Menu

Menu

walka z plastikowymi torbami

ziemiaKraje UE muszą znacząco zredukować zużycie najpopularniejszych i najbardziej zanieczyszczających środowisko toreb plastikowych zgodnie z projektem przepisów, przyjętym przez Parlament we wtorek.

„Nowe przepisy kreują sytuację korzystna dla wszystkich” powiedziała Margrete Auken (Greens/EFA, DK), odpowiedzialna za przyjęte sprawozdanie. „Zajmujemy się tutaj ogromnym problemem środowiskowym. Miliardy torebek plastikowych stają się nieprzetworzonymi odpadami bezpośrednio zaśmiecającymi nasze ekosystemy. Szkodzą naturze, ranią ryby, ptaki, a my musimy temu zapobiec, dodała, po tym jak Parlament przyjął jej zalecenie do drugiego czytania, odzwierciedlające porozumienie osiągnięte z Radą w listopadzie ubiegłego roku.

„Komisja Europejska była zdania, że kraje członkowskie powinny same poradzić sobie z tym problemem, ale nic takiego się nie dzieje. Teraz, zgodnie z wyliczeniami Komisji, zaoszczędzone zostanie 740 milionów euro rocznie.”

Państwa członkowskie UE będą mogły wybrać
albo podjęcie działań, w wyniku których przeciętne roczne zużycie cienkich toreb plastikowych nie przekroczy 90 sztuk na obywatela, do 2019 roku i 40 sztuk do końca 2025 roku, albo zapewnić, do końca 2018 roku, że torby te nie będą rozdawane przez sklepy za darmo

Ponadto, Komisja Europejska będzie musiała przygotować ocenę wpływu na środowisko materiałów plastikowych tzw. „oksy-biodegradowalnych”, które rozkładają się na mikrocząsteczki, a następnie zaproponować odpowiednie metody działania. Do roku 2017, Komisja Europejska ma za zadanie przygotować propozycje oznaczania i etykietowania biodegradowalnych i nadających się do kompostowania toreb, które byłyby używane na terenie UE.

Cienkie torby plastikowe, cieńsze niż 50 mikronów, których najczęściej używa się w UE, nie nadają się zwykle do ponownego użycia, w odróżnieniu od toreb grubszych i szybciej zamieniają się w odpady. Są one również jednym z najpoważniejszych problemów środowiskowych, przyczyniają się do zanieczyszczania zbiorników oraz ekosystemów wodnych.

W 2010 roku każdy obywatel UE zużył około 198 plastikowych toreb, z czego około 90% stanowiły torby cienkie. Jeśli nic się nie zmieni, zużycie plastikowych toreb będzie wciąż rosnąć. Jak wynika z danych Komisji Europejskiej tylko w 2010 roku na śmietniku wylądowało ponad 8 miliardów plastikowych toreb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.