Menu
Menu

Obowiązkowe OC e-hulajnóg w Polsce jeszcze w tym roku?

Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego wprowadza zmiany w kwestii ubezpieczeń dla mikromobilności. To odpowiedź na pojawienie się na rynku nowych typów niewielkich pojazdów silnikowych. Już od grudnia w państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązkowe OC ma objąć także posiadaczy e-hulajnóg. Co może przynieść taka zmiana?

23 grudnia 2023 r. w życie wchodzi dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2021/2118 z 24 listopada 2021 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności. To nowelizacja wcześniejszej dyrektywy (2009/103/WE) podyktowana wejściem na rynek nowych rodzajów pojazdów napędzanych silnikiem elektrycznym. Zagraniczne media podkreślają, że jedną ze zmian miałoby być obligatoryjne OC dla posiadaczy e-hulajnóg.

Obowiązek ten byłby jednym z proponowanych rozwiązań mających zapobiegać kolizjom z udziałem tych jednośladów. W Polsce e-hulajnogi nie są i nigdy nie były objęte obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Dopiero w 2021 r. w świetle prawa uznano je za pojazdy.

Europa idzie w ślady Niemiec i Wielkiej Brytanii

W wielu krajach UE wprowadzenie obowiązkowego OC na e-hulajnogi nie wiązałoby się z dużą zmianą. Na terenie Norwegii, Niemiec, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii wykupienie takiej polisy przez właścicieli jednośladów jest już obligatoryjne.

O wprowadzeniu podobnych rozwiązań prawnych od dawna mówi się w Hiszpanii. Z kolei w sierpniu 2023 r. przepisy mające zmusić kierowców hulajnóg elektrycznych do wykupienia ubezpieczenia swoich pojazdów zaproponowało także litewskie Ministerstwo Finansów.

Wchodząca w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego wygląda na próbę ujednolicenia przepisów we wszystkich krajach UE. Uwagę zwraca jednak pewien szczegół zawarty w treści dyrektywy.

Chociaż hulajnoga elektryczna wpisuje się w definicję pojazdu, to w definicję pojazdu silnikowego już nie, a to tego typu pojazdów dotyczy dyrektywa. Jej implementacja pod koniec tego roku nie wiąże się więc z obowiązkiem wykupienia OC dla właścicieli e-hulajnóg. Nie znaczy to jednak, że w najbliższej przyszłości Polska nie będzie planowała wprowadzić podobnych zmian w prawie na własną rękę − zauważa Danuta Żukowska, General Manager CEE startupu Cachet, który oferuje ubezpieczenia właścicielom e-hulajnóg.

Danuta Żukowska, General Manager CEE startupu Cachet

Danuta Żukowska, Cachet. Fot. All 4 Comms

Wiele wskazuje na to, że pewne kroki będą musiały zostać podjęte. Liczba e-hulajnóg na polskich drogach cały czas rośnie. W czerwcu 2023 r. po ulicach jeździło 104 tys. hulajnóg współdzielonych, czyli udostępnianych przez takich operatorów, jak Bolt czy Lime. Dla porównania rok temu liczba ta wynosiła ponad 70 tys.

Polacy doceniają plusy mikromobilności

W raporcie zrealizowanym podczas kampanii rządowej „Nasz klimat” 5 proc. badanych wskazywało rower lub hulajnogę elektryczną jako swój podstawowy środek transportu. Popularność mikromobilności wzrasta wśród osób w wieku od 18 do 24 lat zamieszkujących duże aglomeracje miejskie. Młodzi Polacy rzadziej niż inne grupy wiekowe korzystają z samochodów. Szukają bardziej ekologicznych rodzajów transportu.

Z kolei w raporcie „UTO-ENTUZJAŚCI” 91 proc. respondentów z Polski wskazało, że pojazdy mikromobilne, do których zaliczają się e-hulajnogi, wpłyną pozytywnie na jakość powietrza. Aż 83 proc. przyznało, że na krótkich dystansach będą mogły zastąpić im samochód.

Aktualnie transport drogowy odpowiada za 23 proc. emisji dwutlenku węgla na całym świecie. Badania potwierdzają, że pojazdy mikromobilne przyczyniają się do spadku emisji CO2. Raport firmy technologicznej Ujet i SustainAbility podaje, że zastąpienie 80 proc. pojazdów drogowych elektrycznymi może do 2050 r. zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 80 proc.

Obowiązek spocznie na operatorach

Obecnie w Polsce ubezpieczenie na hulajnogę można wykupić wyłącznie dobrowolnie. Właściciele prywatnych hulajnóg elektrycznych mogą kupić m.in. ubezpieczenia OC, AC i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pierwsze z nich może pokryć koszty szkód wyrządzonych przez użytkownika mikropojazdu osobom trzecim. To drugie − koszty naprawy pojazdu w przypadku zdarzenia drogowego. NWW pokrywa koszty leczenia i rehabilitacji użytkownika pojazdu.

Eksperci wskazują, że obligatoryjne ubezpieczenie OC obejmujące e-hulajnogi to rozwiązanie, które na dłuższą metę może przynieść dużo korzyści użytkownikom. − Ograniczeni prawem operatorzy pojazdów stają się automatycznie bardziej skłonni do inwestowania w rozwój mikromobilności. Są bowiem świadomi, że obejmuje ich ochrona ubezpieczeniowa − mówi Danuta Żukowska.

Wiele wskazuje też na to, że jeśli prawo w Polsce ulegnie zmianie, to w przypadku hulajnóg na wynajem obowiązek wykupienia stosownego ubezpieczenia będzie leżał po stronie operatora usługi, a nie użytkowników. Identyczne rozwiązanie stosuje się w Wielkiej Brytanii, gdzie państwo nakłada wymóg wykupienia ubezpieczenia OC na dostawcę.

Źródło informacji: materiały prasowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.