Menu

Menu

Zasady montażu instalacji odwadniającej i kanalizacyjnej

System odwadniający oraz kanalizacyjny są jednymi z najważniejszych instalacji przydomowych. Bardzo istotną kwestią przy ich montażu jest zastosowanie wysokiej jakości komponentów oraz wykonanie niezbędnych pomiarów, które mają na celu zapewnienie jak najlepszej przepustowości całego systemu. Nawet drobne błędy przy wykonaniu którejkolwiek z tych instalacji mogą skutkować dużymi problemami w przyszłości.

systemy odwadniające

Zasady montażu instalacji odwadniającej

Systemy drenarskie powinny znajdować się na terenach, na których naturalne wchłanianie opadów przebiega bardzo wolno lub jest niemożliwe, a także na posesjach o słabo przepuszczalnym gruncie z usytuowanymi na nich budynkami posiadającymi piwnicę lub podpiwniczenie. Do wykonania odwodnienia wykorzystywane są rury drenażowe, które winny być układane poniżej fundamentowej ławy, ze spadkiem na poziomie 4-5%. Na ogół są to rury PP do wody, które są bardzo wytrzymałe i łatwe w montażu. Ich średnica powinna być dopasowana do powierzchni budynku podlegającemu odwodnieniu – dla 200 m2 jest to wielkość rzędu 100 mm.

W najniższych punktach systemów odwadniających znajdują się studzienki drenarskie. Zebraną w nich wodę można wykorzystać m. in. do podlewania ogrodu. Każda rura oraz studzienka PVC powinny zapewniać wysoką wydajność hydrauliczną. Coraz większą popularnością cieszą się skrzynki rozsączające, dzięki którym nie ma potrzeby odprowadzania wody do sieci. Umieszcza się je na głębokości przekraczającej jeden metr, a jej funkcjonalność pozwala na wykorzystanie wody do celów gospodarczych.

systemy odwadniające

Zasady montażu instalacji kanalizacyjnej

Kanalizacja niemal zawsze projektowana jest w systemie grawitacyjnym. W takim rozwiązaniu ścieki spływają pod własnym ciężarem. Rury układane poziomo powinny mieć spadek (w kierunku odpływu) rzędu 2-3 cm na odcinku każdego kolejnego metra. Trasa przewodów winna być możliwie jak najprostsza, aby uniemożliwić osadzanie się zanieczyszczeń.

Z tego też względu liczba złączek musi być ograniczona do minimum, aby opory przepływu były jak najmniejsze. W małych ilościach należy również stosować rury elastyczne (harmonijki). Średnice przewodów znajdujących się przy odpływie nie mogą być mniejsze niż te, znajdujące się przy wcześniejszych odcinkach kanalizacji. Średnica rur stosowana w poziomach najczęściej wynosi 150 mm.

Na przewodzie kanalizacyjnym instalowane są studzienki rewizyjne (studzienki kanalizacyjne kontrolne). Powinny być one umiejscowione przy zmianach kierunku przepływu oraz na łączeniach znajdujących się na granicy nieruchomości. Studzienka rewizyjna umożliwia wykonanie naprawy lub dokonanie przeglądu i czyszczenie przykanalika i przewodu odpływowego. Studzienka kanalizacyjna może mieć średnicę od 200 mm do 1000 mm.

Do wykonywania instalacji kanalizacyjnych bardzo często wykorzystywane są kształtki i rury PP (z poipropylenu), które charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami hydraulicznymi, są lekkie i łatwe w montażu. Takie systemy ma w swojej ofercie m. in. firma Pipelife.

Rury kanalizacyjne w domu muszą być poprowadzone poniżej przewodów elektrycznych oraz gazowych, natomiast na zewnątrz powinny być umieszczone w odległości 1,5 m od rur wodociągowych i gazowych, 80 cm od przewodów energetycznych oraz 50 cm od kabli sieci telekomunikacyjnych. Poziomy i przykanalik powinny być umieszczone na głębokości od 0,8 do 1,2 m – poniżej poziomu przemarzania gruntu lub winny być osłonięte nienasiąkliwą izolacyjną warstwą.

Przykanalik jest odpowiedzialny za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej. Jeśli na posesji znajduje się przydomowa oczyszczalnia ścieków, to wtedy ona pełni funkcję takiego odbiornika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.