Menu
Menu

Osiedle na terenie FSO – ogromna inwestycja deweloperska w Warszawie

Kilkanaście tysięcy osób ma zamieszkać w miejscu, gdzie mieściła się kiedyś Fabryka Samochodów Osobowych na Żeraniu. Osiedle na terenie FSO będzie liczyć kilkanaście tysięcy mieszkańców. Grunt należy do jednego właściciela, co pozwoli na realizację spójnej koncepcji architektonicznej. Osiedle nazwane F.S.O. PARK nie będzie ogrodzone. Obok budynków mieszkalnych pojawią się na nim obiekty handlowo-usługowe, liczne przestrzenie publiczne otwarte dla mieszkańców stolicy, obiekty edukacyjne, strefy przeznaczone pod organizację wydarzeń kulturalnych oraz biura.

Osiedle FSO PARK

Inwestor określa swój projekt jako wielofunkcyjne i zrównoważone miasto przyszłości położone na działce o powierzchni 62 ha. Ma się w nim znaleźć 20 ha zieleni w tym dziesięciohektarowy park centralny. Realizacja pierwszego etapu planowana jest na początek 2025 roku. Cała inwestycja ma potrwać łącznie 25 lat.

Jak zaznacza Arie Koren, założyciel OKAM Capital i CEO OKAM City, spółki realizującej inwestycję: PARK ma być miejscem, które łączy – społeczność lokalną, biznes oraz władze lokalne na różnych płaszczyznach wokół takich idei, m.in. jak: edukacja, ekologia i wspólnota. Założyliśmy zrównoważoną rewitalizację, połączenie historycznych elementów z nowymi funkcjonalnościami i nowoczesnymi rozwiązaniami, w tym prośrodowiskowymi – które miałyby stworzyć zrównoważone, multifunkcjonalne Miasto Przyszłości.

Osiedle FSO PARK

OKAM wykupił teren po dawnej Fabryce Samochodów Osobowych w 2021 roku i stworzył architektoniczną wizję we współpracy z pracowniami WXCA oraz SAWAWA. Plan zakłada pozostawienie części obiektów fabrycznych, lub ich fragmentów i wkomponowanie ich w nową koncepcję architektoniczną. Podczas prac projektowych starano się brać pod uwagę problem zwiększającej się emisji CO2 do atmosfery, dlatego projekt został stworzony w duchu ekologii. Cała powierzchnia użytkowa terenu wyniesie 700 tysięcy m2.

Osiedle na terenie FSO – małe miasto w środku Warszawy

Pierwszy etap projektu obejmie część budynków mieszkalnych fragment parku oraz cześć obiektów usługowo-handlowych na powierzchni 11 ha. Jednak docelowo ma powstać 12 tysięcy mieszkań. Inwestycja ma też stworzyć 13 tysięcy nowych miejsc pracy. Ponieważ osiedle nie będzie ogrodzone, mieszkańcy Warszawy uzyskają nowe tereny zielone i rekreacyjne.

 

Na terenie osiedla ma znaleźć się szkoła podstawowa dla 650 uczniów. Powstanie ona już w ramach pierwszego etapu inwestycji. Powstaną również tereny rekreacyjno-sportowe, między innymi skatepark, ścieżki biegowe i rowerowe.

Zgodnie z ideą “od wysokiej jakości pracy do wysokiej jakości życia” z terenu, będącego niegdyś miejscem pracy, pragniemy stworzyć wyjątkową, otwartą przestrzeń do życia, dla osób, które są świadome siebie, swoich oczekiwań oraz wartości. Za główny cel postawiliśmy sobie zwrócenie uwagi na wyzwania współczesnego świata, w tym: zwiększający się poziom zanieczyszczenia środowiska, wzrost emisji CO2, izolację społeczną, hałas czy niewystarczającą edukację w tych tematach. Zacznijmy te zmiany razem w F.S.O. PARK, w miejscu, które ma łączyć – mówi Anna Watkowska, członek zarządu OKAM City i lider projektu F.S.O. PARK.

Realizacja zasady zrównoważonego budownictwa

Zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa do budowy użyte będą przede wszystkim materiały przyjazne środowisku. Rozwiązania stosowane na osiedlu mają przyczynić się do redukcji emisji dwutlenku węgla. Wychodząc naprzeciw potrzebom ochrony środowiska, inwestor planuje działania na rzecz ograniczenia produkcji odpadów, zmniejszenia zużycia plastiku oraz ograniczenia indywidualnego transportu kołowego pojazdami spalinowymi. Zwiększony natomiast będzie udział odnawialnych źródeł energii. Dodatkową korzyścią dla mieszkańców wynikającą z realizacji tych celów stanie się ograniczenie kosztów zużycia energii i wody. W ramach inwestycji powstaną kolektory słoneczne, pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne.

Osiedle FSO PARK

Dla redukcji emisji CO2 na terenie osiedla nie będzie możliwy ruch spalinowych samochodów osobowych, a wokół powstaną zbiorcze parkingi. Powstaną też punkty dla samochodów dostawczych i kurierów. Mieszkańcy otrzymają pojazdy elektryczne i rowery. Firma chce również, by osiedle posiadało łatwy dostęp do komunikacji zbiorowej.

Twórcy osiedla postawili również na edukację ekologiczna. Już w tym roku na terenie inwestycji powstanie Ekocentrum „Punkt Zwrotny”, gdzie uczniowie ze szkół będą mogli bezpłatnie pogłębiać swoją wiedzę na temat ekologii i zrównoważonym rozwoju. Zajęcia prowadzone będą w formie interaktywnych warsztatów.

Osiedle FSO PARK

Jak mówi Arie Koren: Aby tak rewolucyjna koncepcja F.S.O. PARK miała szansę urzeczywistnić się, niezbędna jest dobra wola i zaangażowanie wszystkich, od instytucji samorządowych, organizacji lokalnych, aż po partnerów i ekspertów, a także lokalnej społeczności, sami nie będziemy w stanie tego osiągnąć. Wierzymy, że tylko wspólnymi siłami możemy odmienić oblicze postindustrialnych terenów na Pradze Północ i nadać im nowe życie. Mamy nadzieję, że wspólnie możemy zmienić ten mały kawałek świata na lepsze a inni pójdą w nasze ślady.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.