Menu

Menu

Raport Komisji Europejskiej – wzrost gospodarczy w Polsce

wzrost gospodarczy w PolsceMimo niskiego poziomu inwestycji w 2016 roku, odnotowuje się silny wzrost gospodarczy w Polsce. Istnieją jednak problemy, które należy przezwyciężyć, by go utrzymać. Tak sytuację w naszym kraju przedstawia raport Komisji Europejskiej Country Report 2017. Zostanie on jutro przedstawiony polskim parlamentarzystom przez wiceprzewodniczącego KE Valdisa Dombrovskisa. Dombrovskis ma również spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą i wicepremierem Mateuszem Morawieckim.

Polska gospodarka w bardzo szybkim tempie nadrabia zaległości w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Produkt Krajowy Brutto mierzony wskaźnikiem PSN (Parytet Siły Nabywczej) osiągnął w 2015 69% średniej dla Unii Europejskiej, podczas gdy w 2007 roku stanowił on 53% średniej.

Jednak według długoterminowych prognoz wzrostowi gospodarczemu zagrażają problemy o charakterze strukturalnym. Głównym jest demografia. Systematycznie maleje w naszym kraju odsetek osób w wieku produkcyjnym, a społeczeństwo starzeje się. Dlatego zaleca się, by coraz większa rolę w polskim rynku zatrudnienia odgrywała imigracja i by zwiększać wydajność pracy.

W sferze fiskalnej autorzy raportu zalecają podjęcie działań zapewniających długoterminową stabilność finansów publicznych. W okresie wzrostu Polska powinna dążyć do osiągnięcia poziomu deficytu na poziomie 1% PKB. Największe wyzwanie w tym zakresie stanowi ściągalność podatku VAT. Tak zwana luka VAT-owska wynosiła w Polsce w 2015 roku 24%, podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej to 14%.

Do silnych stron naszej gospodarki zaliczono stabilny sektor bankowy. Natomiast zwrócono uwagę na konieczność poprawy jakości zarządzania spółkami skarbu państwa, których udział w gospodarce stale wzrasta. Inną słabością, wpływającą na zmniejszenie wzrostu PKB jest nieprzejrzystość sposobu tworzenia prawa i nieefektywność wymiaru sprawiedliwości.

Twórcy raportu podkreślają na przykład, że czas oczekiwania na wyroki w sprawach gospodarczych jest u nas wyjątkowo długi. Na przykład w postępowaniach upadłościowych czas oczekiwania należy do najdłuższych w całej Unii europejskiej. Wynosi on średnio aż 36 miesięcy.

Mimo ogromnych inwestycji, problem stanowią nadal braki w infrastrukturze. Zwrócono uwagę na długi czas realizacji projektów dotyczących modernizacji kolei. Polska gospodarka jest też małym stopniu innowacyjna. Skutkiem tego zbyt mało wdraża się nowych technologii, co stwarza zagrożenie dla tempa wzrostu PKB w perspektywie długoterminowej. Zaleca się więc większą komercjalizacje badań naukowych i poprawę współpracy między biznesem a instytucjami naukowymi.

Komisja Europejska prognozuje wzrost gospodarczy w Polsce na poziomie 3,1% w 2017 roku i 3,2% w roku 2018. Jest to znacznie powyżej średniej Unii Europejskiej. Jednak wzrost PKB na przyszły rok ma być o 0,1 punktu procentowego niższy, niż prognozowano na początku 2016 roku. Oczekiwany jest za to znaczny wzrost inwestycji dzięki uruchomieniu funduszy europejskich.

Źródło – PAP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.