycznej, mającym za zadanie rozdzielenie prądu w taki sposób, by dotarł on do wszystkich odbiorników w domu. W rozdzielnicy znajdują się elementy do łączenia i rozdzielania obwodów oraz urządzenia sterownicze – służą one do rozdzielania, zabezpieczania, pomiaru, sterowania i izolowania energii elektrycznej, dzięki czemu korzystanie z niej staje się całkowicie bezpieczne.

Na co dzień z rozdzielnicami elektrycznymi do czynienia mają głównie właściciele domów jednorodzinnych, w których zazwyczaj stosuje się rozdzielnice niskiego napięcia. Tablice rozdzielcze najczęściej mają formę skrzynki, montowanej w ścianie lub na niej, do której z jednej strony doprowadzany jest przewód od skrzynki z licznikiem, a z drugiej podłączane są przewody. W domach zwykle instaluje się jedną tablicę rozdzielczą, niemniej w przypadku bardzo dużych powierzchni można zdecydować się na podrozdzielnie na każdym z pięter.

W co należy wyposażyć rozdzielnicę elektryczną?

Rozdzielnica elektryczna

Każda rozdzielnica elektryczna musi być wyposażona w odpowiednią aparaturę modułową, która zapewni bezpieczeństwo w razie wystąpienia nieprawidłowości w pracy instalacji. Do najważniejszych elementów, których nie może zabraknąć w rozdzielnicy, należą wyłącznik nadmiaroprądowy, wyłącznik różnicowoprądowy i ochronniki przeciwprzepięciowe.

Wyłącznik nadmiaroprądowy zabezpiecza poszczególne obwody przed skutkami przepływu prądu zwarciowego lub przeciążeniowego, do czego może dojść między innymi w przypadku podłączenia do jednego z nich zbyt dużej liczby odbiorników. Wyłącznik nadmiaroprądowy znany jest również jako wyłącznik nadprądowy lub bezpiecznik automatyczny.

Rozdzielnica elektryczna

Z kolei rolą wyłącznika różnicowoprądowego jest kontrolowanie, czy w obwodzie nie doszło do zwarcia, a w konsekwencji do upływu prądu do przewodu ochronnego lub ziemi. Jeśli urządzenie wykryje tego typu nieprawidłowości, w celu zabezpieczenia obwodu przed przebiciem, zasilanie zostanie w nim odłączone.

Niezbędnym elementem, w jaki należy wyposażyć rozdzielnicę elektryczną, jest także ochronnik przeciwprzepięciowy. Nazywany też odgromnikiem, służy do ochrony instalacji przez zbyt wysokim napięciem, które może być spowodowane choćby wyładowaniami atmosferycznymi lub przerwami w dostawie energii.

Dodatkowe wyposażenie domowej instalacji elektrycznej

Dla podniesienia nie tylko komfortu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa korzystania z instalacji elektrycznej, rozdzielnicę warto wyposażyć również w rozłącznik główny, który umożliwia niemal natychmiastowe odłączenie całej instalacji od zasilania, oraz lampki sygnalizacyjne, informujące o braku napięcia w konkretnych punktach przyłączeniowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.