Menu

Menu

Jakie scenariusze Brexitu?

Scenariusze BrexituUnia Europejska przygotowuje różne scenariusze Brexitu. Najbardziej pesymistyczny z nich zakłada opuszczenie Wspólnoty bez porozumienia. Negocjacje z Wielką Brytanią dotyczyć będą prawdopodobnie trzech umów. Pierwsza z nich określi warunki wyjścia z UE, druga określi warunki przejściowe a trzecia relacje po opuszczeniu Unii.

Jak się dowiaduje Polska Agencja Prasowa, urzędnicy europejscy analizują, jakie konsekwencje dla różnych sektorów będzie miał Brexit bez żadnego porozumienia? Taka opcja byłaby niekorzystna dla obu stron. Oznaczało by to na przykład pojawianie się ceł. Chociaż, nawet w takim przypadku relacje między obiema stronami regulują ogólne zasady Światowej Organizacji Handlu.

Wielkiej Brytanii zależy na jak najszybszym wynegocjowaniu porozumienia handlowego z Unią, ponieważ – według PAP – jego brak o wiele bardziej uderzy w gospodarkę brytyjską, niż unijną. Natomiast Bruksela chce wykorzystać tę sytuacje jako kartę przetargową w negocjacjach.

Dziennikarze PAP twierdzą, że dotarli do wytycznych do negocjacji UE z Wielką Brytanią. Twierdzą, że zawarto w nich warunki, jakie muszą być spełnione, by w ogóle możliwe były rozmowy o przyszłym porozumieniu. Przede wszystkim Wielka Brytania powinna rozliczyć się ze wszystkich zobowiązań jako państwo członkowskie Unii.

Scenariusze Brexitu i unijne żądania

Unia będzie żądać, by Londyn płacił składki członkowskie nawet po wyjściu z jej struktur. Wieloletnie ramy finansowe kończą się wprawdzie w 2020 roku, ale rozliczenia faktur z budżetów państw członkowskich zakończą się dopiero w 2023 roku. Unia będzie więc żądać płacenia składek do tego czasu. Chodzi o łączną kwotę 60 mld euro.

Drugim warunkiem ma być sprawa uregulowania statusu obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii. Ma to być kwestia priorytetowa w negocjacjach. Sprawa będzie też dotyczyć obywateli UE, którzy osiedlili się na Wyspach po uruchomieniu procedury wyjścia a jeszcze przed Brexitem. Londyn chce, żeby imigranci z Unii Europejskiej, którzy obecnie przyjeżdżają na Wyspy nie mieli takich samych praw jaki ci, którzy mieszkali tam wcześniej.

Trzecia kwestia dotyczy utrzymania części unijnych regulacji w prawie brytyjskim, by nie powstała sytuacja próżni prawnej. Czwarty punkt dotyczyć ma granicy między Irlandią Północną a Południową. Dopiero rozwiązanie tych kwestii będzie – według PAP – warunkiem do rozpoczęcia rozmów gospodarczych. Przy czym umowa handlowa ma wejść w życie dopiero po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Przyszła umowa handlowa będzie ratyfikowana również na poziomie parlamentów krajów członkowskich, co może zając trochę czasu. Aby uniknąć skutków przedłużającego się procesu legislacyjnego, Unia ma zaproponować umowę przejściową.

Ma ona być zawarta na określony czas z możliwością jej przedłużania, pod warunkiem jednak, że Londyn będzie płacił unijne składki, przestrzegał unijnego prawa i respektował wyroki unijnych sądów. Bruksela wyklucza przy tym możliwość selektywnego korzystania ze wspólnego rynku.

Takie wytyczne – według PAP – mają przyjąć szefowie rządów na unijnym szczycie 29 kwietnia. Scenariusze Brexitu obejmują jednak również wyjście Wielkiej Brytanii bez żadnego porozumienia i całkowitą utratę udziału w ułatwieniach, jakie daje wspólny rynek.

Źródło – PAP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.