Menu

Menu

Koleje w Polsce Wschodniej otrzymają 2 miliardy zł

Koleje w Polsce Wschodniej

Koleje w Polsce Wschodniej (Mat. pras. MF)

Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że koleje w Polsce Wschodniej otrzymają wsparcie finansowe na modernizację połączeń. W sumie zrealizowane zostaną inwestycje warte 2 mld zł, z czego 1 miliard stanowić będą środki z Unii Europejskiej. Dzisiaj w Olsztynie podpisane zostały umowy o dofinansowanie dotyczące 5 inwestycji w województwach: warmińsko-mazurskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Oprócz wymienionych inwestycji realizowana będzie modernizacja linii Lublin- Stalowa Wola / Rozwadów.

Środki zostaną przyznane w ramach Programu Polska Wschodnia. W ramach projektów koleje w Polsce Wschodniej zostaną zmodernizowane na odcinku 420 km. Ma to zwiększyć szybkość i bezpieczeństwo przewozów pasażerów, a także usprawnić transport towarowy.

Inwestycje polegać będą na modernizacji torów oraz remontach niektórych elementów infrastruktury. Dotyczy to między innymi: przystanków, wiat i kładek dla pieszych. Perony mają zostać dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Ponadto zmodernizowane będą dworce: Siemiatycze, Olsztyn Główny, Olsztynek, Bielsk Podlaski, Nidzica, Czeremcha oraz Skarżysko Kamienna.

Koleje w Polsce Wschodniej będą szybsze

Po modernizacji torów pociągi osobowe będą mogły jeździć z prędkością 120 km/h natomiast towarowe 80 km/h. Skrócony zostanie czas podróży, a na niektórych odcinkach – na przykład Skarżysko Kamienna – Sandomierz – przywrócony będzie transport osobowy. Dla poprawy bezpieczeństwa prace obejmą wymianę rozjazdów i modernizację przejazdów kolejowych.

Dzięki przeprowadzonym pracom podróż z Warszawy do Olsztyna skrócona zostanie o 25 minut, z Białegostoku do Siemiatycz o 20 minut. Dzięki zaś lepszej przepustowości zwiększona zostanie liczba połączeń pasażerskich. Łatwiejsze i szybsze podróżowanie poprawi – w ocenie ministerstwa – dostępność rynków pracy dla mieszkańców Polski Wschodniej.

Jednym z celów inwestycji jest też zwiększenie przepustowości linii dla przewozu towarów. Ma to zwiększyć udział kolei w transporcie. Koleje w Polsce Wschodniej przyczynią się więc do zmniejszenia ruchu na drogach, a przez to również zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

Źródło – Centrum Prasowe PAP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.