Menu

Menu

Zrównoważony rozwój jako jeden z priorytetów przedsiębiorców – głównie w teorii

Aż 71 proc. firm z sektora MŚP zobowiązuje się do prowadzenia zrównoważonego i ekologicznego biznesu oraz odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem. W biznesplanie są gotowe uwzględniać działania społecznej odpowiedzialności biznesu. Niestety wiele z tych deklaracji ma się nijak do praktyki.

Według raportu „Cyfrowa Rewolucja”, opracowanego na zlecenie Brother, blisko ¾ małych i średnich firm (76 proc.) kieruje się w organizacji polityką zrównoważonego rozwoju, a ich działania skupione są głównie wokół recyklingu oraz zaopatrzenia. 68 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP uważa, że ich przyszły sukces zależy od odpowiedzialnego ekologicznie zarządzania rozwojem firmy. Aby to osiągnąć, niezbędna jest zmiana zachowań i nawyków, która wymaga wysiłku ze strony zarządu, pracowników, a także dostawców.

Eksploatacja sprzętu biurowego podstawowym ekowyzwaniem

Okazuje się, że to nie śmieci ani zużycie prądu i wody są największymi problemami w prowadzeniu ekobiznesu. Wyzwaniem jest eksploatacja sprzętu biurowego. Dobrym początkiem w oszczędzaniu zużycia urządzeń, takich jak choćby drukarki, jest weryfikacja możliwości digitalizacji części dokumentów papierowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie ograniczyć liczbę dziennych wydruków, a to przyczyni się zarówno do oszczędności papieru, jak i ograniczenia eksploatacji urządzenia.

Częstym błędem popełnianym w firmach jest zastępowanie używanego sprzętu nowym. Oczywiście czasem jest to niezbędne, ale w większości przypadków takie działanie nie do końca jest uzasadnione. Aż 82 proc. przedsiębiorców twierdzi, że ważny jest dla nich recycling, ale tylko połowa z nich (43 proc.) rzeczywiście poddała swój sprzęt temu procesowi. Gdy drukarka przestanie pracować poprawnie, należy odnaleźć źródło problemu i − w miarę możliwości − usunąć awarię, zamiast pozbywać się sprzętu, który wciąż może być przydatny. Bardzo ważnym elementem zrównoważonego biznesu jest analiza pełnego cyklu życia wykorzystywanych urządzeń, z czym zgadza się aż 9 na 10 firm z sektora MŚP.

Sprzęt biurowy – napraw lub wymień z głową

Większość przedsiębiorstw stara się aktywnie monitorować oraz sumiennie poprawiać wyniki w obszarze odpowiedzialnego zarządzania biznesem. Kluczem do sukcesu jest wprowadzenie zmian polegających na dokładnej analizie każdego etapu cyklu życia urządzenia, poczynając od planowania zakupu. Chodzi o to, aby jeszcze przed zakupem wybrać drukarkę wyprodukowaną w sposób ekologiczny oraz wykonaną z materiałów nadających się do recyklingu. Ponadto serwisowanie sprzętu i usuwanie usterek to podstawowe sposoby na wydłużenie ich żywotności. To także ukłon w stronę ochrony środowiska oraz zmniejszenia kosztów prowadzenia firmy. Aż 85 proc. przedsiębiorstw z sektora MŚP deklaruje, że możliwość naprawy lub wymiany części jest jednym z ważniejszych kryterium odpowiedzialnego rozwoju firmy.

Prowadzenie zrównoważonego biznesu niesie ze sobą o wiele więcej wyzwań i odpowiedzialności niż ograniczenie wydatków. Jednym z tych elementów jest świadomość, że nie przyczyniamy się do pogarszania stanu planety. Przemyślane zakupy sprzętów wyprodukowanych w sposób ekologiczny, z materiałów nadających się do ponownego wykorzystania są milowym krokiem w stronę ekologii. Brother kładzie szczególny nacisk na ochronę klimatu oraz stara się redukować negatywny wpływ na środowisko naturalne na wszystkich etapach cyklu życia swoich produktów. Znaczącym działaniem jest również współpraca firmy z Cool Earth, w ramach której wspiera ratowanie lasów deszczowych, m.in. w Peru i Papui Nowej Gwinei.

Praktyka daleka od deklaracji

Pomimo wielu możliwości wdrażania ekologicznych rozwiązań do biznesu nie wszyscy przedsiębiorcy deklarujący wprowadzanie zrównoważonego rozwoju wywiązują się z podjętych zobowiązań. Chociaż blisko trzy czwarte firm z sektora MŚP zgadza się z twierdzeniem, że drukarki po skończeniu cyklu żywotności należy poddać procesowi recyklingu, istnieje ogromna przepaść pomiędzy tymi, którzy uważają to za istotne, a tymi, którzy finalnie podejmują kroki w tym kierunku.

Dlatego też bardzo ważna jest edukacja przedsiębiorców ze strony producentów i sprzedawców urządzeń. Nawet pozornie nieznaczące decyzje mogą mieć ogromny wpływ na kondycję środowiska naturalnego.

Katarzyna Idzkiewicz, Senior Marketing Coordinator w firmie Brother Polska

Fot. Brother

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.