Menu

Menu

Co mówią przepisy dotyczące awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego?

Nie ma chyba osoby, której nie zdarzyła się sytuacja, w której doszło do zaniku źródła prądu. Tym samym, jeśli miało to miejsce w domu, ratowaliśmy się najczęściej telefonem komórkowym. W dużych budynkach użyteczności publicznej od całkowitych ciemności ratują nas lampy awaryjne. Ich zadaniem jest włączenie podstawowego  światła oraz wskazanie drogi ewakuacyjnej. Najczęściej jest to lampa, na której naklejono strzałkę kierunkową. Takie awaryjne oświetlenie ewakuacyjne jest wymagane przez polskie prawo. 

awaryjne oświetlenie

BHP, a awaryjne oświetlenie w pracy

Polskie prawo budowlane jest rozbudowane i zawiłe.  To sprawia, że nawet w przypadku z pozoru prostych zagadnień, często trzeba radzić się prawników. Normy dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych w miejscu pracy, a także bezpieczeństwa pracowników, po raz pierwszy w polskim prawie zostały wskazane w ustawie z 1974 w Kodeksie Pracy. Na podstawie tego zapisu, 20 lat później stworzone zostały również warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe, w których zapisano, że systemy przeciwpożarowe muszą być zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach, gdzie może wystąpić zagrożenie życia i zdrowia pracowników. Więcej informacji ten temat znajdziesz na stronie https://www.promat.com/pl-pl/budownictwo/biuro-projektowo-inzynierskie/projektowanie/.

Wygląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Wymagania instalacji przeciwpożarowych określane przez przepisy BHP to jedno, natomiast całą resztę reguluje Prawo budowlane i Rozporządzenie sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przeczytaj również: Jak zwiększyć bezpieczeństwo w budynku? Kilka informacji na temat ścian oddzielenia pożarowego oraz przewodów oddymiających

Znaleźć w nim możemy bardzo rozbudowany paragraf 181, w którym zawarto nakaz instalacji dwóch niezależnych źródeł prądu oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, gdy może dojść do sytuacji zagrażającej życiu lub mieniu pracowników. Zapasowe zasilanie powinno też funkcjonować przez minimum godzinę po zaniku właściwego źródła prądu, a przy ich rozmieszczeniu i budowie należy stosować przepisy PN‑EN 1838:2005

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.