Menu

Menu

IV Krajowy Kongres Forów Skarbników − najważniejsza debata o finansach JST  

Od 10 do 11 maja w Hotelu Westin w Warszawie trwa IV Krajowy Kongres Forów Skarbników, którego organizatorem jest Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem Krajowa Rada Forów Skarbników działająca przy FRDL.

Krajowy Kongres Forów Skarbników

Coroczne wydarzenie jest okazją do rozmowy na temat stanu finansów w jednostkach samorządu terytorialnego oraz bieżących problemów i trudności w stosowaniu przepisów prawnych. Stanowi również przestrzeń wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami władz centralnych, w tym Ministerstwa Finansów, instytucji publicznych, samorządów, biznesu oraz niezależnych ekspertów.  

Rosnąca inflacja, wojna w Ukrainie i nieustanne zmiany podatkowe mające wpływ na dochody samorządów to najważniejsze z czynników, które wpływają na zaniepokojenie osób, które zajmują się finansami w JST. Zbliżający się Kongres będzie okazją do debaty na temat tego, co robić, aby poradzić sobie w tych trudnych czasach również jeśli chodzi o finansemówi Marcin Smala, wiceprezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Dyskusje o sytuacji samorządów

W programie Kongresu znalazły się najważniejsze i najciekawsze tematy z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości, inwestycji i planowania finansowego. Sytuacja finansowa samorządów będzie analizowana w kontekście nowej legislacji i czynników zewnętrznych oraz wpływu tych zmian na budżety jednostek publicznych. Nie zabraknie podsumowań i spojrzenia w przyszłość finansów publicznych.

Biorąc pod uwagę aktualne wyzwania stojące przed jednostkami samorządu terytorialnego związane z wojną w Ukrainie i przyjmowaniem w Polsce uchodźców program obejmuje także panele i wystąpienia dotyczące zasad finansowego funkcjonowania jst w procesie wsparcia uchodźców z Ukrainy na bazie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Podczas licznych dyskusji goście Kongresu zmierzą się z najtrudniejszym zagadnieniem – poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, jak ustabilizować wydatki jst.

Patronaty liczących się instytucji

Kongres odbywa się pod patronatem honorowym: Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz ministra Michała Cieślaka – członka Rady Ministrów. Patronatów merytorycznych udzieliły: Urząd Zamówień Publicznych, Giełda Papierów Wartościowych, Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz Główny Urząd Statystyczny i NIK. Partnerami biznesowymi są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Ziemski & Partners Kancelaria Prawna, NWAI Dom Maklerski, Aesco Group, Docufield, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, CRIDO oraz Wolters Kluwer. Uzyskaliśmy również liczne patronaty środowiskowe, regionalne i medialne.

IV Krajowy Kongres Forów Skarbników

W programie Kongresu m.in.:

  • Gdzie szukać pieniędzy dla budżetu – maksymalizacja dochodów a może nowe źródła finansowania. Małgorzata Kern, Skarbnik Miasta Chorzowa, Danuta Lange, Skarbnik Miasta Katowic, Aleksandra Wilczak-Grzesik, Kierownik Działu Klienta Instytucjonalnego w ERIF BIG S.A.
  • Możliwości tworzenia wieloletnich prognoz finansowych przy aktualnym stanowieniu prawa w Polsce. Agnieszka Drożdżal, Ekspert FRDL, wieloletnia Skarbnik; Ryszard Krawczyk, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi; Marek Dylewski, Skarbnik Województwa Zachodniopomorskiego, Anna Szkoda, Skarbnik Miasta Bielsk Podlaski.
  • Egzekucja należności – dochody i wydatki. Hanna Kmieciak, Ekspert FRDL, dr nauk prawnych.
  • Finansowanie inwestycji – sposoby, możliwości, praktyczne rozwiązania.
    Piotr Tomaszewski, Skarbnik Miasta Bydgoszczy, Beata Pawłowska,Skarbnik Miasta Kielce.
  • Zarządzanie długiem publicznym – wyzwania w świetle zachodzących zmian w prawodawstwie oraz w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym jst. Jacek Kopeć, Skarbnik Miasta Jeleniej Góry.
  • Odzyskiwanie podatku VAT. Michał Fisiak, Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych, UM Łodzi; Michał Borowski, Partner w zespole podatków pośrednich w CRIDO, Doradca podatkowy.
  • Jak dostosować klasyfikację budżetową w uchwałach budżetowych JST i planach finansowych jednostek organizacyjnych do wymogów Systemu Monitorowania Usług Publicznych. Krystyna Gąsiorek, Ekspert FRDL, ekonomistka, Krzysztof Mączkowski, Skarbnik Miasta Łodzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.