Menu

Menu

Gorsze prognozy dla przemysłu chemicznego

Mniejszy popyt na produkty chemiczne w branży motoryzacyjnej, regulacje dotyczące ochrony środowiska i ograniczenie użycia produktów z plastiku oraz wyhamowanie globalnego wzrostu gospodarczego nie pozostaną bez wpływu na przemysł chemiczny i farmaceutyczny – wynika z raportu Market Monitor przygotowanego przez Atradius. Sektorowi grożą również negatywne skutki ewentualnej eskalacji konfliktu handlowego USA-Chiny.

przemysł chemiczny

Przemysł chemiczny i farmaceutyczny podlega cyklicznemu charakterowi i jest mocno uzależniony od globalnej sytuacji gospodarczej. Niepewności związane z handlem międzynarodowym negatywnie wpłyną na branżę, która do tej pory osiągała satysfakcjonujące wyniki – prognozują eksperci Atradius.

– Sektor odczuje również poważne wyzwania, które w najbliższych latach czekają branżę motoryzacyjną, kluczowego odbiorcę przemysłu chemicznego. Z kolei podsektor tworzyw sztucznych musi liczyć się ze zwiększonym ryzykiem związanym z obostrzeniami dotyczącymi używania plastikowych produktów codziennego użytku. Dodatkowo eskalacja wojny handlowej między Chinami, największym konsumentem chemikaliów na świecie, a USA, coraz ważniejszym ich eksporterem, zaszkodziłaby globalnym cenom chemikaliów i negatywnie wpłynęła na popyt ze strony kluczowych rynków końcowych. podkreśla Arkadiusz Taraszkiewicz, dyrektor ds. oceny ryzyka w Atradius.

Chiny nadal z bezpieczną pozycją

Chiński przemysł chemiczny wkroczył w fazę niższego, ale w dalszym ciągu solidnego wzrostu – tempo zwiększania się tamtejszego PKB oraz popytu na chemikalia nadal utrzymuje się powyżej średniej światowej.  Zysk netto w branży wzrósł w 2018 roku o 30 proc. Przewiduje się jednak, że w najbliższych miesiącach marże zysku przedsiębiorstw chemicznych ulegną pogorszeniu. Będzie to spowodowane większą zmiennością cen ropy naftowej i wzrostem cen towarów importowanych z USA i innych krajów.

Analitycy Atradius wystawiają neutralną ocenę chińskiemu sektorowi chemicznemu i zwracają uwagę na wydajność biznesową przedsiębiorstw chemicznych i farmaceutycznych, która pozostaje stabilna, a ponadto wykorzystują one zaawansowaną technologię, aby produkować towary o coraz wyższej jakości.

Potencjalne ryzyko w Stanach Zjednoczonych

Amerykański przemysł chemiczny ma stabilną sytuację głównie dzięki korzystaniu z dostaw energii i surowców na korzystnych warunkach. Eksperci szacują, że wielkość produkcji chemicznej (z wyłączeniem farmaceutyków) w 2019 roku wzrośnie o 3,6 proc., a następnie zmaleje do 3,1 proc. w 2020 i 2,2 proc. w 2021. Z kolei sektor farmaceutyczny w Stanach Zjednoczonych odnotuje wzrost wartości dodanej zarówno w 2019 roku, jak i w 2020. Stały wzrost produkcji i sprzedaży powinien utrzymać się dzięki gwałtownemu wzrostu popytu na środku farmaceutyczne (starzejące się pokolenie baby boomer).  Ocena sektora chemicznego i farmaceutycznego w USA pozostaje pozytywna.

przemysł chemiczny

Wpływ czynników zewnętrznych na sytuację w Niemczech

Niemiecki przemysł chemiczny (w tym farmaceutyczny) jest największy w Europie i czwarty co do wielkości na świecie. Aż 90 proc.  firm sektora stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 500 pracowników. Według niemieckiego stowarzyszenia chemicznego VCI w 2018 roku produkcja z wyłączeniem produktów farmaceutycznych spadła o 2,2 proc., a obroty zmalały o 3,8 proc. Zgodnie z prognozami w 2019 roku produkcja obniży się o 4 proc., a obroty o 3 proc. Jest to skutek niższego wzrostu gospodarczego w Europie i mniejszego popytu ze strony kluczowych branż nabywczych (np. przemysłu motoryzacyjnego).

Ponadto na niemiecki przemysł wpływają spór handlowy między Chinami a USA oraz rosnąca konkurencja z rynków azjatyckich. Niemiecka branża chemiczna i farmaceutyczna cechują się solidnym kapitałem własnym, wypłacalnością i płynnością jednak ze względu na trudniejsze otoczenie rynkowe obniżono prognozę wyników sektora z „doskonałych” na „dobre”.

Pełną wersję najnowszego raportu z cyklu Market Monitor poświęconego przemysłowi chemicznemu i farmaceutycznemu  można znaleźć na stronie internetowej  https://atradius.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.