Menu

Menu

Zbliża się termin III Krajowego Kongresu Forów Skarbników

Krajowy Kongres Forów Skarbników to coroczne spotkanie organizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Skarbników JST. Kolejna edycja jednego z najważniejszych wydarzeń w kalendarzach skarbników samorządowych odbędzie się 11–12 maja 2021 r. w formule on-line.

 

Inicjatorami wydarzenia są skarbnicy zrzeszeni w regionalnych Forach, które aktywnie działają przy Ośrodkach FRDL w całej Polsce. Celem Kongresu jest integracja środowiska zawodowego skarbników, wymiana doświadczeń oraz debata w gronie eksperckim wokół najbardziej aktualnych zagadnień istotnych dla sprawnego funkcjonowania i zarządzania JST z punktu widzenia roli i zadań skarbnika.

Tegoroczny Kongres Forów Skarbników, objęty patronatem medialnym Magazynu Gospodarczego FAKTY,  zostanie zorganizowany w formule on-line za pomocą profesjonalnej, intuicyjnej w obsłudze platformy do realizacji wydarzeń w sieci. Wydarzenie rozpocznie debata na temat stanu finansów samorządowych, w której wezmą udział: Michał Cieślak, członek Rady Ministrów, Zygmunt Frankiewicz, senator i przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Mirosław Legutko, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Debatę będzie moderował dr Cezary Trutkowski, prezes zarządu FRDL.

W dalszej części programu znajdą się ważne tematy dotyczące finansów samorządowych uwzględniające wyjątkową sytuację pandemii, takie jak wpływ pandemii na budżety samorządowe, wieloletnie planowanie finansowe i zarządzanie długiem, planowanie finansowe w kontekście inwestycji, utrzymanie dochodów własnych, finansowanie oświaty i gospodarki odpadami, oraz wiele innych tematów istotnych dla samorządu. Wśród poruszanych zagadnień przewidziano również kwestie związane z rachunkowością i sprawozdawczością budżetową, systemem korekcyjno-wyrównawczym dochodów, udzielaniem dotacji oraz problematyką podatkową.

Kongres jest nie tylko miejscem wymiany dobrych praktyk wśród skarbników samorządowych, lecz także szansą na debatę z przedstawicielami władz centralnych i instytucji finansowych. – Chcemy podkreślić, że Skarbnicy samorządowi są niezwykle ważną grupą zawodową, o istotnym znaczeniu w budowie przejrzystych mechanizmów kształtowania gospodarki finansowej samorządów terytorialnych w Polsce – mówi Cezary Trutkowski.

Krajowy Kongres Forów Skarbników co roku przypomina o tym fakcie. Poprzednia edycja wydarzenia zgromadziła ponad 400 uczestników: skarbników i innych reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju, ekspertów, przedstawicieli administracji rządowej, a także partnerów merytorycznych, medialnych i biznesowych.

Warto zarezerwować w kalendarzu termin 11–12 maja i wziąć udział w Kongresie w wygodnej formule on-line.

Szczegóły rejestracji na stronie: www.kongresskarbnikow.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.