Menu

Menu

Budżet Włoch odrzucony przez Komisję Europejską

Budżet WłochW wtorek Komisja Europejska zadecydowała, że odrzuci projekt włoskiego budżetu. Jak pisze na swym portalu TVN24 BiS, rząd w Rzymie zobligowany jest w tej sytuacji do przedstawienia nowego projektu w ciągu 3 tygodni. Krajowi grozi ponadto wszczęcie procedury nadmiernego deficytu, jeśli budżet Włoch nie zostanie poprawiony.

Jak powiedział w Strasburgu cytowany przez TVN24 BiS Valdis Dombrovskis, wiceszef Komisji Europejskiej do spraw euro: Dziś po raz pierwszy w historii Komisja została zmuszona poprosić kraj strefy euro do zmiany projektu budżetu. Nie widzieliśmy innej możliwości, niż zwrócić się o to do włoskich władz.

Wcześniej włoski rząd – przypomina TVN24 BiS – otrzymał list z informacją o zastrzeżeniach Komisji Europejskiej wobec projektu. KE informowała również o niezgodności włoskiego budżetu z Paktem Stabilności i Wzrostu UE. Powodem krytyki jest plan zwiększenia deficytu budżetowego z 1,8 do 2,4 procent Produktu Krajowego Brutto. Jak pisze TVN24 BiS, krok ten uznany został za naruszenie wcześniejszych zobowiązań Rzymu.

Włochy zmagają się z problemem ogromnego zadłużenia. Valdis Dombrovskis przypomniał, że zadłużenie kraju jest na drugim co do wielkości miejscu w Unii Europejskiej i należy do największych na świecie. W roku 2017 w przeliczeniu na mieszkańca wyniosło ono tam 37 tysięcy euro.

Budżet Włoch pogłębi problem zadłużenia kraju

Włochy wydają rocznie prawie tyle samo na obsługę swoich zobowiązań wobec wierzycieli, co na edukację. Dług publiczny osiągnął już wartość 130 procent PKB. Dlatego kolejnym zapowiadanym krokiem Brukseli będzie obłożenie kraju procedurą nadmiernego zadłużenia.

Zdaniem TVN24 BiS tak ogromne zadłużenie tolerowane było dotychczas za względu na niski poziom deficytu budżetowego. Jednak nowy budżet Włoch spowoduje szybsze zwiększanie się zobowiązań kraju wobec wierzycieli. To właśnie sprowokowało reakcję Komisji Europejskiej.

W odpowiedzi na decyzję KE, która postanowiła odrzucić budżet Włoch, minister finansów tego kraju Giovanni Tria napisał list z zapewnieniem, że projekt nie niesie ze sobą zagrożeń dla stabilności jego kraju ani innych państw strefy euro. Jednak Bruksela uznała wyjaśnienia za nieprzekonujące.

Poprzedni rząd w kwietniu tego roku obiecał znacznie niższy deficyt na 2019 rok. Obecny projekt oznacza zwiększenie go o 0,8 punktu procentowego. Dombrovskis stwierdził, że taka decyzja stanowi podważenie zaufania innych krajów do rządu w Rzymie.

Wicepremier Luigi Di Maio z Ruchu Pięciu Gwiazd stwierdził jednak, że włoski rząd podąża właściwą drogą. Na jednym z portali społecznościowych napisał on: Wiemy, że jesteśmy ostatnim szańcem, by bronić praw socjalnych Włochów, i dlatego ich nie zawiedziemy. Wiemy, że gdybyśmy się poddali, doprowadzilibyśmy szybko do powrotu „ekspertów”, działających na rzecz banków i programu oszczędności. (Cytat za TVM24 BiS)

Pierwsza taka decyzja w historii strefy euro

Nie zdarzyło się jeszcze, by Komisja zdecydowała się odrzucić budżet któregokolwiek z krajów strefy euro. Jak powiedział cytowany przez TVN24 BiS unijny komisarz do spraw gospodarczych Pierre Moscovici, KE nie chce podważać priorytetów ustalonych przez włoski rząd. To władze w Rzymie mają legitymację do ustalania swojej polityki walki z ubóstwem czy ożywiania inwestycji.

Chodzi jednak o wpływ budżetu na obywateli. Konieczne jest zmniejszenie corocznych obciążeń wynikających ze spłaty zadłużenia. W 2017 roku wyniosły aż one 65 mld euro, co daje tysiąc euro na każdego mieszkańca Włoch.

Do 15 października każdego roku państwa członkowskie strefy euro mają obowiązek przedstawić KE swoje projekty budżetu. W Brukseli sprawdza się, czy zapewniają one koordynację polityki strefy i przestrzeganie innych unijnych reguł. Komisja Europejska może odrzucić projekt i wysłać go do poprawy, jeśli stwierdzi naruszenie zobowiązań, które wynikają z Paktu Stabilności i Wzrostu

Autor: Waldemar Kubielski
Źródło: TVN24 BiS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.