Menu

Menu

Parlament przyjął budżety UE na 2014 i 2015 rok

Hand holding EuroParlament przyjął projekt budżetu UE na rok 2015 oraz wyrównanie do budżetu na rok 2014. W budżecie przewidziano 145.32 miliardy na pokrycie zobowiązań oraz 141.21 miliardów na płatności, na rok 2015 oraz dodatkowe 4.25 miliarda , na uregulowanie niezapłaconych rachunków z roku 2014.

„Jasne jest, że kwoty, na które mamy się zgodzić mogą najwyżej pomóc w stabilizacji unijnego długu. Nadzieje daje mi tylko plan spłat, którego celem będzie zmniejszanie ilości niezapłaconych rachunków”, powiedział Jean Arthuis (ALDE, FR), podczas debaty. „Rządy państw członkowskich przyjęły polityczne zobowiązania, ale później nie zapłaciły, tego, co były winne. Czy musimy znowu przypominać, że płatności są konsekwencjami podjętych zobowiązań”, zapytał?

Dla Parlamentu priorytetem było zapewnienie wystarczających środków na uregulowanie najpilniejszych zaległych rachunków, wystawionych przez firmy pracujące przy projektach opłacanych z funduszy UE w państwach członkowskich. Kolejne priorytety to ustalenie dokładnego planu spłat stosu zaległych faktur oraz zapewnienie finansowania inwestycji w obszarach, które instytucje UE, w swoich politycznych deklaracjach, uznały za najistotniejsze.

Płatności: 4.25 miliardów € więcej w 2014, kompromis na 2015

Parlamentarni negocjatorzy zapewnili wyasygnowanie dodatkowych funduszy, w celu zapłacenia zaległych faktur, wystawionych przez kontrahentów pracujących dla UE, takich jak małe przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia lokalne. Kompromis budżetowy na rok 2015 gwarantuje płatności na rzecz wykonawców, w których zaległości w płatnościach uderzyły najdotkliwiej.

Plan spłat

W wyniku nacisków ze strony Parlamentu, Komisja Europejska ma przygotować plan zlikwidowania zatoru w płatnościach, który osiągnął wartość 23.4 miliardów €, pod koniec 2013 roku, a jego wartość na koniec 2014, zgodnie z ostatnimi szacunkami Komisji, wyniesie 25 miliardów € . Plan ten ma określić „zrównoważony poziom”, którego wartość niezapłaconych rachunków nie powinna przekraczać.

Użyjcie dodatkowych przychodów do zredukowania zaległych płatności

Parlament chciał, aby cały dodatkowy dochód, wynoszący 8.88 miliardów € , uzyskany z kar płaconych przez firmy łamiące zasady konkurencji w UE, został przeznaczony na zaległe płatności. Kraje członkowskie UE zgodziły się na użycie w tym celu 3.53 miliardów € , resztę kwoty kierując do własnych, narodowych budżetów

Nieco więcej na wzrost i politykę zagraniczną

Parlament przywrócił kwotę 0.5 miliard € , którą Rada obcięła ze środków na pokrycie zobowiązań, ponieważ cięcia te najbardziej dotykały konkurencyjności, spraw obywatelskich oraz aktywności zewnętrznej UE. Parlament wynegocjował także dodatkowe 45 milionów € na płatności, przeznaczone na unijny Horyzont2020 – program w zakresie badań naukowych i innowacji oraz €16 milionów na program wymiany studentów Erasmus+. W budżecie zwiększone zostały także płatności na politykę zagraniczną, o 32 miliony €, wyższe fundusze przeznaczono również na Agencje zajmujące się kontrolą banków oraz Frontex (Agencję Zarządzania Współpracą na Zewnętrznych Granicach UE).

Kontekst

W budżecie na 2015 roku przeznaczono 2% więcej pieniędzy na projekty, w porównaniu z budżetem na rok 2014, wystarczy to na przeznaczenie 1% więcej na płatności, 88% tej kwoty wydawane jest w państwach członkowskich i przez państwa członkowskie, 6% przeznaczone jest na politykę zewnętrzną UE, kolejne 6% na działalność UE. Całkowity budżet UE wynosi nieco więcej niż 1% DNB 28 państw członkowskich UE. Projekt budżetu proponowany jest przez Komisję Europejską, poprawki do projektu wprowadzają Rada oraz Parlament Europejski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.