Menu
Menu

Najnowsze

Regulacje eMobility w 2024 roku

Nadchodzące zmiany prawne w zakresie eMobility przyniosą w Polsce potrzebę szybkiej elektryfikacji parkingów. Dlatego E.ON Polska prezentuje przewodnik po wybranych zagadnieniach dotyczących [...]

Park Naukowo-Technologiczny "Branice"

Rewitalizacja przestrzeni miejskich a potrzeba zmian

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych to nie tylko zmiany w infrastrukturze, lecz także złożony proces obejmujący kompleksowe przemiany społeczne, których celem jest przede wszystkim podnoszenie [...]

Krzysztof Bieńskowski

Północne Mazowsze otwarte na świat

Linia nr 35 z Ostrołęki do Chorzel to odpowiedź na potrzeby społeczności północnego Mazowsza oraz inwestorów. Inwestycja PKP PLK SA po 22 latach przywraca połączenie kolejowe, dzięki któremu [...]

Lampy uliczne

Lampy uliczne — nowoczesne rozwiązania dla miast

Lampy uliczne to kluczowy element każdego systemu oświetlenia publicznego, który służy każdemu mieszkańcowi. Obecnie nowoczesne lampy uliczne mogą być wyposażone w inteligentne sterowniki [...]