Menu

Menu

Odzyskaj pieniądze od banku za wcześniejszą spłatę kredytu

Spłata kredytu przed terminem to prawo kredytobiorcy. Ten, kto chce pozbyć się zobowiązania, a posiada wolne środki, może uregulować pozostałą do spłaty kwotę. Zarówno częściowo, jak i w całości. Prawo przewiduje taką możliwość zarówno w przypadku kredytu hipotecznego, konsumenckiego, jak i zwykłej pożyczki. W praktyce okres spłaty jest znacznie krótszy od umownego, gdyż kredytobiorcy praktykują wcześniejszą spłatę zobowiązań. Według specjalistów z Biura Informacji Kredytowej zjawisko to przybiera na powszechności wraz ze wzrostem kwoty kredytu.1 Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że kredytodawca powinien rozliczyć pobraną prowizję. Zatem, jak spłacić kredyt wcześniej i uzyskać zwrot prowizji?

wcześniejsza spłata kredytu

Czym skutkuje wcześniejsza spłata kredytu?

Za sprawą wejścia w życie tzw. małego TSUE, czyli wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2019 roku, wszelkie wątpliwości co do możliwości przedterminowego pokrycia kwoty kredytu zostały rozwiane. Takie samo stanowisko prezentują od lat Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz Rzecznikiem Finansowym 2. Co więcej, prawo przewiduje określone konsekwencje skrócenia umowy, a mianowicie:

  • rozliczenie kosztów takich jak prowizja, ubezpieczenie, opłaty (manipulacyjna, przygotowawcza itp.) poprzez pomniejszenie ich wysokości o okres, o który skrócono termin spłaty;
  • pomniejszenie kosztów, nawet gdy zostały już poniesione przez kredytobiorcę;
  • uiszczenie przez kredytobiorcę prowizji rekompensacyjnej, jeśli została ona przewidziana.

Kredytobiorca może zniwelować odsetki za czas, o jaki zostanie skrócona umowa. Do tego w określonych sytuacjach może domagać się zwrotu prowizji. Ostateczna lista korzyści dla kredytobiorcy zależy od treści umowy z kredytodawcą oraz od tego, w jakiej części zadłużenie zostało już spłacone.

Kiedy należy się zwrot prowizji za wcześniej spłacony kredyt?

Szczególne przepisy obowiązują w przypadku wcześniejszego uregulowania kredytu hipotecznego z racji zapisów ustawy dotyczącej tych specyficznych produktów kredytowych. W praktyce kredytobiorcom przyjdzie zmierzyć się z dodatkowymi procedurami. Częściowego zwrotu kosztów, w tym prowizji, mogą domagać się ci, którzy zawarli umowę na kredyt gotówkowy, konsolidacyjny, hipoteczny czy pożyczkę pozabankową po 18 grudnia 2011 roku (to data wejścia w życie ustawy o kredycie konsumenckim). Nie jest to praktykowane w przypadku kredytów firmowych czy kredytów obrotowych, gdyż chodzi o te umowy, gdzie stroną jest konsument. Sytuacja może skomplikować się w przypadku kredytów pokrytych przed terminem poprzez konsolidację. One także kwalifikują się jako zwrot prowizji bankowej, jednak procedury są bardziej zawiłe z uwagi na treści poszczególnych umów kredytowych. Warunki do zwrotu prowizji są następujące:

  1. zawarcie umowy kredytowej po 18 grudnia 2011,
  2. spłata kredytu (pożyczki) przed terminem wyznaczonym w treści umowy.

W jakiej wysokości należy się zwrot prowizji za wcześniej spłacony kredyt?

Wysokość zwrotu jest uzależniona od liczby dni, o które skrócono okres kredytowania. Przyjęto, że bank czy instytucja pożyczkowa do obliczenia zwrotu prowizji powinny korzystać z metody liniowej. Takową proponują podmioty rzeczone w ramach Związku Banków Polskich. W praktyce kredytobiorca, który jest już na półmetku harmonogramu spłaty, powinien domagać się zwrotu połowy wysokości prowizji. To dlatego, że do spłaty zostało połowę z okresu kredytowania.

Jak ubiegać się o zwrot prowizji za wcześniej spłacony kredyt?

Teoretycznie, żeby ubiegać się o zwrot prowizji za wcześniej spłacony kredyt, kredytobiorca nie musi zwracać się ze specjalnym wnioskiem. Bank ma 14 dni na rozliczenia z klientem. W praktyce jednak nie obywa się bez poprawnie sporządzonego dokumentu, który będzie stanowił wezwanie kredytodawcy do zwrotu części kosztów kredytu. Jest to właściwie reklamacja. Należy w niej zawrzeć:

  • dane stron umowy kredytowej,
  • numer umowy wraz z datą zawarcia,
  • dane dotyczące formy zwrotu środków z prowizji, np. przelew i numer rachunku bankowego,
  • informację o podstawie prawnej.

Znajomość prawa bywa w tej kwestii bardzo przydatna. Profesjonalną pomoc w kontaktach z instytucją finansową w sprawie zwrotu prowizji zapewnia firma HelpHero, dzięki której można odzyskać pieniądze skutecznie i bez trudu. Taka fachowa porada będzie nieoceniona na każdym etapie ubiegania się o zwrot i w przypadku każdego kredytu, mniejszego czy większego – więcej informacji na https://helphero.pl/zwrot-prowizji-bankowej.

Zdarza się, że kredytobiorcy pozostaje wystąpić na drogę sądową. Brak odpowiedzi ze strony instytucji finansowej w ciągu 30 dni upoważnia klienta do zwrócenia się ze skargą do Rzecznika Finansowego.

Do kiedy można ubiegać się o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

Kredytobiorcy na podjęcie kontaktów z instytucją finansową w sprawie zwrotu prowizji mają 6 lat od momentu dokonania wcześniejszej spłaty. Sprawa tak szybko się nie przedawnia. Nie warto jednak czekać na ostatnią chwilę, bo im wcześniej złożony wniosek, tym wcześniej odzyskane środki.

Łukasz Leśniewicz

1 https://media.bik.pl/informacje-prasowe/488688/wykres-dnia-bik-wysokokwotowe-kredyty-gotowkowe-udzielone-na-dluzsze-okresy-splacane-duzo-szybciej

2 https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16264

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.