Menu
 • Menu

  Nie przeocz pomocy! Tarcza antykryzysowa – przepisy uzupełniające

  Przedsiębiorcy i pracownicy doczekali się wreszcie kolejnej dawki pomocy ze strony państwa. Tarczę antykryzysową rozszerzono o nowe przepisy, które mają pomóc polskiej gospodarce. Wśród nich większe wsparcie dla małych firm.

  Tarcza antykryzysowa

  Zaczynając od początku – tarcza antykryzysowa to szereg rozwiązań, mających chronić Polaków przed koronawirusem i jego skutkami. Głównym ogniwem zmian jest ustawa z 31 marca 2020 r., która w przeważającej części skupia się na kwestiach gospodarczych. Zawiera regulacje dotyczące zabezpieczenia miejsc pracy i płynności finansowej przedsiębiorstw. Po szczegółowe informacje odsyłamy na adres internetowy www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa.

  Dość powiedzieć, że głos podmiotów ekonomii społecznej na temat ustawy był raczej krytyczny. Zarzucano zbyt małą dawkę pomocy, brak konsultacji społecznych. Pojawiły się też głosy, że rząd skupia się na mikrofirmach, a zapomina o przedsiębiorcach zatrudniających powyżej 9 pracowników. Trudności miały też osoby z umowami o dzieło lub zlecenie, nie mówiąc o przypadkach indywidualnych. W odpowiedzi parlament najpierw uchwalił tarczę finansową, a teraz przegłosowano przepisy uzupełniające działania antykryzysowe. Wspólnie przyjrzyjmy się  nowym formom wsparcia.

  ZWOLNIENIE Z ZUS-U

  Dotychczas wniosek o zwolnienie z opłacania składek mogły składać wyłącznie mikrofirmy. Warunkiem było między innymi prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 roku. Czas trwania takiego upustu wynosił (i wynosi) 3 miesiące. Teraz przepis rozszerzono na firmy małe, czyli zatrudniające od 10 do 49 osób. Nie dajmy się jednak zwieść słowu „zwolnienie”. W drugim przypadku obejmuje ono 3-miesięczną ulgę do 50%. Jednym słowem małe firmy będą musiały opłacić ZUS, ale jeśli złożą odpowiednie dokumenty, to będzie on umniejszony o 50%. Przedsiębiorca sam wybiera miesiące, w które chce skorzystać z instrumentu pomocy. Może to być na przykład kwiecień, maj, czerwiec czy czerwiec, lipiec, sierpień. Wiadomo, że trudna sytuacja utrzyma się dłużej, dlatego pozostawienie wyboru jest na plus. Niestety o marcu mowy już nie ma, bo czas na płacenie składek minął 15 kwietnia.

  SUBWENCJA CZĘSCIOWO BEZZWROTNA

  Płaszcz pomocy rozciągnięto też na mikro, małe i średnie firmy w kontekście korzystania z Polskiego Funduszu Rozwoju. Obecnie jeśli firmę spotkał spadek obrotu:

  • o 15% i więcej w skali 2 miesięcy lub
  • o 25% i więcej w skali jednego miesiąca,

  to może ona ubiegać się o pomoc finansową w postaci subwencji. Podobnie w przypadku tymczasowego wstrzymania pracy w wyniku reguł narzuconych przez rząd. Subwencja może być wydana wyłącznie na pokrycie kosztów działalności gospodarczej, a termin zwrotu wynosi 3 lata. Dla mikroprzedsiębiorcy idealna wizja to taka, w której nie splajtuje i nie zwolni z miejsc pracy. Wówczas odda wyłącznie 25% kwoty, którą otrzymał. Przepisy są w tym przypadku jasne – jeśli utrzymasz działalność przez 12 kolejnych miesięcy, to nie będziesz musiał zwracać jednej czwartej całej kwoty.

  Jeśli w tym samym czasie utrzymasz zatrudnienie, państwo zwolni cię z kolejnych 50% pożyczki. Natomiast w przypadku niedotrzymania tej swoistej umowy, kwota darowana zmniejszy się proporcjonalnie do liczby zwolnionych pracowników. Dla małych i średnich firm zasady są podobne, tylko 75% bezzwrotnej subwencji podzielono na inne kryteria. Oprócz utrzymania miejsc pracy, za które można zatrzymać 37,5% kwoty pożyczonej, jest mowa o poniesionych stratach na sprzedaży. W zależności od ich wielkości maksymalnie zaoszczędzimy kolejnych 37,5%. Przedsiębiorcy nie będą mieli obowiązku utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową po okresie otrzymania dofinansowania.

  POSIŁKOWE I ZASIŁEK DLA ROLNIKÓW

  Osobom zatrudnionym jedynie na umowę zlecenie czy o dzieło lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, państwo zaproponowało najwięcej 6 tysięcy złotych zapomogi. Jednorazową pomoc w wysokości 2 tysięcy zastąpiły bowiem zapisy o możliwości trzykrotnego pobrania świadczenia. Natomiast tym, którzy przy wymienionej sytuacji jednocześnie mają podpisaną umowę o pracę, teoretycznie posiłkowe nie przysługuje. Teoretycznie, bo wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur zapewnia, że równolegle do precyzyjnych ram cały czas działa infolinia i strona internetowa. Tam zgłaszane są indywidualne przypadki, brane pod uwagę podczas rozmów z urzędami pracy. ZUS ma być elastyczny w interpretacji takich argumentów.

  Zasiłek dla rolników wynosi 50% minimalnej pensji, czyli około 1300 złotych. Jest skierowany wyłącznie dla tych, którzy są objęci kwarantanną lub przebywają w szpitalu. Pomoc jest jednorazowa.

  POŻYCZKI, NGO I ZASADY DZIAŁANIA WSPARCIA

  Oprócz tego zwiększono dostępność pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Mogą teraz korzystać z nich podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Jeśli działalność będzie prowadzona przez kolejne 3 miesiące, możliwe jest całkowite umorzenie kwoty. Wartość zapomogi jest raczej symboliczna i wynosi 5 tysięcy złotych.

  Znalazły się też przepisy odnośnie tak zwanych NGOsów. Organizacje pozarządowe, pożytku publicznego i zajmujące się wolontariatem, również mogą skorzystać ze wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy.

  Warto wspomnieć, że różne formy pomocy nie wykluczają się wzajemnie, to znaczy można je łączyć. Wymienione świadczenia nie podlegają też egzekucji komorniczej.

  Autor: Dobrochna Surma

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *