Menu

Menu

Rodziny wielodzietne otrzymają większą dopłatę do czynszu

Rodziny wielodzietneRząd konsekwentnie prowadzi politykę promowania przyrostu naturalnego. W ramach programu dopłat do czynszów rodziny wielodzietne otrzymają większą kwotę. Osoby, których dochody nie uprawniają do otrzymania mieszkania komunalnego, a które nie stać na kredyt mieszkaniowy, mogą liczyć na rządową dopłatę do czynszu. Na ten cel ma zostać przeznaczone nawet 2 mld zł rocznie – pisze Dziennik “Gazeta Prawna”.

Polityka państwa ulega zmianie. Nie będzie już dłużej promowane oszczędzanie na cele mieszkaniowe. Pojawią się za to dopłaty do czynszów. Ma to stanowić wsparcie dla grupy dotychczas pomijanej. Chodzi o osoby uzyskujące dochody zbyt wysokie, by otrzymać mieszkanie komunalne, a jednocześnie zbyt niskie, by posiadać zdolność kredytową do zakupu mieszkania. Do grupy tej zalicza się – według szacunków – aż 40% społeczeństwa.

Problem najbardziej dotyka ludzi młodych, którzy dopiero rozpoczynają karierę zawodową. Jak podaje Dziennik “Gazeta Prawna”, nie chodzi tylko o wysokość dochodów, ale również o formę zatrudnienia.

Znacznie mniejszy odsetek stanowią wśród młodych pracowników osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony. Spotykamy za to częściej umowy o dzieło, umowy na czas określony i umowy zlecenia. Żadna z tych form zatrudnienia nie daje możliwości wzięcia kredytu mieszkaniowego.

Rodziny wielodzietne, młodzi pracownicy i osoby starsze w grupie pozbawionej zdolności kredytowej

Jak pisze Dziennik “Gazeta Prawna”, do grupy osób pozbawionych możliwości zakupu mieszkania ze względu na zdolność kredytową zaliczają się również ludzie starsi. Doświadczenia z innych krajów europejskich pokazują, że grupa ta stanowi coraz większy odsetek osób szukających mieszkania do wynajęcia. W krajach Europy Zachodniej wraz z mieszkaniem otrzymują oni dostęp do dodatkowej opieki.

Prawo do dopłaty przyznawane będzie na 9 lat. Po 3 i 6 latach zostanie ono jednak zweryfikowane. W ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego wydzielony zostanie specjalny Fundusz Dopłat. Środki z tego funduszu trafią do beneficjentów rządowego programu wspierania osób wynajmujących mieszkania.

Według szacunków rządowych w pierwszym roku funkcjonowania dopłat Budżet Państwa wyda 400 mln zł. W drugim roku wydatki wzrosną do 800 mln zł. Kolejne lata oznaczać będą dalszy wzrost wydatków, a od 6 roku funkcjonowania ustabilizują się one na poziomie 2 mld zł rocznie – pisze Dziennik “Gazeta Prawna”.

Nowe prawo dotyczące dopłat do czynszu ma zacząć obowiązywać od 2019 roku. Rodziny wielodzietne będą uprzywilejowane. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego o dopłaty będzie się mogła starać osoba, której dochody nie przekraczają 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Za każdą dodatkową osobę limit dochodów gospodarstwa domowego zwiększy się o 30 punktów procentowych. Oznacza to na przykład, że rodziny wielodzietne z 3 dzieci nie będą mogły przekroczyć dochodu na gospodarstwo w wysokości 180% przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku małżeństwa bez dzieci limit wyniesie 90%. Wysokość dopłaty również zostanie uzależniona od wielkości rodziny.

Źródło – Dziennik “Gazeta Prawna”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.