Menu

Menu

Najnowsze

zielone inwestycje

Sektor bankowy musi wspierać zielone inwestycje

W najbliższych latach wydatki związane z zieloną transformacją, pozwalające Polsce spełnić cele klimatyczne UE, mogą wynieść 100 mld zł rocznie. Tak kolosalne wyzwanie jest niemożliwe bez [...]

Jerzy Kwieciński

Jerzy Kwieciński – Zielona strategia ewolucji

Złota era gazu ziemnego w Polsce nie będzie trwać wiecznie. Jej koniec wyznaczają trendy gospodarcze i regulacje unijne. Celem jest gospodarka zeroemisyjna. Gaz jest najczystszym spośród paliw [...]

Polityka energetyczna Polski

O polityce energetycznej na Forum Ekonomicznym 2020

Opracowanie dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r. – strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego” trwało kilka lat. Jego priorytetem jest zachowanie ewolucyjnego charakteru [...]