Menu

Menu

Korzystniejsze kredyty dla mikrofirm i małych przedsiębiorstw

Alior Bank obniża o połowę prowizję przygotowawczą od kredytów dla małych firm i mikroprzedsiębiorstw. Promocja obejmuje kredyty udzielane od 8 marca do 31 maja br. i jest skierowana do nowych oraz obecnych klientów Alior Banku, którzy potrzebują finansowania na bieżącą działalność gospodarczą oraz finansowania celów zakupowych.

Oferta banku dotyczy nowego finasowania udzielanego w formie kredytu w rachunku bieżącym, Biznes Kredytu obrotowego i na cele zakupowe oraz kredytów nieodnawialnych na finansowanie bieżącej działalności, w tym kredytu Łatwy Kapitał. − Z uwagą śledzimy sytuację makroekonomiczną i prognozy rynkowe. Spodziewamy się wzrostu zainteresowania przedsiębiorców kredytami obrotowymi. Dlatego przygotowaliśmy ofertę specjalną, która obniża o połowę prowizję przygotowawczą. W ten sposób chcemy ułatwić klientom dostęp do finansowania najważniejszych potrzeb związanych z prowadzeniem i rozwojem biznesu – mówi Marek Sołtysiak, dyrektor zarządzający Pionem Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.

Korzyści kredytu w Alior Banku

Decyzja kredytowa w ofercie jest podejmowana bardzo szybko – nawet w 20 minut od złożenia wniosku. Zależy ona od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Plusem jest też możliwość zdalnego załatwienia formalności dzięki podpisaniu umowy podpisem kwalifikowanym. Bank nie wymaga przy tym zabezpieczeń materialnych. Kredyt zabezpiecza gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego. Jako dodatkowego zabezpieczenia Alior Bank może wymagać weksla wystawionego na rzecz banku.

Kredyt w rachunku bieżącym pozwala na szybkie regulowanie zobowiązań, bez konieczności składania dodatkowych dyspozycji uruchomienia finansowania. Biznes Kredyt na cele obrotowe i kredyt Łatwy Kapitał to nieodnawialne formy finansowania majątku obrotowego firmy. Biznes Kredyt na cele zakupowe pozwala m.in. na zakup maszyn, urządzeń, pojazdów, w tym niewymagających rejestracji, zakup lub remont nieruchomości, która posiada pozwolenie na użytkowanie lub konsolidację takich kredytów w innych bankach.

Na co mogą liczyć firmy?

Okres finansowania w ramach kredytów objętych promocją wynosi do 84 miesięcy dla mikrofirm i do 36 miesięcy dla małych przedsiębiorstw, jeśli mowa o finansowaniu o charakterze nieodnawialnym. W przypadku kredytu w rachunku bieżącym okres ten wynosi do 24 miesięcy. Mikrofirmy mogą liczyć na kredyt do 1 mln zł, zaś małe przedsiębiorstwa mogą otrzymać finansowanie o maksymalnej wartość i3 mln zł.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.