Menu

Menu

Domy do 70 mkw. zbudujemy bez pozwolenia

3 stycznia 2022 r. wchodzą w życie przepisy umożliwiające budowę domów jednorodzinnych do 70 mkw. bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym.

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym umożliwia szybszą budowę wolnostojących jednorodzinnych bydynków mieszkalnych. Dotyczy to domów nie więcej niż dwukondygnacyjnych, o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 70 mkw. Domy muszą się mieścić w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Ponadto budowa ma być realizowana w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

budowa domu jednorodzinnego

Budowa spełniająca powyższe warunki będzie mogła być realizowana w uproszczonej procedurze, tj.: na podstawie ułatwionego zgłoszenia. Nie będzie obowiązku ustanowienia kierownika budowy i obowiązku prowadzenia dziennika budowy.

Uproszczona procedura rozpoczęcia budowy

Ministerstwo Rozwoju i Technologii podaje, że nowe regulacje wyłączają możliwość zgłoszenia przez administrację architektoniczno-budowlaną sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia. Zatem do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej odpowiedniego zgłoszenia z kompletem wymaganych dokumentów.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenia o tym, że: celem planowanej budowy jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, inwestor przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy oraz że dołączona do zgłoszenia dokumentacja jest kompletna.

Budowa domu a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Budowa domu o powierzchni zabudowy do 70 mkw. w uproszczonym trybie musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku jego braku trzeba uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Musi ona zostać wydana w terminie 21 dni.

Bezpłatne projekty domów

Według zapowiedzi resortu rozwoju pod koniec stycznia poznamy wyniki konkursu na najlepsze projekty domu do 70 mkw. W II kwartale 2022 r. projekty budowlane przeznaczone do wielokrotnego zastosowania zostaną udostępnione za darmo. Będzie można je pobrać w specjalnie utworzonym serwisie na stronach www.gov.pl.

Jednolity wzór wniosków dostępny online

3 stycznia br. wchodzi w życie również rozporządzenie ministra rozwoju i technologii. Określa ono jednolity wzór formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. W efekcie każdy będzie mógł złożyć wniosek o decyzję o warunkach zabudowy cyfrowo, bez konieczności odwiedzania urzędu lub poczty. Posłuży do tego aplikacja e-Budownictwo (dostępna pod adresem e-budownictwo.gunb.gov.pl)

Źródło informacji: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.