Menu

Menu

Najnowsze

Administracja kadr

O co chodzi w administracji kadr?

Administracja kadr to nic innego jak zbieranie i przetwarzanie informacji związanych z przebiegiem zatrudnienia wszystkich pracowników oraz prowadzenie akt pracowniczych zgodnie z wymogami prawa, [...]

Government shutdown

Government shutdown – co oznacza w praktyce?

Najdłuższy government shutdown czyli zawieszenie działalności rządu federalnego w USA miał miejsce w 2013 roku. Wtedy to 850 tysięcy pracowników federalnych zostało tymczasowo pozbawionych pracy [...]

Co ogranicza przedsiębiorczość

Co ogranicza przedsiębiorczość w Polsce?

Co ogranicza przedsiębiorczość? W opinii Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) największymi przeszkodami w prowadzeniu działalności gospodarczej są: nadmiernie rozrośnięta biurokracja, [...]

w UE spada w Polsce rośnie

W latach 2008-2013 zatrudnienie w administracji publicznej spadło w 19 spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej – wynika z danych Eurofoundu. W Polsce natomiast nastąpił wzrost o 7%. Jak [...]