Menu

Menu

Do czego służą badania magnetyczno-proszkowe?

Magnetyczno-proszkowe badania służą do sprawdzania i analizowania powierzchni różnego rodzaju spoin. Podczas badań możliwe jest wykrycie wszelkich defektów nazywanych przypowierzchniowymi. Badania magnetyczno-proszkowe dotyczą komponentów oraz wszystkich materiałów ferromagnetycznych. Badań tego typu nie stosuje się jednak w przypadku materiałów austenitycznych, aluminium, magnezu, miedzi czy też stali, choć nadają się jednocześnie do spoin powstających za pomocą każdej metody złączania lub spawania.

badania magnetyczno-proszkowe

Na czym polegają badania?

Badania odbywają się za pomocą biegunów elektromagnesowych poprzez wykorzystanie zjawiska nazywanego rozproszeniem pola magnetycznego. Na powierzchnię spoiny, która zostaje poddana badaniom zostaje wylana specjalna zawiesina składająca się z cząstek magnetycznych. Pole magnetyczne ma bowiem wpływ na wszelkie materiały ferromagnetyczne. Badania magnetyczno-proszkowe pozwalają wykryć defekty, jeśli w ich pobliżu powstaną wyraźne skupiska magnetycznych cząstek. Defektem mogą być nierówności lub jakiekolwiek pęknięcia wpływające na utratę ciągłości złącza bądź spoiny. Skupiska wokół defektów mogą nie być łatwo dostrzegalne, dlatego stosuje się między innymi światło ultrafioletowe, które je uwydatni. Po zastosowaniu światła ultrafioletowego dochodzi do wycieków, jeśli na spoinach lub powierzchni materiału występują nieciągłości. Dzięki temu defekty są od razu dostrzegalne i z pewnością nie zostaną pominięte. Powierzchnię poddawaną badaniom należy odpowiednio przygotować między innymi poprze odtłuszczanie i rozmagnesowanie. Oczyszczanie powierzchni należy również wykonać po zakończeniu całego procesu badania.

Kto przeprowadza badania?

Badania magnetyczno-proszkowe mogą przeprowadzać inspektorzy, którzy zostali do tego uprawnieni. Do wykonywania tego rodzaju badań należy posiadać między innymi wymagane wykształcenie, które powinno być minimum zawodowe, a także ukończone właściwe szkolenia i kursy. Ponadto osoba, która przeprowadza badania magnetyczno-proszkowe nie może mieć żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, o czym powinno świadczyć orzeczenie uzyskane od lekarza. Aby rozpocząć szkolenia przed uzyskaniem kwalifikacji przede wszystkim trzeba mieć ukończone 18 lat. Każdy kurs składa się zarówno z części teoretycznej polegającej na wykładach dotyczących przeprowadzania badań, a także praktycznych ćwiczeń. W zależności od ilości odbytych na szkoleniu godzin oraz całego zakresu przerobionych materiałów można uzyskać nieco inne stopnie uprawnień do badań magnetyczno-proszkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.