Menu

Menu

Grupa Azoty Puławy – da pracę studentom

Studenci Politechniki Lubelskiej i Wojskowej Akademii Technicznej mogą liczyć na płatne staże w Grupie Azoty Puławy. Na tym nie koniec, trzej najlepsi stażyści otrzymają propozycje stałej pracy w budowanej Elektrowni Puławy. We wtorek, 30 czerwca zarząd puławskich zakładów oraz spółki Elektrownia Puławy podpisał umowę w tej sprawie z rektorami obu uczelni.

– Chcemy wyłonić najbardziej utalentowanych studentów i umożliwić im dalszy rozwój zawodowy. Jestem przekonany, że to doświadczenie pozwoli im jeszcze lepiej przygotować się do dorosłego życia. Projekt jest tym bardziej ciekawy, że właśnie ruszamy z budową, więc można powiedzieć, że studenci będą rośli w wiedzę i doświadczenie razem z naszą elektrownią – powiedział Marian Rybak, prezes zarządu Grupy Azoty Puławy.

Nowa, zasilana gazem ziemnym elektrownia Puławy o mocy 400 MWe ma być gotowa do końca 2019 roku. Dzięki niej Grupa Azoty Puławy w 100 proc. uniezależni się od zewnętrznych dostaw prądu i pary, potrzebnych do bieżącej produkcji. Nadmiar produkowanej energii w stosunku do potrzeb spółki będzie sprzedawany. Studenci odbywający staż będą uczestniczyć w powstawaniu inwestycji, a najlepsi z nich będą mieli szansę na zatrudnienie.

– W planach na przyszłość zapisanych w naszej strategii, odnosimy się przede wszystkim do kształcenia i badań. Z Grupą Azoty Puławy jesteśmy już związani działalnością badawczą. Dlatego jak najbardziej jesteśmy zainteresowani stażami. Poza tym, jesteśmy uczelnią regionalną i silnie związaną z Lubelszczyzną – powiedziała Marzena Dudzińska, prorektor Politechniki Lubelskiej.

– Cieszymy się, że możemy z Grupą Azoty rozmawiać. My również pracujemy nad projektami innowacyjnymi, które są często jedynymi takimi w Polsce. I od początku do końca powstają u nas – na Wojskowej Akademii Technicznej – dodał Zygmunt Mierczyk, rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej.

Program staży dla studentów WAT i Politechniki Lubelskiej to kolejna inicjatywa Grupy Azoty Puławy skierowana do młodych, zdolnych ludzi. W marcu tego roku spółka przystąpiła do organizowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa projektu płatnych staży dla najlepszych studentów. Już wkrótce swoje praktyki w puławskich Azotach rozpoczną dwie studentki Politechniki Warszawskiej wyłonione w tym konkursie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.