Menu

EKS_KV_baner_CTA_600x100px_RYNEK_INWESTYCJI-2
banner PLOM (1200 x 200 px)
previous arrow
next arrow

Menu

XV edycja konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo za nami

19 marca 2024 r. w hotelu Sheraton Grand Warsaw odbyła się XV jubileuszowa edycja konferencji „Infrastruktura Polska i Budownictwo”. Uczestnicy wysłuchali 2 paneli dyskusyjnych i debaty liderów sektora. Zaplanowano także 3 prezentacje partnerów wydarzenia. Podczas konferencji dyskutowano m.in. o zamówieniach publicznych, budownictwie infrastrukturalnym oraz przyszłości branży budowlanej. Zwieńczeniem wydarzenia była wieczorna gala wręczenia Diamentów Infrastruktury i Budownictwa.

Konferencja „Infrastruktura Polska i Budownictwo” rozpoczęła się od prezentacji przedstawiciela sektora bankowego. Wystąpienie inauguracyjne pt. „Wielkie nadzieje − czas na ożywienie” wygłosił Piotr Bujak, główny ekonomista i dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w PKO Banku Polskim. Wykazał, jak wiele w branży budowlanej zależy od szerokiego otoczenia makroekonomicznego. Budownictwo, zwłaszcza mieszkaniowe, nie lubi wysokich stóp procentowych, dlatego z utęsknieniem wyczekuje się wznowienia cyklu obniżek. Co więcej, jest to tzw. branża antycykliczna. Oznacza to, że w czasach dobrej koniunktury paradoksalnie koszty często rosną. Wzrost płac, szczególnie płacy minimalnej, stanowił istotne obciążenie dla branży budowlanej. Mimo to, zdaniem prelegenta, gospodarka wraca do normalności i udało się tzw. „miękkie lądowanie”.

Goście konferencji mieli okazję wysłuchać także case study „Roszczenia dotyczące wad projektowych a ubezpieczenie CAR/EAR”, przedstawionego przez dr Macieja Kiełbowskiego i Macieja Zycha, adwokatów i partnerów w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Na przykładzie jednej z obsługiwanych przez kancelarię inwestycji prelegenci przedstawiali zasadność korzystania z ubezpieczeń typu CAR/EAR w projektach budowlanych i infrastrukturalnych. CAR (Construction All Risk) to ubezpieczenie mienia podobne do standardowego ubezpieczenia nieruchomości, ale dla nieukończonych obiektów. Choć szkody wywołane wadami projektowymi standardowo są wyłączone spod tego ubezpieczenia, można je niekiedy uwzględnić. Nie może to być jednak abstrakcyjna wada, np. niezgodność z projektem. Nie może ono też dotyczyć wadliwie zaprojektowanej części budowli. Najczęściej jako szkodę uznaje się materialne, fizyczne skutki, np. pęknięcia.

Różne aspekty zamówień publicznych

Pierwszy panel dyskusyjny dotyczył zamówień publicznych. Moderatorem debaty był dr Hubert Wysoczański, partner, adwokat w SSW Pragmatic Solutions. Udział w dyskusji wzięli: Agnieszka Kubiszyn, dyrektor Biura Zamówień Publicznych w Metrze Warszawskim, Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Jan Styliński, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Przemysław Szulfer, dyrektor ds. skarbowości i partnerstwa publiczno-prywatnego w Vinci Construction w Polsce (Warbud i Eurovia), Bartosz Tokarski, lider praktyki finansowej, zastępca dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych w EIB, Maciej Ziomek, lider doradztwa w sektorach transportu i infrastruktury, partner w EY Polska.

Dyskutanci skupili się na 2 aspektach: funkcjonowaniu prawa zamówień publicznych w Polsce i możliwych zmianach regulacyjnych oraz na kwestii odblokowanych środków na inwestycje z KPO, których łączna wartość wynieść może nawet 600 mld euro. Prelegenci zgodzili się, że teoretycznie obowiązująca w zamówieniach publicznych zasada wzajemności jest martwym przepisem i wciąż mamy do czynienia z dużą dysproporcją sił pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami. Potrzebna jest ich zdaniem większa profesjonalizacja osób odpowiedzialnych za obsługę przetargów, po obu stronach procesu. Pozytywnie natomiast oceniono wprowadzenie zapisów o waloryzacji kontraktów.

Niepokój wśród dyskutujących wzbudziła kwestia tego, czy rynek oraz instytucje uczestniczące w procesie inwestycyjnym, w tym podmioty finansujące, podołają nadchodzącej kumulacji projektów infrastrukturalnych. Podniesiono również kwestię kryteriów pozacenowych w ocenach przetargowych. Te bowiem wciąż w dużej mierze są fikcją i nie mają wpływu na decyzje zamawiających.

ESG w budownictwie

Kolejnym punktem programu było case study zaprezentowane przez Mirosława Metycha, partnera, Head of M&A w Hoogells Oleksiewicz. Skupił się on na omówieniu aktualnych wytycznych dotyczących wdrażania kryteriów ESG w przedsiębiorstwach infrastrukturalnych, zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym. Przybliżył też możliwości finansowania pomocnych rozwiązań.

Wśród instrumentów finansowych wspomniał m.in. zielone obligacje na cele związane ze zrównoważonym rozwojem, social bonds, powiązane z infrastrukturą zapewniającą well-being ludzi, oraz transition bonds, które pozwalają na inwestowanie w przejście poprzez pośrednie metody do modelu zielonego biznesu.

Andrzej Bułka, prezes zarządu Fracht FWO Polska, stwierdził w swoim wystąpieniu, że dzisiejszy globalny handel wymaga wykwalifikowanej logistyki. Niewiele krajów może zaś pozwolić sobie na utrzymanie wewnętrznego charakteru całego łańcucha produkcji. Profesjonalny partner logistyczny musi dziś nie tylko skupiać się na transporcie, lecz także wspomagać klientów w finansowaniu przedsięwzięć i brać na siebie ryzyko prawne wynikające z transportu.

Budownictwo drogowe pod lupą

Drugi panel poświęcony budownictwu drogowemu poprowadził dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, zastępca dyrektora ds. Naukowych i Systemów Zarządzania. Udział w dyskusji wzięli: Sławomir Barczak, dyrektor obszaru infrastruktury w Mostostal Warszawa, Grzegorz Dziedzina, p.o. zastępcy generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, dr inż. Norbert Kurek, dyrektor generalny REMEA, Tamara Małasiewicz, dyrektor zarządzająca Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR, Michał Siembab, partner w Kancelarii GKR Legal, Michał Ziajowski, członek zarządu, dyrektor zarządzający LSO w Aebi Schmidt Polska.

Uczestnicy panelu „Budownictwo drogowe” potraktowali temat wielotorowo. Odnieśli się do kwestii zamówień publicznych, sytuacji ekonomicznej branży infrastrukturalnej oraz perspektyw rozwoju sektora. Uwzględnili przy tym zarówno aspekt gospodarczy, jak i technologiczny. O bieżącej koniunkturze w branży budownictwa infrastrukturalnego prelegenci wypowiadali się z umiarkowanym optymizmem. Wzrost cen związany z ostatnimi wydarzeniami na świecie był dużym ciosem dla wielu wykonawców, ale możliwość waloryzacji kontraktów o nawet 15 proc. pomogła większości przetrwać ten trudny okres. Wysokie koszty, które w branży wzrosły średnio o ponad 20 proc., mogą jednak sprawić, że nawet rekordowe środki dostępne na inwestycje nie przełożą się na oczekiwaną liczbę realizacji.

Wybiegając w przyszłość, dyskutujący odnieśli się do kwestii wprowadzenia elementów GOZ do inwestycji infrastrukturalnych. Obecnie cyrkularne rozwiązania wprowadza kilku pionierów. Musimy doprowadzić do tego, by stały się one rozwiązaniami systemowymi. Obecnie wszystko, co opuszcza plac budowy, traktuje się jako odpad. Aby ponownie wprowadzić dany materiał do obiegu, potrzebne są dodatkowe zgody, pozwolenia itp. Tymczasem nie stać nas na to, żeby traktować cenne materiały, chociażby z rozbiórek, jako odpady. Architekci nie biorą pod uwagę wykorzystania materiałów z recyklingu. Zamawiający nie chcą natomiast ich wykorzystywać, bo boją się o ich trwałość.

Potrzeba stabilizacji i edukacji

Ostatni panel konferencji odbył się pod hasłem „Okrągły stół polskiego budownictwa − debata liderów branży”. moderował Konrad Wyrwas, dyrektor strategiczny Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. W dyskusji wzięli udział: Krzysztof Świerczek, członek zarządu PKP Intercity, Jorge Calabuig Ferre, wiceprezes zarządu ds. produkcji w Mostostal Warszawa, Piotr Kledzik, prezes zarządu PORR, Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Artur Popko, prezes zarządu Budimex, oraz Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAG.

Liderzy sektora budownictwa i infrastruktury podjęli się diagnozy aktualnych problemów branży oraz usiłowali sformułować prognozy na przyszłość. Przedstawiciele największych firm budowlanych zgodnie twierdzili, że branża poradzi sobie z aktualnymi negatywnymi konsekwencjami globalnych zawirowań. Jednocześnie eksperci zwracali uwagę na potrzebę budowy pewnego konsensusu pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego, który doprowadzi do wypracowania standaryzacji zapisów kontraktowych.

Prelegenci podkreślali też potrzebę odbudowy stabilności w branży. Ta pozwoli bowiem skupić na edukowaniu nowych kadr. Będzie to głównym wyzwaniem dla branży budowlanej w nadchodzących latach. Oprócz inżynierów i budowlańców brakuje kadry specjalistycznej związanej z nowoczesnymi technologiami infrastrukturalnymi. Podkreślano jednak, że kształcić należy mądrze, nie wbrew potrzebom rynku.

Diamenty Infrastruktury i Budownictwa

Kulminacją konferencji „Infrastruktura Polska i Budownictwo” była wieczorna ceremonia wręczenia nagród − Diamentów Infrastruktury i Budownictwa. Zgromadzonych gości uroczyście powitali: Beata Radomska, CEO Executive Club, i prof. dr hab. Michał Kleiber,przewodniczący Rady Executive Club, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Kawaler Orderu Orła Białego. Z przesłaniem do uczestników wystąpił także przedstawiciel partnera gali − Stijn Theeuwen, Managing Director w MM Brown (marka Chocolissimo).

Do nagrody nominowano liderów branży i przedsiębiorstwa związane z sektorem infrastruktury i budownictwa reprezentujące wysoki poziom wykonawstwa i wyróżniające się efektywnością ekonomiczną. Kapituła konkursu dokonała wyboru w 10 kategoriach. Ostatecznie przyznano 11 nagród oraz 2 wyróżnienia.

Ceremonię wręczenia nagród zakończył bankiet połączony z wieczorem networkingowym oraz koncertem w wykonaniu zespołu Banglaband Collective.

Laureaci Diamentów Infrastruktury i Budownictwa 2024

Realizacja Roku − Budownictwo Kubaturowe: Mostostal Warszawa

Realizacja Roku − Infrastruktura Drogowa: Budimex

Doradca Techniczny Roku: B-Act

wyróżnienie: Multiconsult Polska

Lider Zielonego Budownictwa: Kajima Poland/Holcim Polska

Doradca Roku: Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Lider Usług Finansowych dla Budownictwa: EIB

Spółka Kolejowa Roku: Metro Warszawskie

wyróżnienie: Koleje Śląskie

Spółka Budowlana Roku − Budownictwo Kubaturowe: Kajima Poland

Spółka Budowlana Roku − Budownictwo Infrastrukturalne: PORR

Osobowość Roku: Artur Popko, prezes zarządu, Budimex

Źródło informacji: PAP Media Room

Zdjęcia: Executive Club

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.