Menu

Menu

Dobroczyńcy na start!

Do 10 lutego można zgłaszać kandydatów − firmy i fundacje korporacyjne − do tytułu „Dobroczyńcy Roku”. Laureaci otrzymają nagrody m.in. za partnerską współpracę z organizacjami pozarządowymi, wolontariat pracowniczy, a także podejmowane działania na rzecz zdrowia, różnorodności, ochrony środowiska i lokalnych społeczności. Zwycięzców poznamy w czerwcu.

Dobroczyńca Roku

Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” dąży do pokazania partnerskiej współpracy małych, średnich i dużych firm z organizacjami pozarządowymi, a w efekcie powstania wyjątkowych akcji społecznych, kampanii edukacyjnych, programów wolontariatu pracowniczego.

Kto może zawalczyć o tytuł „Dobroczyńcy Roku”?

Do rywalizacji w kategoriach kultura i edukacja, lokalne partnerstwa, ochrona środowiska i klimatu, pomoc społeczna i charytatywna oraz otwartość na różnorodność i zdrowy tryb życia można zgłaszać przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i fundacje utworzone przez firmy, które działają na terenie Polski. W wymienionych kategoriach zgłoszenia mogą być przesyłane wyłącznie przez organizacje pozarządowe.

Do udziału w kategorii wolontariat pracowniczy, jak również do Nagrody 25-lecia firmy i fundacje firm mogą zgłaszać się same, wypełniając elektroniczny wniosek dostępny na stronie: www.wniosek.dobroczyncaroku.pl.

Społeczne zaangażowanie biznesu warto wspierać

Cieszymy się, że od blisko 20 lat jesteśmy fundatorem i partnerem tak ważnego przedsięwzięcia. Konkurs o tytuł „Dobroczyńcy Roku” od ćwierćwiecza wyznacza kierunki rozwoju społecznego zaangażowania biznesu, inspiruje innych i dostarcza ciekawych przykładów działań. Wystarczy wspomnieć, że na szczególnie bliskim nam poziomie lokalnym przez te lata dało się zauważyć wyraźny wzrost zaangażowania przedsiębiorców w sprawy małych społeczności, co przyczynia się do budowania zaufania między firmami, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami, a w rezultacie do poprawy jakości ich życia − mówi Joanna Lempart, dyrektor programowa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, fundatora konkursu.

Kapitułę konkursu tworzą przedstawiciele najważniejszych organizacji i instytucji związanych z rozwojem społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, w tym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, UN Global Compact Polska, Forum Darczyńców, Business Centre Club, Pracodawcy RP i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

konkurs Dobroczyńca Roku

Specjalna nagroda 25-lecia

Z okazji 25-lecia konkursu kapituła przyzna nagrody specjalne za wieloletnią współpracę z organizacją pozarządową w zakresie społecznego zaangażowania. Adresatami tej kategorii są laureaci dotychczasowych edycji konkursu, których organizator zaprosi do przedstawienia historii i efektów partnerskiej współpracy z organizacją pozarządową. Można jednak zgłosić współpracę z inną organizacją pozarządową, niż ta, z którą współpraca przyniosła laureatowi zwycięstwo w poprzednich edycjach.

Organizatorem konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, fundatorem − Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, zaś nad prawidłowością przebiegu procedur konkursowych czuwa firma E&Y.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.