Menu

Menu

39 medali dla polskich innowacji

z02W dniach 15 – 19 kwietnia w Genewie miała miejsce 43. Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, „Geneva Inventions”.  Jest to największa tego rodzaju wystawa w Europie. Na powierzchni 8900 m2 swoje wynalazki prezentowało 752 wystawców z 48 krajów, którzy łącznie zaprezentowali ponad 1000 innowacyjnych rozwiązań. Przez pięć dni, wystawę odwiedziło ponad 60 tys. zwiedzających, wśród których znalazło się również bardzo wielu przedstawicieli biznesu i firm przemysłowych.

Inżynieria, przemysł, informatyka, elektronika, architektura i budownictwo, medycyna, rolnictwo, transport, ochrona środowiska lub bezpieczeństwo – to tylko najpopularniejsze spośród wszystkich kategorii innowacji prezentowanych na wystawie Geneva Inventions. Wydarzenie również tradycyjnie odbyło się pod patronatem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Rządu Szwajcarii i władz miasta Genewy. Wśród wynalazców znaleźli się zarówno niezależni twórcy, jak i przedstawiciele firm i uniwersytetów oraz agencji rządowych.

Wystawa Geneva Inventions, której 43. odsłona miała miejsce w tym roku, stanowi jedyne w swoim rodzaju forum wymiany pomysłów i doświadczeń pomiędzy wynalazcami, przemysłem i światem biznesu. Corocznie, wartość kontraktów zawieranych przez osoby, które prezentują swoje rozwiązania na tej wystawie przekracza 50 milionów euro. Oprócz możliwości nawiązania cennych kontaktów lub podpisania umowy o komercjalizacji swojego rozwiązania, każda prezentowana innowacja podlega ocenie przez międzynarodowe jury złożone z 85 ekspertów każdej z dziedzin.

W tej największej i najbardziej prestiżowej wystawie w Europie, jak co roku, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, będące oficjalnym przedstawicielem Polski na wystawie Geneva Inventions, zorganizowało polskie stoisko, w której znalazło się ponad czterdzieści rozwiązań polskich twórców z jednostek sfery nauki i przemysłu.

Łącznie na 43. wystawie Geneva Inventions, Polska otrzymała 13 złotych medali, w tym aż 5 złotych medali z wyróżnieniem!, a ponadto aż 22 srebrne medale i 4 medale brązowe. Dodatkowo liczba prezentowanych rozwiązań sytuuję Polskę na trzecim miejscu wśród wszystkich państw obecnych na wystawie (tuż za reprezentacją Chin i Tajlandii). Oprócz medali i dyplomów otrzymanych w ramach głównego konkursu wystawy Geneva Inventions, polskie rozwiązania otrzymały również bardzo liczne medale i wyróżnienia od stowarzyszeń wynalazców m.in. takich państw jak: Iran, Chorwacja, Rumunia, Mołdawia, Portugalia, Tajlandia, Bośnia i Hercegowina i Peru.

Polskie rozwiązania cieszyły się również wyjątkowym zainteresowaniem zarówno wśród osób zwiedzających wystawę, jak i przedstawicieli firm i przedsiębiorstw przemysłowych. Zadawali oni bardzo wiele szczegółowych pytań dotyczących zasad funkcjonowania innowacji prezentowanych na polskim stoisku, a także niejednokrotnie prosili o wskazanie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu z ich twórcami.

W trakcie pięciodniowej wystawy miały miejsce również liczne imprezy towarzyszące. Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów dr hab. inż. Michał Szota wziął udział m.in. w obradach zarządu Światowej Organizacji Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA, jak również w obradach Europejskiego Stowarzyszenia Wynalazców AEI.

z03W piątek, 17 kwietnia, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów zorganizowało w trakcie wystawy „Dzień Polski”. Było to wydarzenie poświęcone uhonorowaniu polskiej wynalazczości i innowacji prezentowanych na wystawie. W specjalnie zorganizowanym bankiecie wzięli udział wszyscy obecni w Genewie polscy twórcy, delegacja Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz liczni zaproszeni goście

Gościem honorowym „Dnia Polski” na wystawie była również dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP, która po wizycie na polskim stoisku, wzięła udział w ceremonii wręczenia dyplomów i medali od międzynarodowych stowarzyszeń wynalazczych dla polskich twórców.

W trakcie wystawy prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów miał przyjemność wręczyć nagrodę specjalną Grand Prix dla najlepszej zagranicznej innowacji firmie KEPCO z Korei Południowej za opracowanie Technologii dokładnej diagnozy spalania w turbinie gazowej za pomocą trójkolorowego światła i akustycznego czujnika działającego w czasie rzeczywistym.

Pośród polskich wynalazków prezentowanych na wystawie, znalazło się również pięć rozwiązań wyłonionych w ramach konkursu „Student Wynalazca” organizowanego corocznie przez Politechnikę Świętokrzyską w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator innowacyjności, mającego na celu wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. Konkurs adresowany jest każdego roku do studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów byli twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego, zgłoszonego do ochrony. Laureaci nagród głównych otrzymują w nagrodę możliwość wystawienia swoich rozwiązań na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.

Rozwiązania prezentowane na wystawie Geneva Inventions wyłonione w konkursie „Student Wynalazca”:

• Wykorzystanie panelu 14 autoprzeciwciał jako klasyfikatora w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej aberracji chromosomowej Zespołu Downa oparte o analizę we krwi (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) – mgr Karol Charkiewicz, dr hab. Piotr Laudański, mgr inż. Joanna Gościk – złoty medal z wyróżnieniem,

• Orteza dynamiczno – pomiarowa stawu biodrowego z bezprzewodowym modułem diagnostyczno – pomiarowym, oraz sposób pomiaru parametrów diagnostycznych stawu biodrowego (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy) – inż. Angela Andrzejewska, prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński – srebrny medal,

• Zastosowanie granulatu szkła spienionego oraz polikrzemianu litu jako dodatków w wyrobach z masy silikatowej (Politechnika Świętokrzyska) – Iga Jasińska, Anna Stępień, Ryszard Dachowski – srebrny medal,

• Sposób wytwarzania biopolimerowych kompozytów oraz biopolimerowe kompozyty o aktywności biologicznej (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) – mgr inż. Żaneta Król, prof. dr hab. inż. Andrzej Jarmoluk, dr inż. Anna Zimoch-Korzycka, mgr inż. Ewa Brychcy, mgr inż. Natalia Ulbin-Figlewicz, mgr inż. Dominika Kulig – srebrny medal,

• Kabestan (Politechnika Lubelska) – Łukasz Sadurski, dr hab. inż. Jacek Czarnigowski – brązowy medal

z01Polskie rozwiązania prezentowane na 43. Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów – Geneva Inventions, otrzymały następujące nagrody:

• Odwodnieniowy wpust separacyjny (Akademia Górnicz-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) – dr hab. inż. Daniel Słyś, prof. dr hab. inż. Elena Neverova-Dziopak – złoty medal z wyróżnieniem,

• Urządzenie do oczyszczania wód opadowych (Politechnika Rzeszowska) – dr inż. Agnieszka Stec, prof. dr hab. inż. Józef Dziopak, dr hab. inż. Daniel Słyś – złoty medal z wyróżnieniem,

• Żywice fenolowo-formaldehydowe wolne od toksycznych monomerów (Instytut Chemii Przemysłowej) – dr hab. Izabella Legocka, dr Elżbieta Wardzińska-Jarmulska, mgr inż. Ewa Wierzbicka, inż. Michał Krzyżewski – złoty medal z wyróżnieniem,

• Multimedialna Platforma Komunikacji Alternatywnej w Edukacji i Rehabilitacji (Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju) – mgr Barbara Halska, mgr Lidia Gajdzik, mgr Jerzy Maduzia, mgr Ewa Maduzia oraz uczniowie: Kamil Sacewicz, Patryk Loter, Sandra Makles, Korneliusz Buczkowski, Aleksander Kamiński, Emilia Porębska, Marta Ptaszyńska – złoty medal z wyróżnieniem,

• Innowacyjna metoda pozyskiwania energii termalnej z depozytów gorących skał (HDR) (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie) – Zygmunt Mierczyk, Tadeusz Niezgoda, Grzegorz Sławiński, Piotr Kędzierski, Danuta Miedzińska – złoty medal,

• PATRON – PATRON Parkinson’s Analytics for Tremors Recognition and Observation of Neuro-errors – multi-sensoryczny system analizujący symptom choroby Parkinsona wspierający diagnostykę oraz proces testów klinicznych leków neurologicznych (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie) – mjr dr inż. Mariusz Chmielewski, ppor. mgr inż. Marcin Kukiełka, ppor. mgr inż. Jakub Kędzior, ppor. mgr inż. Damian Rainko, mgr inż. Rafał Wołoszyn – złoty medal,

• Detektor wysokotemperaturowy dla zakresu średniej podczerwieni (5 um) o krótkiej stałej czasowej (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie i VIGO System S.A.) – prof. dr hab. inż. Józef Piotrowski, mgr inż. Artur Kębłowski, mgr inż. Darek Stanaszek, dr inż. Waldemar Gawron, dr inż. Piotr Martyniuk, mgr inż. Dawid Stępień, mgr inż. Wioletta Pusz – złoty medal,

• Nowe pochodne kwasu 3,4-dihydroizochinolino-3-karboksylowego o właściwościach przeciwnowotworowych, sposób ich syntezy, kompozycje farmaceutyczne zawierające te pochodne oraz ich zastosowanie (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny) – dr hab. Jolanta Solecka, dr hab. Robert Kawęcki, mgr Joanna Ziemska, mgr Adam Guśpiel – złoty medal,

• Sposób wytwarzania elastycznej taśmy termoplastycznej (Politechnika Lubelska) – prof. dr hab. inż. Janusz W. Sikora, mgr inż. Kamil Żelazek, mgr inż. Maciej Nowicki – złoty medal,

• Bioaktywne materiały hydrożelowe z Beetosanu modyfikowane apiproduktami do zastosowań biomedycznych (Politechnika Krakowska) – dr inż. Bożena Tyliszczak, dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, mgr inż. Katarzyna Bialik-Wąs, dr inż. Katarzyna Z. Gaca, dr inż. Dagmara Malina – złoty medal,

• Zielone metody otrzymywania nanometrycznych cząstek metali i niemetali, m.in. Ag, Au, Cu, Pt, Ni, Se, Ce (Politechnika Krakowska) – dr hab. inż. Marcin Banach, dr inż. Jolanta Pulit-Prociak – złoty medal,

• Nowe transparentne nanokompozyty polimerowe z PMMA i nieorganicznych półprzewodnikowych nanocząstek do zastosowań w optoelektronice (Politechnika Krakowska) – dr inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. dr Michael Bredol – złoty medal,

• Precyzyjny i ultraszybki układ scalony do nowej generacji pikselowych cyfrowych kamer promieniowani X (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) – prof. dr hab. inż. Paweł Gryboś, dr hab. inż. Robert Szczygieł, dr inż. Piotr Maj, dr inż. Piotr Kmon – srebrny medal,

• Proekologiczne metody otrzymywania nanokrystalicznych tlenku galu, tlenku ceru, tlenku cynku, tlenku żelaza, tlenku cyrkonu lub tlenku miedzi w polu promieniowania mikrofalowego lub w reaktorze ogrzewanym elektrycznie (Politechnika Krakowska) – dr hab. inż. Marcin Banach, dr inż. Jolanta Pulit-Prociak – srebrny medal,

• Innowacyjne chitozanowe opatrunki III generacji zawierające nanocząstki metaliczne (Politechnika Krakowska) – dr inż. Bożena Tyliszczak, dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, mgr inż. Katarzyna Bialik-Wąs, dr inż. Katarzyna Z. Gaca, dr inż. Dagmara Malina – srebrny medal,

• Nowoczesna i ekologiczna metoda otrzymywania nanocząstek metalicznych z zastosowaniem naturalnych układów redukująco-stabilizujących (Politechnika Krakowska) – dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr inż. Bożena Tyliszczak, dr inż. Dagmara Malina, mgr inż. Klaudia Pluta, mgr inż. Katarzyna Bialik-Wąs – srebrny medal,

• Kompozyt o osnowie polimerowej na bazie polimerów naturalnych zawierający bioaktywne fosforany wapnia (Politechnika Krakowska) – dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr inż. Bożena Tyliszczak, dr inż. Dagmara Malina, mgr inż. Klaudia Pluta, mgr inż. Katarzyna Bialik-Wąs – srebrny medal,

• Nowe Fotosensybilizatory do Procesów Fotoinicjowanej Polimeryzacji oraz Nowe Systemy Fotoinicjujące Procesy Fotopolimeryzacji Kationowej, Rodnikowej oraz Hybrydowej (Politechnika Krakowska) – dr inż. Joanna Ortyl, dr Anna Chacha-Brekiesz, mgr inż. Iwona Kamińska – srebrny medal,

• Sposób odwzorowania modeli medycznych ze strukturą wewnętrzną i z wykorzystaniem materiałów o odmiennych właściwościach (Politechnika Rzeszowska) – dr hab. inż. Sławomir Miechowicz, dr inż. Tomasz Kudasik – srebrny medal,

• Instalacja minimalizująca kubaturę obiektów retencyjnych (Politechnika Rzeszowska) – mgr inż. Kamil Pochwat, dr hab. inż. Daniel Słyś, prof. dr hab. inż. Józef Dziopak – srebrny medal,

• Multimedialna sieć komunalna (Politechnika Rzeszowska) – mgr inż. Kamil Pochwat, prof. dr hab. inż. Józef Dziopak, dr hab. inż. Daniel Słyś – srebrny medal,

• Wózek zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych (Politechnika Rzeszowska) – mgr inż. Paweł Fudali, dr hab. inż. Sławomir Miechowicz – srebrny medal,

• Sposób wytwarzania poli(tlenku fenylenu) o założonym, regulowanym ciężarze cząsteczkowym (Instytut Chemii Przemysłowej) – Dr inż. Zbigniew Wielgosz, dr hab. inż. Regina Jeziórska, mgr Janusz Stasiński, mgr inż. Sebastian Firlik – srebrny medal,

• Biopreparat osadzony na haloizycie jako środek odżywczo-ochronny dla roślin (Instytut Chemii Przemysłowej) – Dr inż. Irena Grzywa-Niksińska, doc. dr hab. Izabella Legocka, Małgorzata Machałowska, Alicja Kowiecznikow – srebrny medal,

• Dodatek uszlachetniający do paliw stałych biogennych poprawiający jego właściwości Eksploatacyjne (Instytut Nafty i Gazu) – Leszek Ziemiański, Anna Duda, Grażyna Żak, Michał Wojtasik, Wojciech Krasodomski,
Jarosław Markowski, Celina Bujas, Elżbieta Szałkowska, Tomasz Glanowski – srebrny medal,

• Stabilizowany modyfikator spalania o wysokiej skuteczności do lekkich olejów opałowych (Instytut Nafty i Gazu) – Grażyna Żak, Leszek Ziemiański, Michał Wojtasik, Jarosław Markowski, Wojciech Krasodomski, Celina Bujas, Paulina Indyka, Anna Kopacz, Andrzej Kotarba, Piotr Legutko, Zbigniew Sojka, Paweł Stelmachowski – srebrny medal,

• Nietoperz – system nawigacji i ostrzegania osób niewidomych (Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju) – zespół uczniów (Olgierd Kowaliszyn, Roman Stylok) pod kierunkiem nauczycieli: mgr inż. Krzysztof Smyczek, mgr inż. Zbigniew Pałasz, mgr inż. Marcin Lasak – srebrny medal,

• Półtechniczna wytwórnia monomerów akrylowych z surowców odnawialnych (Instytut Chemii Przemysłowej) – Prof. dr hab. Jacek Kijeński, dr Antoni Migdał, mgr Lidia Lewicka, dr Małgorzata Jamróz – srebrny medal,

• Mobilna Platforma Inspekcyjna do stref zagrożonych wybuchem w KWK, kategorii M1 (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów) – mgr inż. Maciej Cader, mgr inż. Tomasz Krakówka, mgr inż. Piotr Kociel, mgr inż. Sławomir Kapelko, Zenon Leszczyński – srebrny medal,

• Nanostrukturyzowane optyczne elementy gradientowe (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych) – dr hab. inż. Ryszard Buczyński, mgr Dariusz Pysz, dr Mariusz Klimczak, dr Bernard Piechal – srebrny medal,

• Wielofunkcyjny system pomiarowy do precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie) – dr hab. inż. Ryszard Szplet, dr inż. Zbigniew Jachna, mgr inż. Krzysztof Różyc, mgr inż. Paweł Kwiatkowski, dr inż. Tadeusz Sondej, mgr inż. Marek Sawicki – srebrny medal,

• Kołowa Platforma Wysokiej Mobilności (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie) – dr hab. inż. Wiesław Barnat, płk dr hab. inż. Przemysław Simiński, Grzegorz Szcześniak – brązowy medal,

• Inteligentne modułowe urządzenie do zautomatyzowanej produkcji topików wkładek bezpiecznikowych (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów) – Stanisław Kacprzak, mgr inż. Wojciech Klimasara, mgr inż. Wiesław Kopacz, mgr inż. Zbigniew Pilat, mgr inż. Michał Smater, Mirosław Żarek – brązowy medal,

• System kontroli jakości procesu zgrzewania doczołowego iskrowego (Instytut Spawalnictwa) – dr inż. Zygmunt Mikno, mgr inż. Tadeusz Szebeszczyk, dr inż. Adam Pietras, mgr inż. Adam Pilarczyk, Kazimierz Czylok – brązowy medal

źródło: Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.