Menu

Menu

Podatek od kryptowalut – urzędy skarbowe przygotowują się do uszczelnienia

Podatek od kryptowalutUrzędnicy skarbowi zaczęli już zbierać dane dotyczące osób handlujących w Internecie wirtualnymi pieniędzmi. Podatek od kryptowalut ma być teraz egzekwowany z większą skutecznością. Jak pisze “Rzeczpospolita”, giełdy i kantory prowadzące obrót kryptowalutami otrzymały już wezwania do udostępnienia danych osób prowadzących handel w sieci.

Podatek od kryptowalut jest obowiązkowy. Urzędy skarbowe nie znają jednak dotąd szczegółów transakcji – pisze “Rzeczpospolita”. Kiedy uda się zebrać konieczne informacje, skarbówka będzie mogła dotrzeć do posiadaczy wirtualnych pieniędzy i sprawdzić, czy rozliczyli się z zysków?

Niestety polskie przepisy nie odpowiadają jednoznacznie na pytanie, jak rozliczyć zyski z kryptowalut? Urzędnicy natomiast udzielają często różnych odpowiedzi. Wiadomo jedynie, że przychody trzeba wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym. Ministerstwo Finansów umieściło nawet stosowną informację na swojej stronie internetowej.

Podatek od kryptowalut nalicza się nie tylko od przychodów ze sprzedaży, ale również od zmiany kursu. Opodatkowaniu podlega nie tylko bitcoin, ale również inne waluty jak ether czy litecoin. Jak jednak zaznacza “Rzeczpospolita”, problem tkwi w szczegółach. Nie zawsze wiadomo, jak rozliczać podatek?

Spory co do zasad rozliczania podatku rozstrzygane są nawet przez sądy. Naczelny Sąd Administracyjny twierdzi, że podatek od kryptowalut należy rozliczać jako przychód z praw majątkowych. Podobnie stanowisko przyjęło Ministerstwo Finansów.

Podatek od kryptowalut i działalność gospodarcza

Jeśli dochody z obrotu wirtualnym pieniądzem są wysokie, a handel odbywa się w sposób zorganizowany i profesjonalny – pisze “Rzeczpospolita” – wówczas urząd skarbowy może stwierdzić, że podatnik zobowiązany był zarejestrować działalność gospodarczą.

Jeśli ktoś handlował kryptowalutami i nie odprowadzał od tych transakcji podatków, może liczyć się z karą. Urząd skarbowy posiada wiele możliwości obciążenia posiadacza wirtualnej waluty. Należą do nich: żądanie zapłaty zaległego podatku z odsetkami za zwłokę i kara grzywny.

Podobna sytuacja miała już miejsce. Przez długi czas skarbówka nie interesowała się działalnością osób prowadzących sprzedaż na Allegro. W pewnym momencie jednak urzędy zaczęły sprawdzać osoby sprzedające przez Internet i naliczać im zaległy podatek.

Sytuacja może się powtórzyć. Urzędy skarbowe sprawdzają dane posiadaczy wirtualnych pieniędzy. Dzięki temu możliwe będzie dotarcie do rachunków bankowych i adresów mailowych. Urzędy uzyskają wgląd w historię transakcji i wpływy na rachunki bankowe za ostatnie lata.

Administracja ma w Polsce prawo zbierać podobne dane bez wiedzy osoby, do której należą, oraz żądać ich udostępnienia od różnych podmiotów. Za odmowę przekazania takich informacji grozi grzywna do 10 tysięcy zł. Nie wszystkie giełdy i kantory zbierają jednak informacje o historii transakcji, więc czasem trudno będzie rozliczyć podatek od kryptowalut.

Źródło – Rzeczpospolita

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.