Menu
Menu

Od PWSZ-u do Uniwersytetu

Współpraca Akademii Kaliskiej z samorządami południowej Wielkopolski może być wzorem dla uczelni i samorządów w innych częściach Polski. – Trudno jest wymienić wszystkie obszary, w których współpracujemy, ponieważ jest ich tak wiele. Co ważne, na tej kooperacji korzysta nie tylko uczelnia czy samorząd, ale wszyscy mieszkańcy Kalisza – mówi prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej.

 

Najlepszym przykładem efektów, jakie może przynieść bliska współpraca uczelni z samorządami, jest zgoda na uruchomienie w kaliskiej uczelni kierunku lekarskiego. To właśnie naukowcy Akademii Kaliskiej zaalarmowali prezydentów i burmistrzów miast z dawnego województwa kaliskiego, że współczynnik lekarzy przypadających na tysiąc mieszkańców jest dramatycznie niski. – W Polsce ten współczynnik wynosi 2,3 lekarza na tysiąc mieszkańców, w Wielkopolsce − 1,57, a w samej aglomeracji kalisko-ostrowskiej − zaledwie 0,87. Te dane przekazałem samorządowcom z regionu i ustaliliśmy, że wspólnymi siłami będziemy robić wszystko, by uruchomić na uczelni kierunek lekarski. Wszystkie samorządy wyraziły poparcie dla naszej inicjatywy i dzisiaj już wiemy, że od nowego roku akademickiego będziemy kształcić lekarzy – mówi prof. Andrzej Wojtyła.

prof. Andrzej Wojtyła

prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej

Dobre efekty współpracy nauki z samorządem

To najbardziej spektakularny sukces, pokazujący skalę naszego współdziałania, ale na tym nie kończymy. Uczelnia właśnie uruchomiła specjalne kursy przygotowawcze dla maturzystów z całego regionu, by pomóc im jak najlepiej zdać maturę. Władze miast i gmin mają do dyspozycji zaplecze intelektualne w postaci naszych naukowców, ale również studentów, którzy w ostatnich dniach aktywnie włączyli się w proces rewitalizacji starówki. Oczywiście, na lokalny rynek pracy, w tym do licznych urzędów, dostarczamy wykwalifikowanych pracowników, np. specjalistów w zakresie zarządzania kryzysowego − dodaje.

Rektor Akademii Kaliskiej ma świadomość, że rolą uczelni jest nie tylko kształcenie fachowców, ale również… kształtowanie elit. Temu celowi ma służyć m.in. nowo powołany Akademicki Klub Dyskusyjny. – Na pierwsze spotkanie klubu zaprosiliśmy władze miast i gmin, jak również radnych. Umiejętność prowadzenia dyskusji zanika, dlatego podjąłem próbę zmiany tego stanu rzeczy. Frekwencja podczas inauguracyjnego wykładu prof. Waldemara Łazugi była zadowalająca, a to pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość – mówi rektor Akademii Kaliskiej.

studia na Akademii Kaliskiej

Na horyzoncie Uniwersytet Kaliski

Nie wszystkie efekty naszej współpracy da się zmierzyć, ale jest ona zauważalna – przyznaje Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. – Władze miasta przekonują młodych ludzi, że Kalisz jest doskonałym miejscem do życia i rozwoju, a obecność tak ambitnej uczelni znacznie to ułatwia. Cieszymy się, że jesteśmy w szczególnym momencie naszej historii, gdyż za kilka miesięcy ma zostać powołany Uniwersytet Kaliski, który będzie kształcił m.in. lekarzy i prawników. Już dzisiaj nie trzeba wyjeżdżać do innego miasta, by uzyskać stopień naukowy doktora. Tę zmianę jakościową widać gołym okiem. Cieszę się, że samorząd Kalisza w jakimś stopniu się do niej przyczynił − komentuje.

Ustawa o powołaniu Uniwersytetu Kaliskiego jest już w Sejmie. Jeśli zostanie przyjęta, Kalisz stanie się najszybciej rozwijającym się ośrodkiem uniwersyteckim w Polsce. Jeszcze kilka lat temu obecna Akademia Kaliska była Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. – Wiele pokoleń kaliszan marzyło o uczelni akademickiej, tymczasem wkrótce zostanie powołany Uniwersytet Kaliski. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie bliska współpraca miasta z uczelnią. Jak bliska? Nie będzie przesadą, jeśli powiem, że z prezydentem rozmawiam niemal codziennie – przyznaje prof. Andrzej Wojtyła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.