Menu

Menu

Czy zabytkowe nieruchomości to opłacalna inwestycja?

Zakup zabytkowej nieruchomości stanowi dla inwestorów nie lada wyzwanie. Wszelkie działania związane z renowacją obiektu muszą odbywać się pod ścisłą kontrolą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Problemem są też finanse − restauracja zabytków może okazać się studnią bez dna. Inwestorzy mogą jednak skorzystać z pewnych przywilejów, zaś atrakcyjność zabytkowych budynków zawsze wzbudza zainteresowanie.

Wszelkie kwestie związane z zabytkowymi nieruchomościami dookreślono w Ustawie o ochronie i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. Zgodnie z jej zapisami zabytek to „nieruchomość lub jej części stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”.

Nieruchomości o charakterze zabytkowym nie zawsze są uwzględnione w Rejestrze Zabytków lub w Gminnej Ewidencji Zabytków. Mogą zostać na nią wpisane z urzędu lub na wniosek ich właściciela. Obejmują one domy, kamienice, mieszkania, pałace, dwory, zamki, kościoły, folwarki, spichlerze oraz obiekty poindustrialne. Trudno określić, ile dokładnie mamy na terenie Polski zabytków nieruchomych. Szacuje się, że może ich być nawet ponad 120 tys.

Nieruchomość zabytkowa – wyzwanie dla inwestora

Inwestycje w zabytkowe nieruchomości, zwłaszcza wpisane do rejestru zabytków, wiążą się z wysokim ryzykiem. Zabytki wymagają bowiem sporych nakładów finansowych, a zwrot z inwestycji może być odłożony w czasie.

Co więcej, nabycie nieruchomości o charakterze zabytkowym wiąże się z pewnymi regulacjami prawnymi. – Inwestor wchodzący w posiadanie obiektu zabytkowego powinien liczyć się z aktywną współpracą konserwatora zabytków w przypadku podejmowania wszelkich zmian w budynku, remontów czy modernizacji – mówi Paweł Kuczera, prezes zarządu w firmie Horyzont Inwestycji.

W przeciwnym razie, gdy inwestor zaburzy zabytkową wartość, np. modernizując obiekt bez zgody konserwatora, podlega karze grzywny i jest zobowiązany do przywrócenia pierwotnego stanu. W przypadku trwałego uszkodzenia obiektu, podlega karze aresztu lub ograniczenia wolności.

zabytkowy obiekt

Inwestycje w obiekty zabytkowe mają swoje plusy

Inwestowanie w zabytkowe nieruchomości nie wiąże się wyłącznie z ograniczeniami i karami. Inwestorzy mogą ubiegać się również o różne dotacje z programów ministerialnych lub unijnych. Są one zależne od wartości nieruchomości. Ta z kolei zależy od walorów historycznych, artystycznych i naukowych obiektu. Wartość bonifikaty, którą zapewnia Ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r., może wynieść od 50 do 100 proc. wartości robót budowlanych lub restauratorskich, które poniósł jej właściciel.

Ogromne zainteresowanie zabytkowymi nieruchomościami wiąże się przede wszystkim z ich wyjątkowymi walorami architektonicznymi i artystycznymi. – Spektrum nieruchomości zabytkowych niesie ogromny potencjał inwestycyjny – można zmienić ich funkcje, adaptując je np. na hotele, pensjonaty, sale weselne, pomieszczenia biurowe, a nawet galerie handlowe – tłumaczy ekspert firmy Horyzont Inwestycji. Trzeba przy tym pamiętać, że propozycja zmiany funkcji musi być uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. A to w pewnym stopniu pozbawia inwestorów niezależności.

Rewitalizacja zabytków − szansa dla miast

Jako przykład udanej rewitalizacji zabytkowego obiektu może posłużyć Młyn Maria we Wrocławiu. Jest on dziś jednym z najbardziej prestiżowych budynków mieszkalnych nad Odrą. – W naszym założeniu budynek miał zachować swój dawny charakter, a jednocześnie stać się odpowiedzią na bieżące potrzeby najbardziej wymagających klientów z Wrocławia i nie tylko – mówi Urszula Krukowska, kierownik sprzedaży i marketingu w RealCo, firmy deweloperskiej, która podjęła się tego trudnego zadania. – Pozostawienie tego historycznego budynku bez remontu na kolejne lata mogłoby się wiązać z utratą ogromnego potencjału – dodaje.

Troska o renowację zabytków i historycznych budynków powinna leżeć także w gestii samorządów, zwłaszcza władz miejskich. Tego typu inwestycje dają bowiem możliwość stworzenia niekonwencjonalnych przestrzeni w pożądanych lokalizacjach. Renowacja to często także ostania szansa, aby uratować zaniedbaną historyczną zabudowę i stworzyć w przestrzeni miejskiej atrakcyjne miejsca do życia.

Źródło informacji: materiały prasowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.