Menu

Menu

Sektor ICT – tam zarobisz najwięcej

Polski Instytut Ekonomiczny podał, że sektor informacyjno-telekomunikacyjny (ICT) jest najlepiej opłacaną gałęzią gospodarki. Jego pracownicy zarabiają najwięcej na polskim rynku, a przy tym są najbliżej branżowej średniej płacy unijnej. Przeciętne wynagrodzenie w tej branży jest o 15 proc. niższe UE.

Analitycy PIE podkreślili, że ICT jest najwyżej opłacaną częścią gospodarki nie tylko w Polsce. W 2018 r. była liderem płacowym aż w 12 krajach UE-27, a w kolejnych 4 znalazła się na 2. pozycji. W skali Europy drugim sektorem oferującym najwyższe wynagrodzenia jest działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Najniższe przeciętne wynagrodzenie zanotowano w sekcji „zakwaterowanie i gastronomia” (najniżej opłacana w 23 krajach UE-27).

Polskie zarobki najbliżej unijnych

W przypadku pracowników ICT średnie wynagrodzenie brutto na podstawie badania struktury wynagrodzeń z 2018 r. wyniosło 8,9 tys. zł. „To o prawie 40 proc. więcej niż średnie wynagrodzenie w całej gospodarce” – zwracają uwagę analitycy PIE.

Dodają, że spośród wszystkich sekcji gospodarki wynagrodzenia pracowników ICT w Polsce są najbliżej średniej płacy unijnej. „Przeciętne wynagrodzenie w Polsce w sekcji „Informacja i komunikacja” jest tylko o 15 proc. niższe niż przeciętne wynagrodzenie w tej sekcji w Unii Europejskiej” – podają w raporcie. Jednocześnie w niemal wszystkich innych sekcjach dystans ten wynosi ponad 30 proc. „Dane te zostały przeliczone z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej, a więc po wyeliminowaniu różnic w poziomie cen między krajami” − wyjaśniają analitycy PIE.

Z czego wynikają wysokie płace?

Eksperci podkreślają też, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych może być zniekształcone przez samozatrudnienie, często stosowane wśród pracowników tej części gospodarki. „Prawdopodobnie średnia płaca pracowników sektora ICT jest nawet wyższa niż wynikająca z badań statystycznych” − podają.

Wysokie płace w tym sektorze wynikają m.in. z wysokiej wartości wytwarzanych dóbr i usług, wymaganych specjalistycznych kompetencji oraz niedoboru pracowników. Nie bez znaczenia jest również internacjonalizacja tego sektora, dzięki czemu nawet pracownicy z uboższych państw mogą mieć zarobki zbliżone do poziomu najwyżej rozwiniętych gospodarek.

Źródło informacji: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.