Menu

Menu

Najnowsze

Przyszłe emerytury Polaków

Starzenie się społeczeństw, odczuwalne zwłaszcza w krajach rozwiniętych gospodarczo, wynika przede wszystkim ze znacznego wzrostu długości życia i zmniejszenia się wskaźnika dzietności w [...]

Europejskie pokolenie 50+ pod lupą naukowców

Badanie zdrowia, starzenia się populacji i procesów emerytalnych „SHARE: 50+ w Europie” dotyczy osób w wieku 50 lat i więcej reprezentujących 28 krajów europejskich i Izraela. − W Polsce stan [...]