Menu

Menu

Drożej na A4 Kraków−Katowice

Od poniedziałku 4 lipca weszła w życie podwyżka opłat za przejazd autostradą A4 między Katowicami a Krakowem.

autostrada A4

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, do której wiosną wniosek ws. podwyżki złożyła spółka SAM (Stalexport Autostrada Małopolska) – koncesjonariusz autostrady − uznała, że podwyżka jest niezasadna i nie bierze pod uwagę wojny za wschodnią granicą Polski. Spółka miała rozważyć okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji podwyżkowej. GDDKiA zaznaczyła jednocześnie, że nie ma realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami umowy koncesyjnej.

Z płatnościami automatycznymi korzystniej

W ubiegłym tygodniu spółka SAM wydała komunikat o następującej treści: „4 lipca br. wchodzi w życie zmiana stawek opłat za przejazdy autostradą A4 Katowice−Kraków. Mimo zmian w cenniku koncesjonariusz utrzyma rabat dla kierowców samochodów osobowych korzystających z płatności automatycznych – z aplikacjami do videotollingu oraz A4Go i Telepass będzie można podróżować o 23 proc. taniej”.

Pod koniec kwietnia br. grupa Stalexport Autostrady, do której należy spółka SAM, informowała o złożeniu wniosku do GDDKiA w sprawie podniesienia od 4 lipca br. opłat z obecnych 12 do 13 zł na każdej bramce. Dla kierowców korzystających z płatności elektronicznych przewidziano rabat 3 zł na każdej bramce. „Kierowcy samochodów osobowych, którzy wybierają metody automatyczne: elektroniczny pobór opłat A4Go, Telepass bądź videotolling (odczyt tablic rejestracyjnych) powiązany z aplikacjami Autopay, SkyCash, IKO i mPay, od 4 lipca br. będą objęci 23 proc. rabatem. Na każdej bramce zapłacą  o 3 zł mniej niż płacący gotówką czy kartą” – potwierdził koncesjonariusz.

Większe pojazdy, większe opłaty

„Stawka dla użytkowników autostrady A4 Katowice−Kraków podróżujących pojazdami kat. 1 i niekorzystających z płatności automatycznych od 4 lipca br. wyniesie 13 zł na każdym placu poboru opłat (w Mysłowicach i w Balicach). Motocyklistom przysługiwać będzie bonifikata w wysokości 7 zł. Zapłacą oni, jak dotąd, 6 zł na każdej bramce” – dodała spółka SAM.

Wzrastają też opłaty dla większych pojazdów. W określanych przez SAM kategoriach 2, 3, 4 i 5 – z 35 zł do 40 zł na każdej bramce, czyli z 70 zł do 80 zł za cały odcinek. W przypadku tych kategorii nie ma zniżek za płatności elektroniczne. Wysokość bonifikaty dla pojazdów kategorii 2 i 3 wynosi 16 zł, więc kierowcy tych pojazdów płacą na bramkach po 24 zł. Do tej pory dla pojazdów kategorii 2 i 3 SAM stosowała bonifikatę od wcześniejszej stawki opłaty za przejazd autostradą (tj. 35 zł) w wysokości 13 zł.

Podwyżki nieunkinione

Jak oświadczyli przedstawiciele spółki SAM, do zmiany stawek za przejazd zmusza ich „wzrost kosztów utrzymania autostrady i prowadzenia inwestycji, związany m.in. z szybko rosnącymi w ostatnim czasie cenami usług, materiałów budowlanych czy nośników energii”. W ostatnim komunikacie SAM ws. podwyżek rzecznik SAM Rafał Czechowski określił je jako „nieuniknione ze względu na sytuację gospodarczą”.

W maju br. GDDKiA informowała, że bezzwłocznie po otrzymaniu wniosku podwyżkowego od koncesjonariusza zwróciła się do niego z prośbą o rozważenie wszystkich okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd.

„Przede wszystkim zwróciliśmy uwagę na znaczną skalę podwyżki oraz na fakt, że prognozy ruchu na podstawie których podjęto decyzję o podwyższeniu opłat, nie uwzględniały trwającej od 24 lutego br. wojny na terenie Ukrainy. Konflikt ten ma znaczący wpływ zarówno na kwestie społeczne, jak i gospodarcze i nie można go pominąć w analizach dotyczących przyszłego ruchu na autostradzie A4” – informuje państwowy zarządca dróg.

„Zaapelowaliśmy więc do spółki Stalexport o co najmniej wstrzymanie się z planowaną podwyżką do momentu ustabilizowania się sytuacji politycznej za wschodnią granicą Polski” – dodaje.

Źródło informacji: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.