Menu
 • Menu

  Jakich materiałów potrzebujesz do budowy balkonu?

  Budowa balkonu wiąże się z wieloma wyborami w zakresie materiałów. Często zdarza się, że nie wiemy, które elementy są niezbędne do stworzenia trwałego i solidnego balkonu, dlatego w tym artykule zaprezentujemy podręczną listę materiałów potrzebnych przy remoncie balkonu.

  Budowa balkonu

  Wybór materiałów — najczęstsze błędy

  Już na początku należy zaznaczyć, że odpowiednie materiały to podstawa, bez której wykonanie wytrzymałego na czynniki zewnętrzne jest niemożliwe. Do podstawowych błędów w ich wyborze zaliczamy głównie brak odpowiedniego uszczelnienia oraz zabezpieczenia krawędzi balkonu. Pamiętajmy, że balkon jest częścią budynku najbardziej narażoną na uszkodzenia, z powodu ciągłego kontaktu z wodą opadową, promieniowaniem słonecznym, zanieczyszczeniami, mrozem itp. Z tego względu powinniśmy wybierać materiały odporne na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, co nie jest prostym zadaniem, biorąc pod uwagę ilość i różnorodność produktów na rynku.

  Lista materiałów niezbędnych do wykonania posadzki ceramicznej na zaprawie klejowej

  Profile okapowe

  Krawędzie balkonu powinny zostać właściwie zabezpieczone przed uszkodzeniami, które jako pierwsze pojawiają się właśnie w tej części balkonu. Dzieje się tak dlatego, że woda opadowa spływająca po posadzce najczęściej zatrzymuje się w okolicach strefy okapowej i na skutek złego uszczelnienia powoduje zawilgocenie warstw pod posadzkowych. Powoduje to między innymi odpadanie i pękanie płytek, przecieki, a z czasem rozwój grzybów wewnątrz budynku. Profile okapowe są elementem, którego funkcją jest zapobieganie tym awariom. System składa się z profili prostych, narożników, łączników i odbojników przyściennych tak, aby zapewnić szczelne połączenie z warstwą izolacyjną balkonu, a kształt i budowa profili zapewnia właściwe odprowadzanie wody opadowej poza konstrukcję balkonu. Należy jednak wybrać profile odporne na korozje, aby mogły spełniać swoją rolę przez długi czas. Przykład dobrego profilu okapowego znajdziemy tutaj — https://renoplast.pl/produkty/profile-balkonowe/k30

  Wskazówki dotyczące wykonania

  Należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu podłoża pod montaż profili. Powinniśmy wykonać wylewkę cementową ze spadkiem 1-2%, która pozwoli na lepsze spływanie wody z posadzki. Dodatkowo w miejscu mocowania profilu do podłoża należy wykonać obniżenie o głębokości ok. 2-3 mm, najlepiej przy pomocy szablonu montażowego. Najpierw mocujemy profile na zaprawie uszczelniającej, a następnie za pomocą wkrętów, zaczynając od narożników. Następnie mocujemy profile proste pozostawiając 2 mm przerwy dylatacyjnej pomiędzy poszczególnymi profilami. Odcinki profili można przycinać piłą do metalu. Na koniec montujemy łączniki i odbojniki.

  Zaprawa uszczelniająca

  Kolejnym krokiem jest wykonanie warstwy uszczelniającej na balkonie. Jest to bardzo istotny krok, który zabezpieczy balkon przed przeciekami i zawilgoceniem. Do tego celu stosujemy dwuskładnikową zaprawę uszczelniającą o właściwościach elastycznych, właściwą do zastosowania na tarasach i balkonach. Należy użyć jej na całej powierzchni balkonu, przykrywając także część profilu połączoną z podłożem, tak, aby zaprawa i profil stanowiły szczelną podstawę, na której zostaną ułożone płytki ceramiczne.

  Taśma wzmacniająca

  Do właściwego wykonania warstwy uszczelniającej powinniśmy także wykorzystać taśmę wzmacniającą. Używa się jej poprzez zatopienie w zaprawie uszczelniającej w miejscach szczególnie narażonych na przecieki, tzn. w miejscu łączenia profili za podłożem i w miejscu styku podłoża ze ścianą budynku.

  Zaprawa klejowa

  Do ułożenia posadzki z płytek ceramicznych stosujemy zaprawę klejową typu C2S1. Elastyczność jest bardzo ważnym parametrem, gdyż płytki sztywno połączone z podłożem szybko ulegają pękaniu i odpadaniu wskutek destrukcyjnego działania naprężeń termicznych występujących na balkonie. Elastyczność zaprawy neutralizuje ten negatywny wpływ.

  Płytki ceramiczne

  Płytki powinny spełniać kilka wymagań, tak, aby stanowiły wytrzymałą posadzkę. Zaliczamy do nich:

  • Mrozoodporność
  • Nasiąkliwość poniżej 3%
  • Niska ścieralność i porowatość
  • Właściwości antypoślizgowe

  Powinniśmy układać płytki pozostawiając co najmniej 5 mm przerwy dylatacyjnej pomiędzy nimi.

  Fuga

  Po ułożeniu płytek należy wypełnić spoiny pomiędzy płytkami. Stosujemy fugę odpowiednią do zastosowania na tarasach i balkonach.

  Sznur dylatacyjny

  Należy zabezpieczyć otwory drenażowe w profilu okapowym przed dostaniem się do nich zaprawy uszczelniającej. W tym celu wkładamy sznur dylatacyjny w szczelinę pomiędzy posadzką a profilem okapowym.

  Silikon

  Ostatni krok to wykonanie uszczelnienia elastycznego, które dopełni szczelność posadzki na balkonie. Stosujemy silikon właściwy do zewnętrznych zastosowań i wypełniamy szczelinę pomiędzy profilem a posadzką oraz pomiędzy płytkami.

  Podsumowanie

  Wybór materiałów do wykonania balkonu jest kluczowym etapem w zapewnieniu jego wieloletniego użytkowania. Pamiętajmy, że jedynie zastosowanie wysokiej jakości produktów i stosowanie się do wskazówek producenta gwarantuje szczelność i odporność balkonu na wpływ czynników zewnętrznych.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.