Menu

Menu

Kamieniec Ząbkowicki z dotacjami na inwestycje i kolejna wizyta premiera

Rok 2020 skończył się dla gminy Kamieniec pozytywnie. Realizowane działania zaowocowały wydaniem decyzji o nadaniu praw miejskich dla Kamieńca. Otwiera się nowy, pozytywny rozdział w historii tej miejscowości.

Pałac Marianny Orańskiej po rewitalizacji

Gminie udało się pozyskać rekordowe dofinansowania na realizowane inwestycji. Dadzą one impuls do dalszego rozwoju w 2021 r. i w następnych latach. Ok. 40 mln zł w ciągu 2 najbliższych lat zostanie zainwestowane w rewitalizację Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Zdecydowana większość tej kwoty to środki zewnętrzne pozyskane z funduszy krajowych i unijnych przez władze gminy.

Aktualnie trwa remont oficyny południowej. Rozpoczął się również drugi etap wymiany stolarki okiennej ściany wschodniej Pałacu. − Dzięki prowadzonym pracom Pałac odzyskuje historyczny wygląd. Ostatni raz taki widok można było podziwiać 70 lat temu − mówi z dumą burmistrz Marcin Czerniec. To kolejny krok w rewitalizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego, która trwa od kilku lat i przywraca monumentalnemu zabytkowi dawny blask.

Ponadto Kamieniec Ząbkowicki otrzymał kolejną dużą dotację – miasto zdobyło 3,4 mln zł z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonego na pomoc pandemiczną dla gmin górskich. Celem tego naboru był rozwój turystyki i wzmocnienie atrakcyjności gmin górskich. Dzięki pozyskanym środkom w Kamieńcu Ząbkowickim powstanie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej.

Jest duża szansa, że za kilka lat Kamieniec będzie posiadał obwodnicę. W chwili obecnej przegotowywana jest dokumentacja na I etap zadania. W efekcie mieszkańcy głównych ulic odetchną od hałasu i spalin, a miejscowość będzie cichsza i spokojniejsza. Jednym z argumentów jest fakt, że część kamienieckiej starówki jest wpisana na listę zabytków położonych na terenie powstałego parku kulturowego, a coraz bardziej uciążliwy ruch samochodów ciężarowych nie służy zabudowie miasteczka. Zgodnie z planem budowa pierwszego odcinka obwodnicy ma ruszyć w 2023 r.

Konieczność pozyskiwania środków finansowych na nowe inwestycje ma ogromne znaczenie dla każdego samorządu − podkreślił to również Premier RP Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Kamieńcu Ząbkowickim, prezentując założenia nowych form wsparcia jednostek samorządu terytorialnego przez rząd w zakresie dodatkowych środków na finansowanie inwestycji, zarówno w obecnym czasie, jak i w długofalowej perspektywie.

Premier RP Mateusz Morawiecki z wizytą w Kamieńcu Ząbkowickim

Sam Kamieniec Ząbkowicki jako gmina w dużym stopniu odczuwa pozytywne efekty wsparcia ze strony administracji rządowej, m.in. poprzez uzyskanie znaczących środków finansowych pozwalających na dokończenie realizowanych wielomilionowych inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną aglomeracji, jak również dofinansowań z tytułu programów budowy dróg i modernizacji infrastruktury społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.