Menu
Menu

Czym międzynarodowe rynki finansowe żyły w 2023 roku?

Rok 2023 naznaczyły konsekwencje wydarzeń z lat ubiegłych, np. przedłużająca się wojna w Ukrainie, powodująca zaburzenia w łańcuchach dostaw, niemniej jednak stabilność geopolityczna w kluczowych dla globalnej gospodarki regionach znacząco ogranicza niepewność i zwiększa zaufanie inwestorów. Taka zmiana w dynamice geopolitycznej pozytywnie wpływa na światowe rynki akcji, zwłaszcza w regionach wcześniej obciążonych napięciami. Nawet doświadczonych analityków zaskoczyło to, jak korzystnie dla rynku akcji potoczył się rok 2023. Jednakże wyraźnych trendów było więcej.

Najważniejsze wydarzenia roku 2023 w pigułce, to bez wątpienia:  podwyższanie stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w tempie najszybszym od lat osiemdziesiątych, kryzys wśród banków regionalnych w USA  i jego skutek, czyli upadek Silicon Valley Bankoraz  wybuch wojny na Bliskim Wschodzie.

międzynarodowe rynki finansowe

Jednak nawet te – wydawałoby się – dosyć fundamentalne wydarzenia nie miały znaczącego, długofalowego  wpływu na rynki finansowe.

W takich warunkach trudno było spodziewać się wzrostu cen akcji, a jednak te wciąż rosły. Kryzys bankowy sprawił, że inwestorzy obawiali się, że coś jeszcze z pewnością pęknie w systemie finansowym. Fed jednak szybko odbudował ich zaufanie, zapewniając, że depozytariusze nie stracą pieniędzy, które trzymali w mniejszych bankach, zapobiegając w ten sposób zapewne prawdziwej katastrofie.

Indeks S&P 500 zakończył rok wzrostem o 24%, zaledwie 0,6% od rekordu ze stycznia 2022 roku. Indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 14%, osiągając po raz pierwszy poziom 37000 i po raz pierwszy i ustanowił siedem rekordowych zamknięć w ostatnich dniach 2023.

Można za to wyodrębnić pewne szersze trendy, które zapewne utrzymają się dłużej.

Rentowność obligacji utrzymana

Jedną z największych niespodzianek był fakt, że wyższa rentowność obligacji nie okazała się aż takim straszakiem, jak wieszczyło to wielu inwestorów.

Historyczny spadek cen obligacji, który doprowadził rentowności 10-letnich obligacji skarbowych do 5% w październiku po raz pierwszy od 16 lat, wywołał okresową zmienność na akcjach, ale nie zahamował wzrostu rynku na długo.

Wall Street w końcu uznała, że strategia TINA („nie ma alternatywy dla akcji”), nie ma racji bytu w obecnych warunkach, gdy rekordowy strumień gotówki zalał fundusze rynku pieniężnego, najgorętszą inwestycję roku przyciągnięty wysokimi poziomami rentowności przy minimalnym ryzyku.

Akcje złapały drugi oddech dopiero, gdy rentowności obligacji spadły: rentowność 10-letnich obligacji skarbowych kończy rok na poziomie 3.860%, podczas gdy dwuletnie obligacje skarbowe odnotowały największy roczny spadek od 2020 r., osiągając poziom 4.248%.

Po tym wzroście cen skłaniałbym się ku realizacji części  zysku w tym segmencie portfeli i realokacji środków na rzecz akcji. Zmienność cen na tym rynku pozostaje na rozsądnym poziomie, ponieważ możliwe złe dla rynku wiadomości (jak widmo recesji) zostały niejako przesunięte na przyszły rok (min. 3-6 miesięcy).  Ogólne poziomy wycen rynkowych, biorąc pod uwagę poziom stóp procentowych, nie są niskie, ale dane ekonomiczne dla rozwiniętych rynków okazują się być lepsze niż oczekiwano, a zyski spółek zaczynają się poprawiać. Preferowane są akcje w sektorze technologii informatycznych i podstawowych produktów konsumenckich.

Przypuszczam, że wysokie notowania dolara mogą utrzymać się trochę dłużej. Poziom stóp procentowych w USA nadal przewyższa poziom stóp w strefie Euro, a EBC raczej ich nie podniesie na następnym posiedzeniu. Po dobrych danych z rynku pracy w USA w ubiegłym tygodniu nie spodziewamy się obnizek stóp w USA, wiec ta relacja wygląda na trwałą.

Huśtawka cenowa na rynku ropy naftowej

Na rynku surowców sytuacja jest dosyć skomplikowana; zyski w segmencie metali nie były w stanie zrekompensować strat w segmencie energii – notowania ropy spadły w ciągu miesiąca, ponieważ obawy dotyczące wysokości przyszłego popytu były podsycane przez słabe dane gospodarcze USA i oczekiwane spowolnienie w Chinach. Obawy przed dalszą eskalacją sytuacji na Bliskim Wschodzie jak na razie się nie potwierdziły.

Cena ropy doświadczała znacznej zmienności, gwałtownie spadając poniżej 100 dolarów za baryłkę w kwietniu, a następnie częściowo odzyskując się w drugiej połowie roku. Czynniki napędzające tę zmienność to wojna w Ukrainie, trendy podaży i popytu oraz globalne nastroje gospodarcze.

Kryptoszaleństwo

Rynek kryptowalut nadal wykazywał dużą zmienność, a Bitcoin, wiodąca kryptowaluta, osiągnął nowy rekordowy poziom cen w listopadzie, zanim doświadczył znacznego spadku. Ta zmienność odzwierciedlała ryzyko związane z kryptowalutami, ale też fakt, że wśród inwestorów coraz częściej słychać głosy, że rynek kryptowalut na poważnie wszedł do gry. Wzrost akceptacji i wykorzystania kryptowalut przez osoby prywatne i firmy jest zauważalny, co napędza popyt, a w konsekwencji i ceny. Wejście dużych inwestorów instytucjonalnych na rynek kryptowalut było znaczącym motorem ostatnich podwyżek cen. Wspierająca polityka i przepisy rządu również odegrały w tym sporą rolę, dlatego  rynek ten wygląda dosyć pozytywnie, pamiętajmy jednak o jego marginalnym udziale w ogólnym rynku finansowym.

Spokój Azji Południowo-Wschodniej

Pośród globalnej niepewności gospodarczej Azja Południowo-Wschodnia wyłoniła się jako stosunkowo jasny punkt, a gospodarki takie jak Indonezja, Wietnam czy Tajlandia wykazały silny wzrost i przyciągnęły znaczne inwestycje zagraniczne.

Sektor technologiczny – silny pomimo turbulencji

Transformacja cyfrowa przyspieszyła w 2023 roku, a firmy wdrażały nowe technologie takie jak sztuczna inteligencja, cloud computing czy machine learning, te którym się udawało, miały większą szansę na zyskanie przewagi konkurencyjnej. Boom na sztuczną inteligencję i nowe technologie spowodowały, że Nasdaq Composite wzrósł o 43%, zo oznacza, że był to najlepszy rok od 2020 roku.

Ewolucjonująca rola banków centralnych

Banki centralne na całym świecie zmuszone były balansować między ujarzmianiem inflacji a wspieraniem wzrostu gospodarczego. Stanęły przed trudnym zadaniem dostosowania polityki monetarnej z uwzględnieniem potencjalnego wpływu na ceny aktywów, zatrudnienie i ogólną stabilność gospodarczą.

Zaostrzenie stanowiska Rezerwy Federalnej USA

W ramach walki z utrzymującą się inflacją Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych wprowadziła serię podwyżek stóp procentowych, podnosząc koszty kredytów i potencjalnie spowalniając wzrost gospodarczy. Stopy procentowe były w 2023 podwyższane w tempie najszybszym od lat osiemdziesiątych.

Globalny kryzys cyberbezpieczeństwa

Zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem i ataki hakerskie dotykają główne instytucji finansowych i wielkich korporacji na całym świecie. Ataki tego typu skutkują i będą skutkowały wyprzedawaniem i spadkiem cen akcji firm borykających się z tego typu problemami. Wzrost zagrożeń cybernetycznych skłania inwestorów do zwiększenia inwestycji w firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem i zmienia priorytety dotyczące aktywów cyfrowych.

autor: Tomasz Krowicki


Tomasz Krowicki

Tomasz Krowicki – specjalista szwajcarskiej bankowości prywatnej. Partner w firmie multi family office / asset management VT Wealth Management AG w Zurychu, jednej z największych niezależnych firm asset management w Szwajcarii, zarządzającej aktywami miliardowej wartości.  Wcześniej, bankier inwestycyjny, zajmujący się transakcjami M&A i na rynkach kapitałowych (IPOs, emisje długu, operacje risk management) w Europie Wschodniej w JPMorgan, Deutsche Bank i Barclays Bank w Londynie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.