Menu

Menu

Od czego zacząć wdrożenie systemu MES?

Sukces wdrożenia systemów realizacji produkcji w dużej mierze zależy od działań podjętych jeszcze przed wdrożeniem. Mowa tu między innymi o zebraniu potrzeb firmy i  wymagań, określeniu budżetu czy wyborze dostawcy i poszczególnych funkcjonalności. Kolejnym etapem, który wymaga niemniej uwagi, jest sam proces wdrożenia oprogramowania MES. W jaki sposób go zorganizować, aby implementacja była bezproblemowa?

system MES

Ustalenie strategii

Podstawą do jakichkolwiek działań wdrożeniowych jest ustalenie sposobu zarządzania projektem. Niezbędny jest wybór osób kontaktowych w poszczególnych kwestiach, przydział uprawnień w zakresie wprowadzania zmian a także określenie sposobu ich testowania, wdrażania i mierzenia efektów. Aby przygotowany plan działania był skuteczny, konieczne jest żeby w jego tworzeniu brali udział wszyscy interesariusze. W ten sposób zespół zyskuje kompleksowy obraz sytuacji. Nie tylko specjaliści IT i produkcja ma tutaj coś do powiedzenia – serwisowanie, zarządzanie procesami, procedury operacyjne czy  cele i potrzeby managerów, udziałowców –  to równie istotne obszary, które należy wziąć pod uwagę. Udział szerszego grona usprawni  proces wdrożenia i  przyczyni się do maksymalizacji korzyści biznesowych z niego płynących.

Etapy wdrożenia systemu MES

Z reguły wdrożenie oprogramowania w firmach przebiega w sprawdzony, dosyć powtarzalny sposób, obejmujący fazy: projektowania, konfiguracji, testowania i wdrażania.

Dobre praktyki i wieloletnie doświadczenia specjalistów zajmujących się wdrożeniami (oraz sugestie użytkowników końcowych!) wskazują na kilka kluczowych elementów, które znacząco ułatwiają wdrażanie systemów.

Najważniejsze z nich to:

 • przygotowanie szczegółowego opracowania, zawierającego wymagania wszystkich użytkowników systemu MES,
 • przeanalizowanie braków i luk w zakresie systemów sterowania czy systemów klasy ERP,
 • rozpisanie wykonalnego harmonogramu wdrażania i testowania,
 • uwzględnienie w harmonogramie czasu na wprowadzanie poprawek (które zawsze mogą się pojawić,  szczególnie w przypadku rozwiązań szytych na miarę),
 • ocena ryzyka we wszystkich fazach (definiowanie, projektowanie, rozwój i wdrażanie),
 • określenie punktów integracji z poszczególnymi warstwami architektury systemów obecnie wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Przykładowo, jeśli firma posiada system ERP musi się on prawidłowo komunikować z systemem MES,
 • integracja oprogramowania  i wykonanie interfejsów pomiędzy poszczególnymi systemami do kontroli i zarządzania produkcją.

Warto zaznaczyć, że zwinne metodyki (agile, scrum) pozwalają zmaksymalizować efektywność procesu wdrożeniowego.

Najczęstsze błędy wdrożeniowe

Mimo starannych przygotowań, brak doświadczenia lub pośpiech powoduje, że pewne etapy bywają pominięte lub zostają przeprowadzone zbyt powierzchownie. Najczęstsze nieprawidłowości w toku wdrożenia systemu MES to m.in.:

 • brak dostosowania systemu do potrzeb biznesowych,
 • mało precyzyjne wymagania użytkowników,
 • nieokreślenie stanu wyjściowego (brak danych do porównania i mierzenia efektywności po wdrożeniu),
 • nietrzymanie się przyjętego planu wdrożenia,
 • skracanie etapu projektowania (np. ze względu na presję czasu czy chęć ograniczenia kosztów),
 • nieuwzględnienie kwestii związanych z koniecznością wprowadzenia zmian wynikających np. z  instalacji dodatkowych urządzeń, oprogramowania itp.
 • brak oceny ryzyka,
 • brak testów przed pełna migracją do nowego systemu.

Wdrożenie systemu MES  to złożony proces, którego efektywność jest ściśle powiązana z dbałością o szczegóły na każdym etapie implementacji. Wybór dostawcy, merytorycznego zespołu wewnętrznego oraz stała współpraca między stronami to konieczny warunek. Równie ważne jest wcześniejsze przygotowanie do wdrożenia i szczegółowe zaplanowanie samego wdrożenia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.