Menu

Menu

Sektor bankowy musi wspierać zielone inwestycje

W najbliższych latach wydatki związane z zieloną transformacją, pozwalające Polsce spełnić cele klimatyczne UE, mogą wynieść 100 mld zł rocznie. Tak kolosalne wyzwanie jest niemożliwe bez zaangażowania całego sektora bankowego – przekonywał podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao SA.

W trakcie Światowego Forum Ekonomicznego w Polish House  odbyła się dyskusja panelowa pod hasłem „Rola instytucji finansowych w transformacji energetycznej”. Uczestnicy byli zgodni, że jednym z priorytetów jest dziś uniezależnienie od surowców z Rosji. Konieczne jest przestawienie krajowej gospodarki na „zielone tory”.

W skali globalnej, w ciągu 2 dekad wydatki na inwestycje w zeroemisyjne źródła energii zwiększą się z obecnych 300 do 800 mld dol. rocznie. Sama Unia Europejska ma jeszcze bardziej ambitne cele. Chce zredukować emisję CO2 o 55 proc. do 2030 r., a następnie osiągnąć pełną zeroemisyjność. Aby to zrealizować, będzie musiała inwestować w transformację energetyczną nawet do 350 mld euro rocznie − mówił Jerzy Kwieciński, wiceprezes zarządu Banku Pekao SA, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Transformacja energetyczna UE wyzwaniem dla Polski

Rola Polski w tej transformacji będzie nie bez znaczenia. Jesteśmy bowiem w pierwszej piątce państw członkowskich UE pod względem liczby ludności. Mało tego, jako jedyny kraj w tym gronie przez dekady byliśmy za „żelazną kurtyną”. Oznacza to, że wciąż musimy nadrabiać dystans dzielący nas od krajów zachodnioeuropejskich.

zielone inwestycje

Według Kwiecińskiego inwestycje umożliwiające realizację unijnych celów klimatycznych nad Wisłą wyniosą ok. 100 mld zł rocznie. − O tym, jak olbrzymia jest to kwota, świadczy fakt, że cały nasz sektor bankowy generuje ok. 150 mld zł na potrzeby kredytowe firm. 1/3 z tej kwoty stanowią kredyty inwestycyjne. To pokazuje, jak olbrzymią rolę odgrywać będzie sektor bankowy we wspieraniu procesu transformacji energetycznej − przekonuje.

Wiceprezes Pekao dodał, że instytucje finansowe, w tym największe banki, podjęły to wyzwanie. Są zdecydowane współfinansować wysiłki największych koncernów oraz podmiotów z sektora MŚP, które koncentrują się na pozyskiwaniu energii z OZE.

Sektor finansowy musi uczestniczyć w transformacji energetycznej

Inwazja Rosji na Ukrainę uświadomiła przedsiębiorcom, że inwestowanie w OZE stanowi element budowania bezpieczeństwa i suwerenności Polski oraz całego regionu. − W Pekao dostrzegamy potencjał branży energii odnawialnej, perspektywy jej dynamicznego wzrostu i atrakcyjność dla inwestorów. Dlatego chcemy wziąć aktywny udział w finansowaniu transformacji energetycznej w Polsce. Firmy zaangażowane w ten proces oraz planujące kolejne inwestycje w tym zakresie mają w nas sprzymierzeńca − podkreśla Jerzy Kwieciński.

Jak dodaje Pekao SA w strategii do 2024 r. zadeklarowało wzrost udziału zielonego finansowania. Obejmie ono m.in. farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport oraz ekologiczne budownictwo do ponad 4 proc. portfela bilansowego banku.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.