Menu
Menu

Czym się różni suwnica od układnicy

Co to jest suwnica

Suwnica to urządzenie transportu bliskiego. Przynależy ona do grupy dźwignic prostych. Pracuje w ruchu przerywanym, a jej głównym przeznaczeniem jest przemieszczanie w poziomie i w pionie ciężkich ładunków o dużych gabarytach.

Urządzenia suwnicowe składają się z konstrukcji nośnej (tzw. mostu) i przejeżdżającym po niej elemencie wciągającym (jest nim wciągarka lub wciągnik), który porusza się po konstrukcji mostowej.

Suwnica

Rodzaje suwnic

Na rynku dostępne jest wiele rodzajów suwnic. Każdą cechuje odmienna budowa i zastosowanie.

Ze względu na różnice w konstrukcji nośnej wyróżnia się suwnice:

 • pomostowe (natorowe i podwieszane),
 • bramowe i półbramowe,
 • wspornikowe (konsolowe),
 • kolumnowe.
 • modułowe.

Jednym z elementów suwnicy jest most. Ten może być jednodźwigarowy, dwudźwigarowy lub wielodźwigarowy. Z kolei sam dźwigar ma konstrukcję walcowaną, kratownicową lub blachownicową.

Urządzenia dźwignicowe są także wyposażane w odmienne elementy wciągające. I tak znaleźć można suwnice z wciągnikiem (łańcuchowym lub linowym) lub z wciągarką (łańcuchową lub linową).

Suwnice w przedsiębiorstwach steruje się z kabiny, poziomu roboczego, zdalnie lub automatycznie.

Napędy dostępne w nowoczesnych urządzeniach dźwignicowych dzielą się na ręczne, elektryczno-ręczne, elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne.

Ostatni, ważny podział rozróżnia dźwignice ze względu na ich zastosowanie. Są to suwnice:

 • uniwersalne (ogólnego przeznaczenia),
 • procesowe (do konkretnych procesów technologicznych: chwytakowe, chwytnikowe, lejnicze, wsadowe, łapowe, kleszczowe, kuziennicze, striperowe).

Rodzajów suwnic jest wiele. Dlatego, aby wybrać odpowiednie urządzenie dla własnej firmy, najlepiej skorzystać z pomocy specjalistów. Takie wsparcie oferuje firma Konecranes, która od lat zajmuje się produkcją tych urządzeń dźwignicowych, w tym m.in. suwnic pomostowych: https://www.konecranes.com/pl/produkty/suwnice-pomostowe.

Zastosowanie suwnic

Suwnice znajdują zastosowanie w przedsiębiorstwach, których działalność wiąże się z zarządzaniem wielkogabarytowymi, ciężkimi ładunkami. Te urządzenia pozwalają przenosić towary do różnych miejsc, przeładowywać je z pojazdów i ładować do nich.

Stąd najczęściej znajdują się one w halach magazynowych i produkcyjnych, przy pochylniach stoczniowych, przemysłowych składowiskach zewnętrznych, obiektach związanych z branżą transportową i budownictwem.

Co to jest układnica

Układnice to urządzenia, które wykorzystuje się do umieszczania różnych ładunków na regałach w halach magazynowych. Maszyna zbudowana jest z sensorów, chwytaka, silników osi (poziomej i pionowej) i silnika chwytaka (wysunięcie w głąb regału i podnoszenie platformy). Ponadto dla większego bezpieczeństwa pracowników wyposaża się ją w hamulec awaryjny, ogranicznik prędkości, wyłącznik awaryjny i urządzenie do monitorowania naciągu liny.

Rodzaje układnic

Decydując się na montaż układnic w swojej hali przemysłowej, przedsiębiorcy mają do wyboru urządzenia sterowane ręcznie, półautomatycznie i automatycznie.

Kolejne rozróżnienie układnic ma miejsce ze względu na ich konstrukcję. Wyróżnia się maszyny:

 • jednokolumnowe,
 • dwukolumnowe,
 • przejezdne,
 • podwieszane.

Urządzenia te zbudowane są z różnych mechanizmów podających / pobierających: chwytaka, wideł lub przenośnika, i obsługują jeden lub kilka korytarzy międzyregałowych.

Zastosowanie układnic

Układnice wykorzystuje się w halach przemysłowych do układania ładunków na specjalnych regałach i pobierania towaru z półek.

Te urządzenia zwiększają wydajność magazynową i sprawdzają się jako alternatywna dla wózków widłowych.

Różnice między suwnicami i układnicami – podsumowanie

Pierwszą różnicą między suwnicą a układnicą jest ich zastosowanie. Te pierwsze urządzenia wykorzystuje się do transportu ładunków w obrębie hali lub placu budowy. Z kolei te drugie służą do przemieszczania towarów między regałami.

Ponadto mają one inną budowę, suwnice montuje się zarówno w budynkach, jak i poza nimi, a układnice tylko w pomieszczeniach.

To, co łączy suwnice i układnice, to fakt, że obydwa te urządzenia podlegają nadzorowi technicznemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.