Menu

Menu

Ciepłownia Przyszłości w Lidzbarku Warmińskim z wmurowanym kamieniem węgielnym

Pod koniec 2023 r. 90 proc. energii w systemie ciepłowniczym na osiedlu Astronomów w Lidzbarku Warmińskim będzie pochodzić z odnawialnych źródeł. Na terenie należącym do Veolii Północ powstanie Ciepłownia Przyszłości. Wykorzysta ona wysokosprawne układy pomp ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz system magazynów ciepła wysoko- i niskoparametrowego.

Lidzbark Warmiński, Ciepłownia Przyszłości

Wbudowanie kamienia węgielnego pod Ciepłownię Przyszłości w Lidzbarku Warmińskim

Projekt uzyskał środki z Funduszy Europejskich – Programu Inteligentny Rozwój, dysponowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest polska firma Euros Energy. 31 maja wmurowano kamień węgielny pod tę innowacyjną inwestycję. Zakończenie prac zaplanowano na koniec października 2023 r.

Cel: eliminacja spalania węgla

Nowa ciepłownia, zwana Demonstratorem Technologii, będzie ogrzewała i dostarczała ciepłą wodę użytkową do większości budynków na Osiedlu Astronomów. Całkowita powierzchnia użytkowa wszystkich lokali mieszkalnych wynosi tam ponad 28 tys. mkw. Energia zasilająca system ciepłowniczy w ponad 90 proc. będzie pochodziła ze źródeł odnawialnych. − Strategia Veolii zakłada, że w każdym z miast, gdzie działamy, do 2030 r. wyeliminujemy spalanie węgla, a w 2050 r. osiągniemy neutralność klimatyczną. Technologia Ciepłowni Przyszłości została zaprojektowana z myślą o maksymalnym wykorzystaniu lokalnie dostępnych OZE. Zapewni to niemal pełną dekarbonizację systemu ciepłowniczego. Inicjatywa zmniejsza nasz wpływ na środowisko i wzrost bezpieczeństwa dostaw ciepła − mówi Frédéric Faroche, prezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.

Polskie ciepłownictwo coraz bliżej Europejskiego Zielonego Ładu

Projekt w Lidzbarku Warmińskim realizuje Euros Energy. To autorzy najwyżej ocenionej koncepcji przedstawionej w przedsięwzięciu NCBR „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”. – Poprzeczkę ustawiono naprawdę wysoko. W konkursie uzyskaliśmy udział energii ze źródeł odnawialnych na poziomie powyżej 90 proc. Praca nad projektem właśnie się rozpoczęła. W polskim ciepłownictwie możemy osiągać cele Europejskiego Zielonego Ładu – mówi Wojciech Racięcki, dyrektor działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Sercem Ciepłowni Przyszłości są nasze polskie pompy ciepła − sprawdzone i znane od lat urządzenia grzewcze. W opracowanej technologii Ciepłowni Przyszłości wydajne, rewersyjne pompy ciepła zintegrowano z trzema dolnymi źródłami. Są to powietrzne wymienniki ciepła, niskotemperaturowy magazyn gruntowy oraz wysokotemperaturowy magazyn wodny. System zasila energia elektryczna produkowana bezpośrednio na miejscu z hybrydowych kolektorów słonecznych PVT oraz z pobliskiej instalacji fotowoltaicznej. W zimowe noce system wspiera energia z Krajowej Sieci Elektroenergetycznejtłumaczy dr inż. Tomasz Walczak, CTO Euros Energy.

Po Lidzbarku skorzystają inne miasta

Budowany system to innowacja wspierana ze środków Funduszy Europejskich – Programu Inteligentny Rozwój, przyznanych przez NCBR. Dzięki zastosowaniu magazynowania ciepła z lata na zimę projekt gwarantuje, że minimum 80 proc. ciepła dostarczonego odbiorcom pochodzi z OZE. − Doświadczenia zdobyte w Lidzbarku Warmińskim wykorzystamy w innych naszych zakładach. Veolia term, będąca częścią Grupy Veolia, jest obecna w 60 miastach w Polsce. Jesteśmy partnerem dla samorządów, z którymi wspólnie szukamy rozwiązań energetycznych optymalnych dla danej lokalizacji. W każdym mieście ma to odzwierciedlenie w wyborze technologii oraz paliwa, które zastąpi węgiel. Obecnie prowadzimy inwestycje strategiczne pozwalające na odejście od węgla w kilkunastu miastach. Bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców i akceptowalne dla nich warunki dostaw to dla nas priorytet – mówi Magdalena Bezulska, prezes zarządu Veolii term, spółki zarządzającej grupą, w skład której wchodzi m.in. dostarczająca ciepło w Lidzbarku Warmińskim Veolia Północ.

Zwycięski projekt wzorem odobrych praktyk z zastosowaniem OZE

Celem przedsięwzięcia ogłoszonego w ub.r. przez NCBR było opracowanie i demonstracja innowacyjnych technologii, umożliwiających taką modernizację istniejących systemów ciepłowniczych, aby powstała ciepłownia dostarczająca ciepło pochodzące z odnawialnych źródeł. Wszystkie prace przygotowawcze opłaciły się. Zgłoszony przez nas projekt otrzymał największą liczbę punktów – komentuje Paweł Poruszek, prezes zarządu Euros Energy.

Projekt obejmuje również modernizację sieci ciepłowniczej zbudowanej w latach 80. XX w. − Nowa infrastruktura będzie wykonana w technologii preizolowanej i będzie mogła funkcjonować w temperaturze do 80°C. Dodatkowo, zgodnie z wnioskami zgłaszanymi przez władze samorządowe i mieszkańców spółdzielni, każdy budynek zyska indywidualny węzeł cieplny. To pozwoli na precyzyjny pomiar zużycia ciepła w budynku. Jeden z budynków wyposażymy w węzeł cieplny z możliwością produkcji chłodu. Ma to szczególne znaczenie dla mieszkańców ostatniego piętra − informuje Janusz Panasiuk, prezes zarządu Veolia Północ.

Odnawialne źródła z korzyścią dla miasta

Znaczenie innowacyjnego projektu dostrzega również samorząd Lidzbarka Warmińskiego. − Projekt Ciepłowni Przyszłości wskazuje kierunek w obszarze produkcji energii, w jakim chcemy podążać w Lidzbarku Warmińskim. System nowoczesnych rozwiązań opartych o OZE pozwoli nam niemal całkowicie wyeliminować użycie węgla do ogrzewania budynków i dostarczania ciepłej wody w mieście. Zastosowanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań przełoży się na poprawę jakości powietrza i lepsze warunki życia. Cieszy mnie współpraca z Grupą Veolia i Euros Energy. Pozwala ona realnie wpływać na ochronę środowiska i optymalizację kosztów utrzymania gospodarstwa domowego mówi Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.

Źródło informacji: materiały prasowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.