Menu
 • Menu

  Fotowoltaika – kierunki rozwoju branży

  W czasie, gdy przyszłość energetyczna na całym świecie stoi pod znakiem zapytania, odnawialne źródła energii mogą okazać się kluczem do rozwiązania tego problemu.

  Każda nowo powstała elektrownia słoneczna, każda kolejna elektrownia wiatrowa, to inwestycje w lepszą przyszłość zarówno w odniesieniu do wytwarzania energii elektrycznej, jak i ciepła.

  Fotowoltaika w Polsce

  Zmiany zachodzące na światowym rynku energetycznym można obserwować już od kilku lat. Coraz częściej mówi się o tym, że zasoby paliw kopalnianych zmniejszają się i jeśli w dalszym ciągu będziemy z nich korzystać tak intensywnie jak dotychczas, to już niedługo mogą się wyczerpać.

  Aby zapobiec tej sytuacji, warto wspomóc nieodnawialne źródła energii np. energią powstałą z promieniowania słonecznego, która nie wytwarza szkodliwego dla środowiska dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych, które stanowią zagrożenie dla ziemskiej atmosfery. W dłuższej perspektywie można więc stwierdzić, że jest to energia najtańsza – ponieważ podobnie, jak w przypadku innych źródeł odnawialnych, nigdy nie można jej zużyć.

  Z tego właśnie powodu coraz więcej państw stara się zmienić swoją politykę energetyczną, tworząc nowe strategie rozwoju tej branży, które mają opierać się m.in. na odnawialnych źródłach energii, a w tym: elektrowniach wiatrowych czy fotowoltaice.

  Fotowoltaika w polskich realiach

  W Polsce rynek fotowoltaiczny jest dość młody, dlatego nie posiada jeszcze w pełni wypracowanych standardów w takich kwestiach jak m.in.: projektowanie instalacji elektrycznych, ich wykonanie czy łączenie. Co więcej, przedstawiciele branży muszą cały czas walczyć o korzystne zapisy legislacyjne. W tym miejscu należy wspomnieć o ustawie o OZE, która częściowo została już wprowadzona, natomiast druga wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

  OZE, czyli ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii wprowadziła system wsparcia inwestorów, którzy są zainteresowani np. budową własnych elektrowni słonecznych. Sami inwestorzy twierdzą, że wsparcie w ramach wspomnianej ustawy jest jednak zbyt małe. Zresztą widać to wyraźnie podczas aukcji, które fotowoltaika przegrywa cenowo z farmami wiatrowymi czy spalarniami odpadów.

  Szansa na wygraną pojawia się jedynie w przypadku mniejszych aukcji (poniżej 1MW) – gdzie konkurencją są biogazownie, kogeneracje na biomasie lub pojedyncze elektrownie wiatrowe. Tu jednak wszystko zależy od cen referencyjnych, a jak pokazują wyliczenia Instytutu Energetyki Odnawialnej, powinny one wynosić ponad 600 zł/MWh.

  Podczas I Kongresu Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV, który miał miejsce 2 października, stwierdzono, że koszty energii z fotowoltaiki są zbyt niskie, ponieważ nie uwzględniają wszystkich kosztów oraz ryzyka, jakie wiąże się z tego rodzaju inwestycją. Stąd też wyprowadzone z nich niskie ceny referencyjne.

  Warto dodać, że podczas projektowania wspomnianej ustawy zakładano m.in., iż do roku 2030 morskie elektrownie wodne będą jednymi z najtańszych źródeł energii w Polsce, a fotowoltaika będzie mogła śmiało konkurować z innymi, konwencjonalnymi źródłami energii (co np. w Niemczech zostało osiągnięte już w roku 2012).

  W którym kierunku podążać?

  Mimo że wiele słyszy się o tym, jak ważny jest zrównoważony rozwój energetyczny, to jednak często aspekt ten jest pomijany, kiedy w grę wchodzą zyski. Dlatego też mimo zagrożenia, jakie niesie ze sobą budowa elektrowni jądrowych, poszczególne kraje – w tym Polska – biorą to rozwiązanie pod uwagę.

  Zrównoważony rozwój energetyczny związany jest zarówno z procesem wytwarzania energii elektrycznej, jak i z wytwarzaniem oraz dystrybucją ciepła. Dzięki decentralizacji tych procesów można by mówić o inteligentnych sieciach energetycznych, które mogłyby opierać się na odnawialnych źródłach energii.

  Co więcej, takie rozwiązania w przyszłości mogłyby być gwarancją bezpieczeństwa energetycznego nie tylko dla regionów, w których znajdowałyby się poszczególne elektrownie, ale również całych państw. Jest to szansa na to, żeby uniezależnić się od zewnętrznych, nieodnawialnych surowców energetycznych.

  Artykuł został przygotowany przez firmę ENERGY PROCESS, działającą na terenie całego kraju w branży elektroenergetycznej.

  Elektrownia fotowoltaiczna w domu jednorodzinnym

  Jedna odpowiedź do “Fotowoltaika – kierunki rozwoju branży”

  1. Karo pisze:

   Fotowoltaika to super sprawa i, co najważniejsze, się opłaca!

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.