Menu

Menu

Kongres 590 – jak uwolnić potencjał polskiej gospodarki?

Kongres 590 - logo

Zeszłoroczny Kongres 590 upłynął pod znakiem debat poświęconych możliwości uwolnienia potencjału gospodarki naszego kraju. W dniach 15–16 listopada 2018 r. odbyła się 3. edycja jednego z największych wydarzeń ekonomicznych w Polsce. Przedstawiciele biznesu, polityki, nauki, sztuki oraz organizacji pozarządowych wzięli udział w wydarzeniu, którego celem jest działanie na rzecz rozwoju gospodarki w oparciu o rodzimy kapitał.

Obrady tegorocznego Kongresu 590, odbywającego się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce, otworzył marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Powiedział on, że organizacja imprezy w jego regionie potwierdza szybki rozwój Podkarpacia i jego rosnące znaczenie dla gospodarki. Z kolei prezydent RP Andrzej Duda mówił o szczególnym wymiarze Kongresu, który odbywa się w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Wyraził on również radość z powodu dużego zainteresowania spotkaniem ze strony przedstawicieli władz państwowych oraz biznesu.

Mamy naszą Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju. Mamy w związku z tym realizowanych w tej chwili wiele programów. Jak można ten rozwój do tej pory ocenić? Myślę, że dobrze. A dzisiaj miałem możliwość usłyszeć, że nawet bardzo dobrze. Spotkałem się przed chwilą z przedstawicielami polskich przedsiębiorców, tzw. aniołami biznesu. I zapytałem o tę ocenę w stosunkowo wąskim gronie, więc każdy mógł się wypowiedzieć i każdy mógł szczerze powiedzieć, co sądzi na temat obecnej sytuacji – podkreślił prezydent.

Biznesmeni oceniają politykę rządu

Prezydent powiedział również, że podczas spotkań z biznesmenami pytał ich o opinie na temat czekającej na jego podpis ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. – Opinie te były pozytywne – stwierdził A. Duda. Zdaniem pytanych PPK stanowić będą oczywiście pewne dodatkowe obciążenie dla pracowników, jednak dzięki nim powstaną silne instrumenty kapitałowe, które staną się kołem zamachowym dla polskiej gospodarki.

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, który również wziął udział w inauguracji wydarzenia, zwrócił uwagę na szybki rozwój gospodarczy Polski. Dodał jednocześnie, że tak szybkie tempo wzrostu PKB budzi zdumienie analityków z całego świata. Według danych GUS w III kwartale 2018 roku wzrost gospodarczy przekroczył 5 proc. Zdaniem Glapińskiego polska gospodarka jest najbardziej dynamiczna w całej Europie. – Należymy do krajów, które są najbardziej inkluzywnym obszarem wzrostu. Nasz wzrost najlepiej rozkłada się na całe społeczeństwo – dodał.

Prezentacje firm i dyskusje tematyczne

Zainteresowanie przybyłych na Kongres 590 wzbudziły stoiska wielkich firm państwowych. Wśród nich znalazły się: Orlen oraz KGHM. Na stoisku tego ostatniego zwiedzający mogli sfotografować się ze sztabką złota o wartości 800 tys. zł. W promocyjnych cenach swoje produkty sprzedawał Lewiatan.

Pierwszy dzień Kongresu upłynął pod znakiem dyskusji, m.in. na tematy związane z: cyfryzacją administracji, technologią, a nawet perspektywami polskiej piłki nożnej. O futbolu dyskutowali przedstawiciele związanych z nim branż. W dyskusji uczestniczył Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego, sponsora strategicznego polskiej ekstraklasy. Wśród pozostałych uczestników znaleźli się: Dariusz Mioduski, prezes i właściciel klubu Legia Warszawa, oraz Marek Szkolnikowski, dyrektor programu TVP Sport. Uczestnicy debaty podkreślili, że kondycja polskiej piłki nożnej nie jest adekwatna do naszych osiągnięć gospodarczych. Konieczne są działania zmierzające do poprawy tej sytuacji. Jako jedną z metod zaradczych podano inwestycje w nowe technologie.

Prezydent nagradza

Na zakończenie pierwszego dnia Kongresu prezydent Andrzej Duda przyznał Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP. Głównym celem ustanowienia tego wyróżnienia jest uhonorowanie przedsiębiorstw, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki, promują nasz kraj na arenie międzynarodowej i mogą stanowić wzór dla innych firm.

Nagrody wręczono w kilku kategoriach. Firma Ultratech, zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, otrzymała nagrodę w kategorii Lider Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ultratech rozpoczął swoją działalność w 2000 roku. Siedziba firmy znajduje się w Rzeszowie, a przedmiotem jej działalności jest produkcja podzespołów i części na zamówienie zagranicznych producentów działających w branży lotniczej i energetycznej. Przedsiębiorstwo Ceramika Paradyż nagrodzone zostało w kategorii Narodowy Sukces. Do konkursu zgłosił je Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Natomiast w kategorii Międzynarodowy Sukces nagrodzona została firma Vigo System, którą zgłosiły dwie instytucje: Agencja Rozwoju Przemysłu i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Nagrody otrzymały również: PKO Bank Polski w kategorii Odpowiedzialny Biznes, MB – Pneumatyka w kategorii Firma Rodzinna i Photon Entertainment w kategorii STARTUP_PL. Ostatni wymieniony laureat stworzył pierwszy na świecie model interaktywnego robota dla dzieci. Urządzenie wyprodukowano jako narzędzie edukacyjne, które rozwija się wraz z dzieckiem.

W kategorii specjalnej Badania i Rozwój prezydent Andrzej Duda przyznał nagrodę firmie Astronika, którą zgłosiła Polska Agencja Inwestycji i Handlu, zaś Indywidualną Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP otrzymał Zbigniew Grycan. W latach 1980–2000 był on właścicielem firmy Zielona Budka. Obecnie lody Grycan sprzedawane są w 11 krajach europejskich i azjatyckich, a wytwarzające je przedsiębiorstwo zatrudnia 1200 osób.

Ostatnim wyróżnieniem wręczanym podczas pierwszego dnia Kongresu była Nagroda z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Otrzymała ją Warszawska Fabryka Platerów HEFRA. W przypadku tej kategorii wyróżniona firma musiała prowadzić działalność gospodarczą przynajmniej od 100 lat.

Drugi dzień Kongresu

Drugiego dnia uczestnicy przybyli na Kongres 590 mogli być świadkami prezentacji niewielkiego, innowacyjnego pojazdu miejskiego Triggo. Zainstalowany w nim silnik elektryczny umożliwia mu osiągnięcie prędkości 90 km/h i zasięgu do 100 km. Prace nad polskim samochodem elektrycznym możliwe były dzięki wsparciu finansowemu ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz prywatnych inwestorów. Projekt auta opracowali inżynierowie z Warszawy. Jego testy rozpoczną się już w przyszłym roku.

Jesteśmy o krok od tego, by na polskich ulicach pojawiły się nieemisyjne samochody. Mam nadzieję, że pojawią się one w miejscach, w których są szczególnie potrzebne, na przykład na ulicach Krakowa – powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Drugi dzień Kongresu 590 w dużej mierze poświęcony był tematyce związanej z polską ekonomią. Jednym z tematów poruszanych w czasie spotkań była kondycja polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego możliwości rozwoju. Zastanawiano się również nad wpływem tej branży na inne działy gospodarki. Podkreślano, że kondycja zbrojeniówki poprawia się, choć problemy oczywiście występują i są związane głównie z jej restrukturyzacją. Widoczny od kilku lat wzrost nakładów na obronność pozytywnie wpłynął na kondycję polskich firm zbrojeniowych. Jednak przychody są ciągle zbyt małe – twierdzili uczestnicy spotkań. Największe problemy wiąże się z pozyskaniem środków na prace badawczo-rozwojowe i innowacje. Zdaniem mówców jedną z przeszkód na drodze do innowacyjności są również wady w prawie dotyczącym własności intelektualnej.

Mateusz Morawiecki: „Uwolniliśmy potencjał polskiej gospodarki”

Uczestnicy przybyli na Kongres 590 mogli uczestniczyć w spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim. Powiedział on m.in.: – Uwolniliśmy potencjał polskiej gospodarki. Najszybszy wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej w tym kolejnym kwartale, który podał Eurostat. Jest się z czego cieszyć.

Zdaniem szefa polskiego rządu w naszym kraju realizowany jest obecnie model zrównoważonego wzrostu. Celem rządu było doprowadzenie do równowagi między rozwojem gospodarczym a poprawą warunków życia mieszkańców. Istotnym elementem tego rozwoju jest innowacyjność. – Chcemy, żeby szybko rosły wynagrodzenia naszych pracowników. Wierzymy, że wtedy będą państwo jeszcze bardziej doceniać pracodawców, przedsiębiorców – powiedział premier.

Drugiego dnia doszło też do podpisania porozumienia między spółkami: H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych, PKP Cargo SA oraz Jastrzębską Spółką Węglową dotyczącego budowy lokomotyw zasilanych wodorem. Dokument przewiduje, że wszystkie trzy podmioty będą podejmować wspólne działania mające na celu opracowanie metody komercyjnego wykorzystywania wodoru na kolei. Wiąże się to z produkcją zupełnie nowego taboru.

Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości będziemy mogli zaprezentować efekt pracy naszych podmiotów. Chcemy korzystać z tego rozwiązania, gdy już trafi na rynek – oświadczył prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz.

Podsumowanie Kongresu

Na zakończenie drugiego dnia podziękowania dla uczestników wyraził Łukasz Oprawski.

Tegoroczna, trzecia już edycja Kongresu 590 okazała się największą i wedle przekazów medialnych najbardziej udaną odsłoną naszego wydarzenia. Dziękuję za przybycie blisko 6 tysiącom gości, w tym 4 gościom honorowym z panem Prezydentem RP Andrzejem Dudą na czele, oraz 6 gościom specjalnym. Dziękuję również 170 partnerom za udział w Kongresie i współtworzenie unikatowej atmosfery wydarzenia na ponad 100 stoiskach wystawienniczych – zwrócił się do zebranych.

Jak zaznaczył, w tym roku obsługą medialną wydarzenia zajmowało się aż 600 dziennikarzy. W dyskusjach panelowych brało zaś udział prawie 500 uczestników. Odbyło się ponad 100 paneli zorganizowanych w ramach 17 bloków tematycznych. Natomiast liczba wszystkich uczestników przybyłych na Kongres 590 świadczy o znaczeniu imprezy dla polskich przedsiębiorstw.

Kongres 590 staje się ważnym miejscem, gdzie dyskutowane są problemy związane z rozwojem gospodarczym Polski. Rangi wydarzeniu nadaje obecność przedstawicieli władz państwowych z prezydentem i premierem na czele oraz wielu przedstawicieli mediów i środowisk gospodarczych. Oprawski wyraził nadzieję, że w przyszłym roku wydarzenie będzie równie udane.

Tekst: Wojciech Ostrowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.