Menu

Menu

Rekordowy zysk netto Orlenu. Dywidenda 3 zł na akcję

Zysk netto Orlenu

Zysk netto Orlenu Mat. pras. Orlen

Polska Agencja Prasowa podała, że zysk netto Orlenu osiągnął w 2016 roku największy w historii firmy poziom i wyniósł 5,4 mld zł. To wynik lepszy o 4,3 mld od zysku netto za rok 2015. Zarząd spółki chce wypłacić dywidendy za rok 2016 wysokości 3 zł na jedną akcję. To również największa dywidenda płacona w historii PKN ORLEN.

 

Zysk netto Orlenu

Prezes Polskiego Koncernu Naftowego Wojciech Jasiński stwierdził, że jeszcze rok temu uważano, że utrzymanie wyniku finansowego na poziomie z 2015 roku (zysk netto Orlenu wyniósł wtedy 1,1 mld zł) może być trudnym zadaniem. Jednak konsekwentne działania ukierunkowane na wzrost przyniosły efekt w postaci rekordowego zysku. Osiągnięto sukces mimo gorszych uwarunkowań makroekonomicznych.

Orlen kolejny rok z rzędu wypłaci dywidendę swoim akcjonariuszom. W 2015 roku wyniosła ona 2 zł na jedna akcję. Propozycja wypłacenia dywidendy w wysokości 3 zł na jedną akcję za rok 2016 zostanie przedstawiona na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy. To ono właśnie podejmie ostateczną decyzję co do wysokości dywidendy.

 

Nowa strategia

Od początku roku płocka spółka realizuje nową strategię na lata 2017 – 2021. Strategia została ogłoszona w grudniu i ma przygotować Orlen na stawianie czoła wyzwaniom przyszłości. Jak powiedział Jasiński, realizowany scenariusz wpisuje spółkę w globalne trendy w wykorzystaniu źródeł energii, rozwoju technologii, a nawet zachodzących zmian społecznych.

Głównymi celami strategii na lata 2017 – 2021 są: utrzymanie średniorocznego zysku przed odliczeniem odsetek, opodatkowania i amortyzacji (EBITDA LIFO) na poziomie 8,8 mld zł, nakłady inwestycyjne w wysokości średnio 5,4 mld zł rocznie, utrzymanie dźwigni finansowej na poziomie poniżej 30%, a także stały wzrost dywidendy przypadającej na jedną akcję.

Jak podaje PAP, Orlen posiada obecnie 6 rafinerii. Ulokowane są one w Polsce, Czechach i na Litwie. Ich moc przerobowa wynosi w sumie 35 mln ton ropy naftowej rocznie. Spółka działa na rynkach: polskim, niemieckim, litewskim i czeskim. Liczba stacji benzynowych należących do Orlenu osiągnęła 2,7 tys.

 

Wydobycie

Polski Koncern Naftowy prowadzi też wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce i Kanadzie. Szacuje się, że posiada on obecnie łączne ich zasoby na poziomie 114 mln boe. Boe, inaczej baryłka ekwiwalentu to ilość energii uzyskanej z paliwa równa ilości energii uzyskanej po spaleniu jednej baryłki (ok. 158,99 litra) ropy naftowej. Wskaźnik ten służy do określania zasobów oraz produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego.

W 2016 roku wydobycie wyniosło 13,6 tys. boe na dobę. W 2017 roku planowane jest zwiększenie wydobycia do 15,6 tys. boe. Ponieważ prognozowany jest wzrost cen ropy naftowej i gazu ziemnego, prowadzenie wydobycia będzie miało pozytywny wpływ na zysk netto Orlenu następnych latach.

Źródło – PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.